Geschiedenis van Nassau

 

Het ontstaan van het Huis van Nassau begint bij de Graven van Laurenburg. Rond 1000 werd er gesproken van de Graven von Laurenburg, de eerste schijnt Ruprecht von Laurenburg (1040-1089), te zijn.
Zijn zoon
Graaf Dudo von Laurenburg
werd geboren voor 1080. In 1090 wordt Dudo von Laurenburg als 1e Laurenburg erkent. Van de burcht Laurenburg aan de Lahn staat nog 1 bouwvallige toren overeind.

Zijn zonen Ruprecht (Rupert) (+1152) en Arnold (+1148) von Laurenburg begonnen in 1124 met de bouw van de burcht Nassau.
Ruprecht von Laurenburg, de kleinzoon van Ruprecht von Laurenburg (1079-1089), was getrouwd met
Beatrix van Limburg (geboren rond 1110) dochter van Walram Paganus van Limburg (en daarmee de eerste 'Nassauische' Gr?in). Laurenburg ligt niet ver van Nassau.
Zo komt het dat
Walram I von Laurenburg-Nassau (ca.1146-1198), zoon van Rupert van Laurenburg (+1152), zich in 1160 'Graf von Nassau' (1160) mocht noemen. Walram I Graaf van Laurenburg en Nassau, geboren omstreeks 1146 en gestorven op 01-02-1198. Daarmee is Walram I von Laurenburg-Nassau de stamvader van de Nassau's.
Walram I Graaf van Laurenburg en Nassau was getrouwd met
Kunegonda van Spanheim, geboren omstreeks 1150 en gestorven omstreeks 1200.
Dit huwelijk bracht 3 kinderen voort;
1.
Hendrik von Laurenburg-Nassau, geboren circa 1180, overleden op 25-01-1251.
2.
Rupert von Laurenburg-Nassau, geboren circa 1180, overleden circa 1240.
3.
Beatrix von Laurenburg-Nassau, geboren circa 1180, overleden circa 1225.

Het was zijn zoon Hendrik 'de Rijke' Graaf van Nassau die in 1240 slot Dillenburg in Nassau liet bouwen.

Hendrik 'de Rijke', Graaf von Nassau trouwde rond 1221 te Dillenburg met Machteld van Gelre, geboren circa 1190, overleden circa 1247.

 

Wapen van Gelre

Hendrik is de eerste Nassau die betrekkingen (door huwelijk) aanknoopt. Machteld is weliswaar geen erfdochter maar stamt uit een belangrijke en invloedrijke familie. Zo wordt Jan van Nassau, zoon van Graaf Hendrik van Nassau en Gravin Machteld van Gelre, met behulp van de Graaf van Gelre in 1267 tot veertigste Bisschop van het Sticht Utrecht (1267-1290). Echter heeft Jan van Nassau nooit zijn bisschopwijding ontvangen en mag zich daarom eigenlijk alleen 'elect' noemen, wel heeft hij de aanzet gegeven tot de bouw van de Dom in Utrecht.
Uit het huwelijk van Hendrik von Nassau en Machteld van Gelre kwamen de volgende kinderen:
1.
Walram II van Nassau.
Hij trouwde ca. 1250 met Adelheid van Katzenelnbogen, de dochter van graaf Diederik IV van Katzenelnbogen. Met haar kreeg hij de volgende kinderen

 1. Mathilde van Nassau, jong overleden
 2. Imagina van Nassau, (overleden voor 1276), huwde mogelijk met Frederik van Lichtenberg
 3. Diederik van Nassau  (ca. 1250 - 23 november 1307), Aartsbisschop van Trier van 1300-1307
 4. Adolf van Nassau (ca. 1250 - 2 juli 1298), Rooms koning en landgraaf van Th?ingen
 5. Rubert van Nassau (overleden 5 juli 1305?), verder niets van bekend
 6. Richarda van Nassau ( - 28 juli 1311), non in het klooster St. Clara in Mainz en later in het klooster Clarenthal bij Wiesbaden


2.
Rupert van Nassau, geboren circa 1220, overleden op 19-09-1247. Ridder van de Duitse Orde.
3.
Otto I van Nassau geboren circa. 1225?circa. 1289, de stamvader van de "Ottoonse inie" van het Huis Nassau
4.
Elisabeth van Nassau, geboren circa 1225, overleden circa 1306. Gehuwd
    omstreeks 1246 met Gerhard van Eppenstein, geboren circa 1230,
    overleden circa 1252. Graaf van Eppenstein.
5. Ook wordt nog vermeld door zowel Hans Vogels (kenner van middeleeuwse families), en in
    Coldeweij: De Heren van Kuyk, dat Hendrik 'de Rijke' von Nassau bij Machteld van Gelre nog een dochter
    had, nl.
Jutta van Nassau, geboren circa 1225 en gestorven circa 1312. Zij was getrouwd met
    Jan van Cuijk
, heer van Merum
6.
Gerard van Nassau, geboren circa 1230, overleden op 02-05-1311. Kannunik in
    Luik, proost in Maastricht, Aken en Tiel.
7.
Jan van Nassau, geboren circa 1230, overleden op 13-07-1309 te Deventer (Lebuinuskerk).
    Bisschop van Utrecht (1267-1290). Hij had twee bastaardzoons.                                                                                                                                 8.
Elisabeth van Nassau geboren circa 1225, overleden op 6 januari 1295 of 1311, huwde Gerhard III van Eppenstein                                                                                                                                                                                                                                9. Catharina van Nassau geboren circa1227, overleden op 27 april 1324, werd in 1249 abdis van het klooster Altenburg bij Wetzlar

