__________________________________________________________________________________

\

 

 
Genealogie
______________________
 

Er zijn mensen die van hun stamboom maken hun hobby of hun werk hebben gemaakt. Dit noemt men met een mooi woord genealogie. Soms kan het maken van een stamboom u dan terug voeren naar bijvoorbeeld familie in Frankrijk in de 14e eeuw. Het maken van de stamboom wordt dan een regelrechte (maar gezonde) verslaving.

Aanvullingen
______________________
 

Deze stambomen zijn met behulp van derden ontworpen. Heeft u aanvullende informatie, dan zullen wij graag deze informatie met u delen. Heeft u foto's , welke een aanvulling zijn in een van de vele stambomen , dan zouden wij deze graag met u delen,

Contact

Privacy
 
  De privacy van zijn bezoekers is van het grootste belang voor Karigro.

  Bijgevolg is Karigro conform aan alle wettelijke bepalingen dienaangaande, dit zowel wat betreft het Nederlandse als de Europese regelwetgeving.

  Persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Karigro houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt, als ook aan de Europese Richtlijnen. Karigro erkent de noodzaak om de persoonlijke identiteitsgegevens ("Persoonlijke gegevens") die u aan ons toevertrouwt, op de juiste manier te beschermen en te beheren.

   Als er persoonsgegevens op deze site aanwezig zijn, welke de nabestaande van deze persoon liever niet publiekelijk ziet, dan zal Karigro discreet te werk gaan en deze verwijderen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Copyright 2001 - 2017 Karigro. Alle rechten voorbehouden  |  Colofon  |  Privacy  |  Disclaimer