Het Graafschap van de Nassau's lag in het gebied wat nu het westelijke gedeelte van de Duitse staat Hesse en het district Westwald is. Het Graafschap Nassau was in twee helften gedeeld door de rivier de Lahn.
De kleinzoons van
Walram I verdeelde het ge?fde Graafschap, Walram II nam het zuidelijke gedeelte, Idstein en Weilburg en Otto I, Dillenburg, Siegen en Herborn, het noordelijke gedeelte van het Graafschap.
De leden van het geslacht Nassau uitgegroeid tot echte landsheren die door Frederik II in 1232 werd erkend. Op 17 december 1255 vindt de zogenaamde Prima Divisio plaats, de twee broers Walram II en Otto I splitsen het Nassause gebied in twee gelijke delen.

 

Ottoonse lijn

 

Otto I van Laurenburg-Nassau, geboren omstreeks 1225, overleden rond 1289, trouwde rond 1260 met Agnes van Leiningen Saarbrucken, geboren circa 1240, overleden circa 1300.
Deze lijn (Ottoonse lijn) is de stamvader van het Nederlands Koningshuis.
Uit dit huwelijk kwamen de volgende kinderen voort:
1. Hendrik I
van Nassau-Siegen, Graaf van Nassau-Siegen.
2.
Emico I van Nassau-Hadamar, Graaf van Nassau-Hadamar.
3. Mechtilde
van Nassau, geboren circa 1270, overleden circa 1319. Gehuwd circa 1289 met Gerhard van Schoneck,
    Heer van Schoneck
, geboren circa 1270, overleden circa 1316.
4. Johan
van Nassau-Dillenburg
, geboren circa 1270, overleden op 10-08-1328 te Wetzlar.

 

Hendrik I van Nassau-Siegen, geboren circa. 1270, overleden circa 1343, trouwde met Adelheid van Heinsberg en Blankenberg  geboren circa 1280, overleden circa 1347, dochter van Dirk II van Heinsberg-Blankenberg en Johanna van Leuven-Gaasbeek.

  

         Uit dit huwelijk kwamen de volgende kinderen voort:

 1. Agnes van Nassau-Siegen geboren rond 1305, overleden 25 november 1318., gravin van Nassau-Siegen. Getrouwd circa 1312 met Gerlach II van Isenburg-Limburg.geboren circa 1295, overleden 14 apr. 1355, zoon van Johann I, Graf von Isenburg-Limburg en Elisabeth von Geroldseck.

 2. Otto II van Nassau-Dillenburg, graaf van Nassau-Dillenburg  geboren circa 1305, overleden circa 1350

 3. Hendrik I van Nassau-Beilstein, graaf van Nassau-Beilstein  geboren circa 1307, overleden circa 1378

 

Otto II van Nassau-Dillenburg, geboren circa 1305, overleden januari 1351, trouwde met Adelheid van Vianden, geboren circa 1309, overleden circa 1373, dochter en erfgename van Filips II van Vianden.  

          Uit dit huwelijk kwamen de volgende kinderen voort:

 1. Johan I van Nassau-Dillenburg, geboren circa 1339, overleden circa 1416

 2. Hendrik van Nassau-Dillenburg, geboren ????, overleden circa 1402, de Houwdegen

 3. Ottovan Nassau-Dillenburg, geboren ???? overleden circa 1384

 

Johan I van Nassau-Dillenburg, geboren circa ????, overleden circa 1416,  trouwde in 1357 met Margaretha van der Marck, geboren circa 1345, overleden circa 1409, dochter van Adolf II van der Mark                                                                                                                            Uit dit huwelijk kwamen de volgende kinderen voort:

 1. Adolf van Nassau-Dillenburg geboren circa 1362, overleden 12 juni 1420

 2. Jan II de Oude van Nassau-Dillenburg geboren circa 1365, overleden circa 1443

 3. Margaretha van Nassau-Dillenburg geboren circa 1370

 4.    Engelbrecht I van Nassau-Dillenburg geboren circa 1370, overleden circa 1442

 5. Hendrik van Nassau-Dillenburg -overleden na 1401

 6. Jan III de Jongere van Nassau-Dillenburg geboren circa 1398, overleden circa 1430

 

Adolf van Nassau-Dillenburg geboren circa 1362 , overleden op 12 juni 1420, in 1384 getrouwd met Judith  van Dietz overleden circa 1397, dochter van Gerard VII van Dietz, en werd vader van Judith van Nassau-Dillenburg overleden circa 1424, in 1401 gehuwd met Godfried VII van Eppenstein. Hij hertrouwde Kunigunde van Limburg.

 
 
Engelbrecht I van Nassau-Dillenburg geboren in Dillenburg, tussen 1370 en 1380 , overleden in  Breda op 3 mei 1442
 
In de Grote of Onze-Lieve-Vrouwekerk van Breda liet Jan IV van Nassau een acht meter hoog praalgraf aanbrengen tegen een van de wanden van de kooromgang. Het monument herdenkt Engelbrecht I van Nassau, zijn vrouw Johanna van Polanen, Jan IV van Nassau zelf en diens vrouw Maria van Loon-Heinsberg.
 

Hij trouwde op 1 augustus 1403

Met    Johanna van Polanen-van der Leck  geboren circa 1392, overleden circa 1445, vrouwe van Breda en de Lek, in Breda, dochter van Jan III van Polanen en Odilia van Salm.. Tot haar erfenis behoorden vele heerlijkheden en ridderhofsteden in Holland en Brabant, Henegouwen, Utrecht en Zeeland. Door dit huwelijk begon de opkomst van het Huis Nassau in de Nederlanden. Zij kregen samen zes kinderen:

 1.    Jan IV van Nassau-Dillenburg geboren op 1 augustus 1410, trouwde met Maria van Loon-Heinsberg

   
 2. Hendrik II van Nassau-Dillenburg geboren op 7 januari 1414, trouwde met Genoveva van Virneburg en Irmgard van Schleiden-Junkerath

   
 3. Margaretha van Nassau-Dillenburg geboren circa 1415, overleden op 27 mei 1487, trouwde met Diederik, graaf van Sayn geboren op 7 augustus 1415, overleden in het jaar 1452, zoon van Gerard I Graaf van Sayn en Anna Margaretha van Solms-Braunfels

   
 4. Willem van Nassau-Dillenburg  geboren in december 1416 in Breda.

   
 5. Maria van Nassau-Dillenburg geboren op 2 februari 1418, overleden in 1472, trouwde met graaf Johan II van Nassau-Wiesbaden-Idstein geboren in 1419, overleden 9 mei 1480, zoon van Adolf III van Nassau-Wiesbaden-Idstein en Margaretha van Baden

   
 6. Filips van Nassau-Dillenburg geboren 13 oktober 1420, overleden circa 1429.

Engelbrecht had 1 bastaarddochter bij een onbekende vrouw:

 • Margaretha van Nassau-Dillenburg Zij trouwde met Hugo Wijnrix geboren rond 1410.

Daarnaast had Engelbrecht nog een zoon:

 • Johan van Nassau-Dillenburg  geboren ca 1435, overleden 29 Nov 1506, rentmeester in de graafschap Vianden. Johan trouwde met Johanna von Raven (Jeanette de Rauw) geboren ca 1410, overleden ca 1460. Hij werd de stamvader van bastaardtak die in 1772 uitstierf.

 
 
Jan (Johan) IV van Nassau-Dillenburg geboren in Dillenburg op 1 augustus 1410, overleden aldaar op 3 februari 1475.

Op 7 februari 1440 trouwde hij

Met gravin Maria van Loon-Heinsberg geboren circa 1426, overleden circa 1502, een telg uit een vooraanstaande adellijke familie, die afstamde van de graven van Loon. Zij was een zuster van Jan van Heinsberg, de Prins-Bisschop van Luik. Haar vader was Johan I van Loon-Heinsberg, heer van Heinsberg en Blankenberg die getrouwd was met Margaretha van Gennep

Uit het huwelijk tussen Jan IV en Maria van Loon-Heinsberg zijn zes kinderen geboren:

 1.    Anna van Nassau-Dillenburg geboren circa 1441, overleden  8 april 1513 in Celle, eerst getrouwd in 1467 met hertog    Otto II van Brunswijk-L?eburg, geboren ca. 1439, overleden 8 januari 1471, zoon van Frederik II van Brunswijk-L?eburg en Magdalena van Brandenburg. Hij zou omgekomen zijn bij een toernooi. Daarna trouwde zij op 24 januari 1474 met de hoogbejaarde    Philipp der ?tere von Katzenelnbogen geboren 1402, overleden op 28 juli 1479, eerder getrouwd met Anna von W?ttemberg  geboren in het jaar 1408, overleden op 16 april 1471. Philipp was een zoon van Johan IV Graaf van Katzenelnbogen en Anna van Katzenelnbogen.

   
 2. Johanna van Nassau-Dillenburg geboren circa 1444, overleden in mei1468, getrouwd op 14 oktober 1464 met Philip van Waldeck-Wildungen geboren ca 1445, overleden ca 1475, zoon van Volrad I Graaf van Waldeck en Barbara van Wertheim-Breuburg.

 3. Odillia van Nassau-Dillenburg geboren circa 1445 in Alkmaar, overleden 22 april 1493, getrouwd met    Philipp van Katzenelnbogen, geboren circa 1427, overleden  27 februari 1453, zoon van Philipp der ?tere von Katzenelnbogen en Anna von W?ttemberg.

   
 4.    Adriana van Nassau-Dillenburg geboren 7 februari 1449 in Breda, overleden 15 januari 1477, getrouwd op12 september 1468 met    Filips I van Hanau-M?zenberg, geboren 21 september 1449 in Windecken, overleden 26 augustus 1500, zoon van Reinhard IV Graaf van Hanau-M?zenberg en Margaretha van Mosbach

   
 5.    Engelbrecht II van Nassau geboren 17 mei 1451 in Breda, overleden 31 mei 1504  in Brussel, overleden circa 1504, getrouwd met Cimburga van Baden geboren 15 mei 1450 in Baden Baden, overleden 5 juli 1501 in Breda,  dochter van Karel I van Baden en Catharina van Oostenrijk.

   
  Het praalgraf van Engelbrecht II van Nassau en zijn vrouw Cimburga van Baden staat in Prinsenkapel van de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Breda.

  .
 6.    Jan V van Nassau-Dillenburg geboren in Breda op 9 november 1455, overleden in Dillenburg op 30 juli 1516

 
 
Jan V van Nassau-Dillenburg geboren in Breda op 9 november 1455, overleden in Dillenburg op 30 juli 1516

Op 11 februari 1482 trouwde Jan V in Marburg

Met    Elisabeth van Hessen-Marburg geboren in mei 1466 in Marburg, overleden 7 of 17 januari 1523 in Keulen, dochter van Hendrik van Hessen-Marburg (de Rijke) en Anna van Katzenelnbogen. Uit dit huwelijk werden zes kinderen geboren:

 1.    Hendrik III van Nassau-Breda geboren circa 1483, overleden circa 1538

   
 2. Jan van Nassau-Dillenburg geboren circa 1484, overleden circa 1504

   
 3. Ernst van Nassau-Dillenburg geboren circa 1486, overleden circa 1486

   
 4.    Willem I de Rijke van Nassau-Dillenburg geboren circa 1487, overleden circa 1559

   
 5. Elisabeth van Nassau geboren circa 1488, overleden circa 1559

   
 6. Maria van Nassau-Dietz geboren circa 1491, overleden circa 1547

 
 
Willem I de Rijke van Nassau-Dillenburg geboren in Dillenburg op,10 april 1487, overleden aldaar, 6 oktober 1559. Hij huwde aanvankelijk Walburga van Egmont, met wie hij twee kinderen kreeg. Na het overlijden van Walburga huwde hij Juliana van Stolberg. Uit dit huwelijk had hij twaalf kinderen (5 zoons en 7 dochters). Zijn bekendste zoon is Willem van Oranje.

Met Walburga van Egmont geboren op 29 oktober 1490, overleden in maart 1529 in Dillenburg, dochter van graaf Jan III van Egmont en Magdalene von Werdenberg-Sargans-Trochtelfingen

 1. Elisabeth van Nassau-Dillenburg geboren op oktober 1515, overleden op 31 januari 1523

 2. Magdalena van Nassau-Dillenburg geboren op 6 oktober 1522, overleden op 18 augustus 1567), trouwde met Herman graaf van Nieuwenaar en Meurs geboren op 1514, overleden op 1578, zoon van Willem van Nieuwenaar en Anna van Wied Runkel
   

Met    Juliana van Stolberg geboren op 15 februari 1506, overleden op 18 juni 1580:

 1.    Willem van Oranje van Nassau-Dillenburg geboren op 24 april 1533 in Dillenburg, overleden op 10 juli 1584 in Delft, trouwde met

         

         

  Anna van Egmont

  Anna van Saksen

  Charlotte van Bourbon

  Louise de Coligny

   
  Het Praalgraf van Willem van Oranje is een praalgraf boven de grafkelder van Oranje-Nassau in de Nieuwe Kerk in Delft. Het staat in de 'Top 100 van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg' uit 1990. Willem van Oranje werd op 3 augustus 1584 bijgezet in de Delftse Nieuwe Kerk. In eerste instantie was er boven het graf in het priesterkoor een katafalk onder een baldakijn geplaatst. Daarnaast was er een paneel geplaatst met de familiewapens. Tijdens het Twaalfjarig Bestand werd door de Staten-Generaal de opdracht gegeven om een monument te vervaardigen ter nagedachtenis aan Van Oranje. Vijf jaar na de opdracht, in 1614 begon men met de bouw van het praalgraf. Beeldhouwer Hendrick de Keyser ontwierp het. Hij overleed in 1621, waarna zijn zoon het graf voltooide in 1623.
   

   
 2. Hermanna van Nassau-Dillenburg geboren in april 1534 in Dillenburg, Lahn-Dill-Kreis, Hessen, overleden 9 augustus 1534 in Dillenburg, Lahn-Dill-Kreis, Hessen.

   
 3.    Jan van Nassau-Dillenburg geboren op 22 november 1536, overleden op 28 oktober 1606, trouwde met Elisabeth van Leuchtenberg, Cunegonda Jacoba van de Palts en Johannetta van Sayn-Wittgenstein

   
 4.    Lodewijk van Nassau-Dillenburg geboren op 10 januari 1538 im Dillenburg, overleden op 14 april 1574 in Mook, Samen met zijn broer Hendrik voerde hij vervolgens de legers aan bij de Slag op de Mookerheide, waar hij sneuvelde. Zijn stoffelijk overschot werd nooit teruggevonden.

   
 5.    Maria van Nassau-Dillenburg  geboren op 18 maart 1539, overleden op  28 mei 1599), trouwde met    Willem IV van den Bergh  geboren 24 december 1537 in s-Heerenberg, overleden  6 november 1586 in Ulft, zoon van graaf Oswald II van den Bergh en Elisabeth van Dorth.

   
 6.    Adolf van Nassau-Dillenburg geboren op 11 juli 1540, overleden op 23 mei 1568. Zijn broer Lodewijk voerde de troepen van Willem van Oranje aan bij de Slag bij Heiligerlee, waarbij  Adolf sneuvelde

   

   
 7.    Anna van Nassau-Dillenburg geboren op 21 september 1541 in Dillenburg, overleden op 12 februari 1616 in Weiburg, trouwde  met    Albrecht van Nassau-Weilburg-Saarbr?ken geboren 26 juni 1537 jn Weilburg, overleden 11 november 1593 in Ottweiler, zoon van Filips III van Nassau-Weilburg en diens tweede echtgenote Anna van Mansfeld.

   
 8.    Elisabeth van Nassau-Dillenburg geboren op 25 september 1542, overleden op 18 november 1603 in Braunfels, trouwde met    Conrad van Solms-Braunfels geboren op 17 juni 1540, overleden op 28 december 1592 in Braunfels, zoon van Philipp van Solms Braunfels en Anna van Tecklenburg, de grootvader van Amalia van Solms, vrouw van Frederik Hendrik van Oranje

   
 9.    Catharina van Nassau geboren op 19 december 1543 , overleden op 25 december 1624, trouwde in 1560               met     G?ther XLI van Schwarzburg-Arnstadt  geboren 25 september 1529 in Sondershausen,  overleden 15 mei 1583 in Antwerpen, zoon van graaf G?ther XL van Schwarzburg en Elisabeth van Isenburg.

   
 10.    Juliana van Nassau geboren op 10 augustus 1546, overleden op 31 augustus 1588, trouwde in 1575                         met    Albrecht VII van Schwarzburg-Rudolstadt  16 januari 1537 in Sondershausen, 10 april 1605 in Rudolstadt, zoon van graaf G?ther XL van Schwarzburg en Elisabeth van Isenburg.

   
 11.    Magdalena van Nassau-Dillenburg geboren op 15 december 1547, overleden op 16 mei 1633, trouwde                  met    Wolfgang von Hohenlohe-Weikersheim  geboren 14 juni 1546 in Waldenburg, overleden 28 maart 1610 in Weikersheim, zoon van Lodewijk Casimir van Hohenlohe-Waldenburg en Anna zu Solms-Lich.

   
 12.    Hendrik van Nassau-Dillenburg geboren op 15 oktober 1550, overleden op 14 april 1574 in Mook, Samen met zijn broer Lodewijk voerde hij vervolgens de legers aan bij de Slag op de Mookerheide, waar hij sneuvelde. Zijn stoffelijk overschot werd nooit teruggevonden.

   

Willem de Rijke had een bastaardzoon:

 1. Gottfried van Nassau-L?nberg, geboren in 1540, overleden in 1582, ook bekend als Gottfried von Nassau-L?nberg, kreeg van zijn vader de lenen te L?nberg en Camberg. Zijn tak stierf in 1636 uit met het overlijden van zijn kleinzoon Hans Wilhelm von Nassau-L?nberg,.

 
 
Jan (of Johan) VI de Oude van Nassau-Dillenburg geboren in Dillenburg op 22 november 1536, overleden in Slot Dillenburg op, 8 oktober 1606.

Jan van Nassau trouwde driemaal:

Met    Elisabeth van Leuchtenberg geboren in maart 1537, overleden in Dillenburg op 6 juli 1579, dochter van de landgraaf Georg III van Leuchtenberg en gravin Barbara van Brandenburg-Ansbach., uit dit huwelijk (Dillenburg, 16 juni 1559) zijn de volgende kinderen geboren:

 1.    Willem Lodewijk van Nassau-Dillenburg geboren circa 1560, overleden circa 1620, stadhouder van Friesland (1584-1620), trouwde met Anna van Nassau geboren circa 1563, overleden circa 1588

   
  De in Leeuwarden en Groningen residerende stadhouders van Friesland en Groningen bezaten sinds 1591 onder het koor van de Grote of Jacobijnerkerk in Leeuwarden een grafkelder die in 1640 en 1696 werd uitgebreid. In de grafkelders van de Friesche Nassaus, de graven van Nassau-Dietz, werden tussen 1588 en 1765 twaalf lijkkisten bijgezet. In de kapel boven de kelder stonden nog eens zes kisten. De Friese stadhouders zijn de rechtstreekse voorouders van ons koninklijk huis. Leeuwarden behoort met Delft en Breda tot de drie steden met een koninklijke grafkelder.
   

   
 2.    Jan VII van Nassau-Siegen geboren circa 1561, overleden circa 1623

   
 3.    George van Nassau-Dillenburg geboren circa 1562, overleden circa 1623

 4. Elisabeth van Nassau-Katzenelnbogen-Dietz geboren circa 1564, overleden circa 1611. Zij trouwde (1) in 1583 gehuwd met Filips IV van Nassau-Weilburg. Zij trouwde in 1603 met Wolfgang Ernst I van Isenburg-Budingen in Birstei geboren circa 1560, overleden circa 1633  Hij was een zoon van Filips II van Isenburg-B?ingen-Birstein geboren circa 1526, overleden circa 1596 en Irmgard von Solms-Braunfels geboren circa 1536, overleden circa 1577

   
 5. Juliana van Nassau-Dillenburg geboren circa 1565, overleden circa 1606

   
 6.    Philipp van Nassau-Dillenburg geboren circa 1566, overleden circa 1595

   
 7. Maria geboren circa 1568, overleden circa 1625, gehuwd met Johan Lodewijk I van Nassau-Wiesbaden-Idstein,

   
 8. Anna Sibylla van Nassau-Dillenburg geboren circa 1569, overleden circa 1576, jong gestorven

   
 9. Mathilde van Nassau-Dillenburg geboren circa 1570, overleden circa 1625, getrouwd met Willem V, graaf van Mansfeld-Arnstein

   
 10. Albert van Nassau-Dillenburg geboren circa 1572, datzelfde jaar overleden

   
 11.    Ernst Casimir van Nassau-Dietz geboren circa 1573, overleden circa 1632, Graaf van Nassau-Dietz, stadhouder van Friesland (1620-1632), trouwde in 1607 met Sophia Hedwig van Brunswijk-Wolfenb?tel geboren circa 1592, overleden circa 1642

   
 12.    Lodewijk Gunther van Nassau-Dillenburg geboren circa 1575, overleden circa 1604

   
 13. doodgeboren zoon geboren circa 1579

Met    Cunegonda Jacoba van de Palts geboren  9 oktober 1556 in Simmern, overleden 16 januari 1586 in Dillenburg, , uit dit huwelijk (Dillenburg, 13 september 1580) de volgende kinderen

 1. Doodgeboren zoon geboren circa 1581

   
 2. Maria Amalia van Nassau-Dillenburg geboren circa 1582, overleden circa 1635

   
 3. Cunegonda van Nassau-Dillenburg geboren circa 1583, overleden circa 1584

   
 4. Doodgeboren zoon geboren circa 1585

   

Met Johannetta van Sayn-Wittgenstein geboren 15 februari 1561, overleden 13 april 1622, dochter van graaf Lodewijk I van Sayn-Wittgenstein en Anna van Solms-Braunfels.

 1. George Lodewijk van Nassau-Dillenburg geboren circa 1588, leefde 4 dagen

   
 2.    Johan Lodewijk van Nassau-Hadamar geboren circa 1590, overleden circa 1653

   

    

   
 3. Johanetta Elisabeth van Nassau-Dillenburg geboren 13 februari 1593 in Dillenburg, overleden 16 december 1616, getrouwd met Coenraad Gumbrecht van Bentheim Tecklenburg (31 jaar) te Beilstein geboren 10 maart 1585, overleden 6 oktober 1632.

   
 4.    Anna Johanna van Nassau-Dillenburg geboren 23 februari 1594 in Dillenburg, overleden 7 dec 1636 in Den Haag, getrouwd in 1619 met    Joan Wolfert van Brederode van Nassau-Dillenburg, veldmaarschalk in het Staatse leger, geboren 12 juni 1599, overleden 3 september 1655 in Petershem.

   
 5. Magdalena van Nassau-Dillenburg geboren 13 november 1595, overleden 31 juli 1633

   
 6. Anna Amalia van Nassau-Dillenburg geboren 19 Juli 1599, overleden 4 May 1667 in Birstein getrouwd met Wilhelm Otto von Isenburg-Birstein (1597-1667)

   
 7. Juliana van Nassau-Dillenburg geboren circa 1602, datzelfde jaar overleden

 
 
Ernst Casimir van Nassau-Dietz geboren in Dillenburg op 22 december 1573, overleden in Roermond op 2 juni 1632.

Ernst Casimir trouwde in 1607

Met    Sophia Hedwig, dochter van Hendrik Julius, regerend hertog van Brunswijk-Wolfenb?tel-Calenberg en Grubenhagen. Uit dit huwelijk werden negen kinderen geboren:

 1. Dochter geboren circa 1608, overleden circa 1608 Doodgeboren dochter

   
 2. Zoon geboren circa 1609, overleden circa 1609 Doodgeboren zoon

   
 3. Zoon geboren circa 1610, overleden circa 1610 Naamloze zoon

   
 4.    Hendrik Casimir I van Nassau-Dietz geboren in Arnhem op 31 januari of 10 februari 1612, overleden in Hulst, 12 of 22 juli 1640..

   
 5.    Willem Frederik van Nassau-Dietz  geboren in Arnhem op 7 augustus 1613, overleden in Leeuwarden op 31 oktober 1664

   
 6. Elisabeth van Nassau-Dietz geboren op 25 juli 1614, overleden op 18 september 1614

   
 7. Johan Ernst van Nassau-Dietz geboren op 29 maart 1617, overleden in mei 1617

   
 8.    Maurits van Nassau-Dietz geboren op 21 februari 1619, overleden op 18 september 1628

   
 9.    Elisabeth Friso van Nassau-Dietz geboren op 25 november 1620, overleden op 20 september 1628

 
 
Hendrik Casimir I van Nassau-Dietz geboren in Arnhem op 31 januari of 10 februari 1612, overleden in Hulst, 12 of 22 juli 1640. Hij was ongehuwd en had geen kinderen. Hij werd in Friesland opgevolgd door zijn broer Willem Frederik.
 
 
Willem Frederik van Nassau-Dietz geboren in Arnhem op 7 augustus 1613, overleden in Leeuwarden op 31 oktober 1664

Willem Frederik trouwde echter in 1652

Met de vijfde dochter van Frederik Hendrik, zijn achternicht    Albertine Agnes van Oranje-Nassau geboren 9 april 1634 in Den Haag, overleden 24 mei 1696 in Oranjewoud, Friesland.  Uit dit huwelijk werden de volgende kinderen geboren:

 1.    Amalia van Nassau-Dietz geboren circa 1655, overleden circa 1695, getrouwd met    Johan Willem van Saksen-Eisenach geboren 17 oktober 1666 in Friedewald (Westerwald), overleden overleden 14 januari 1729 in Eisenach, was een zoon van hertog Johan George I van Saksen-Eisenach en Johanna van Sayn-Wittgenstein

   
 2.    Hendrik Casimir II van Nassau-Dietz geboren in Den Haag op18 januari 1657, overleden in Leeuwarden, 25 maart 1696.

 
 
Hendrik Casimir II van Nassau-Dietz geboren in Den Haag op18 januari 1657, overleden in Leeuwarden, 25 maart 1696.

Hendrik Casimir trouwde in 1683

Met zijn nicht    Henri?te Amalia van Anhalt-Dessau geboren circa 1666, overleden circa 1726)

Diez (Ned. Dietz) heeft - als Oranjestad - meer in huis dan uitsluitend het Slot Orani?stein en de Grafelijke Burcht. Een interessant gegeven is de Stiftskirche St. Maria. Deze kerk werd in 1289 gegrondvest door de toenmalige heerser Graaf Gerhard de IV van Diez. De kapittelkerk is sinds de Reformatie van 1564 een evangelisch Godshuis. De kerktoren heeft geen klokken daar deze na de uitbreiding door de Vorstin van Nassau-Dietz in de toren van het Grafelijk Slot werden gehangen. Gedurende vele eeuwen diende de kerk als grafkerk. Vele zerken doen hun verhaal over degene die daar begraven liggen. Deze kerk is zeer bijzonder omdat zich hierin haar praalgraf bevindt.


         

Uit dit huwelijk werden negen kinderen geboren:

 1. Willem George Friso van Nassau-Dietz geboren  24 juni 1685 in Leeuwarden, overleden 25 juni 1686 in Leeuwarden.

   
 2.    Henri?te Albertine van Nassau-Dietz geboren 24 juli 1686 in Leeuwarden, overleden 21 januari 1754 in Oranienstein

   
 3.    Johan Willem Friso van Nassau-Dietz geboren  4 augustus 1687 in Dessau, overleden 14 juli 1711 in Strijensas, gehuwd met    Maria Louise van Hessen-Kassel geboren 7 februari 1688 in Kassel,  overleden 9 april 1765 in Leeuwarden, dochter van Karel Lodewijk van Hessen-Kassel en Maria Anna van Koerland

   
 4. Maria Amalia van Nassau-Dietz geboren 29 januari 1689 in Den Haag, overleden 27 januari 1771 in Oranienstein

   
 5. Sophia Hedwig van Nassau-Dietz geboren  8 maart 1690 in Leeuwarden,, overleden 1 maart 1734 in Oranienstein., gehuwd met hertog    Karel Leopold van Mecklenburg-Schwerin  geboren 26 november 1678 in Grabow,  overleden 28 november 1747 in D?itz.

   
 6.    Isabella Charlotte van Nassau-Dietz geboren 22 januari 1692 in Leeuwarden, overleden 18 september 1757 in Dillenburg, getrouwd met Christiaan van Nassau-Dillenburg geboren 12 augustus 1688 in Dillenburg, overleden 28 augustus 1739 in Stra?bersbach.

   
 7. Johanna Agnes van Nassau-Dietz geboren 25 december 1693 in Leeuwarden, overleden 19 maart 1765 in Oranienstein.

   
 8.    Louise Leopoldina van Nassau-Dietz geboren 12 januari 1695 in Leeuwarden., overleden 20 januari 1758 in Oranienstein

   
 9. Henri?te Casimira van Nassau-Dietz geboren 19 juni 1696 in Leeuwarden, overleden 18 december 1738 in Hanau

   

 

Nassau Oranje 1702 ? 1815

 

Nassau-Oranje was een tot de Nederrijns-Westfaalse Kreits behorend vorstendom binnen het Heilige Roomse Rijk. Het bestond onder deze naam van 1702 tot 1815.

Het vorstendom is ontstaan door een naamswijziging van het vorstendom Nassau-Dietz in 1702. In dat jaar was het huis Oranje-Nassau uitgestorven met Willem III, stadhouder in de Nederlanden en koning van Engeland. Johan Willem Friso van Nassau-Dietz erft een deel van de bezittingen en de titel prins van Oranje. In Duitsland wordt dan de titel F?st van Nassau-Oranien gevoerd en in Nederland de titel prins van Oranje-Nassau. Het kleine vorstendom wordt echter spoedig groter door het uitsterven van een aantal takken van het huis Nassau.

In 1711 sterft de tak Nassau-Hadamar met Frans Alexander van Nassau-Hadamar uit. Het vorstendom komt aan de overgebleven takken Nassau-Siegen, Nassau-Dillenburg en Nassau-Oranje. Het wordt niet verdeeld, maar wordt voorlopig bestuurd door de vorst van Nassau-Dillenburg. Als dan in 1734 de tak Nassau-Siegen, Frederik Willem II van Nassau-Siegen en in 1739 de tak Nassau-Dillenburg, Christiaan van Nassau-Dillenburg uitsterven zijn alle gebieden van de Ottonische Linie weer verenigd onder Willem IV van Oranje-Nassau.

Nassau-Oranje bezit twee zetels in de raad der vorsten van de Rijksdag: Nassau-Hadamar en Nassau-Dillenburg.

In 1795 verliezen de Oranjes hun Nederlandse bezittingen. Artikel 12 van de Reichsdeputationshauptschluss van 25 februari 1803 regelt een schadeloosstelling. Willem V weigert deze te aanvaarden, maar keurt wel goed dat zijn zoon Willem Frederik (de latere Willem I der Nederlanden) deze aanvaardt. Dit heeft tot gevolg dat er ook een vorstendom Nassau-Oranje-Fulda ontstaat. Na de dood van Willem V op 9 april 1806 worden beide vorstendommen onder ?n vorst verenigd.

Artikel 24 van de Rijnbondakte van 12 juli 1806 maakt een eind aan het zelfstandige vorstendommen Nassau-Oranje en Nassau-Oranje-Fulda. Het graafschap Siegen, het graafschap Dillenburg (uitgezonderd de ambten Wehrheim en Burbach), het graafschap Hadamar en de heerlijkheid Beilstein worden onder de soevereiniteit van het groothertogdom Berg geplaatst. Het graafschap Dietz met onderhorigheden en de ambten Wehrheim en Burbach komen onder de soevereiniteit van de hertog van Nassau-Usingen en de vorst van Nassau-Weilburg: de mediatisering. In 1808 verliest de prins van Oranje ook zijn rechten als gemediatiseerde vorst en wordt er op al zijn goederen beslag gelegd.

Nadat de Franse troepen in 1813 uit Duitsland verdreven zijn, kan de prins van Oranje, vorst van Oranje-Nassau, Willem Frederik, de gebieden die in 1806 aan het groothertogdom Berg waren gekomen weer in bezit nemen. Bovendien worden bij het herstelde vorstendom de volgende gemediatiseerde gebieden gevoegd: de heerlijkheid Westerburg, de heerlijkheid Schadeck en het deel van het graafschap Wied-Runkel dat op de rechteroever van de Lahn ligt. Op 26 november 1813 sluit de prins van Oranje een verdrag met het hertogdom Nassau, waarbij ook het graafschap Dietz aan Nassau-Oranje wordt teruggegeven. Het ambt Wehrheim blijft bij het hertogdom Nassau.

De restauratie is echter van korte duur. Op 31 mei 1815 sluit de prins, Willem Frederik, op het Congres van Wenen een verdrag met Pruisen, waarin hij het vorstendom Nassau-Oranje aan het koninkrijk Pruisen afstaat in ruil voor Luxemburg, dat een groothertogdom wordt. Op dezelfde dag staat Pruisen het grootste deel van de landen af aan het hertogdom Nassau. Alleen een deel van het vorstendom Siegen blijft bij Pruisen.

Bezittingen

 • vorstendom Dillenburg

 • vorstendom Siegen

 • vorstendom Dietz

 • vorstendom Hadamar

 • heerlijkheid Beilstein

 • rijksgraafschap Spiegelberg

 • ambt Nassau (gemeenschappelijk met Nassau-Usingen)

 • ambt Kirberg (gemeenschappelijk met Nassau-Usingen)

 • ambt L?nberg (gemeenschappelijk met Nassau-Weilburg)

 • Grund Seel en Burbach (gemeenschappelijk met Nassau-Weilburg)

 • ambt Camberg (gemeenschappelijk met het keurvorstendom Trier)

 • ambt Wehrheim (gemeenschappelijk met het keurvorstendom Trier)

 • voogdij Ems (gemeenschappelijk met Hessen-Darmstadt)

 

 

Orange (prinsdom) 8e eeuw ? 1713

 

Het vorstendom Orange (Frans: Principaut?d'Orange, Nederlands vaak ook prinsdom), is een klein voormalig vorstendom in de Provence, een streek in het zuidoosten van Frankrijk. In het Nederlands werd het historisch als Oranghien aangeduid en later verder vernederlandst tot Oranje. Het was aanvankelijk een graafschap en na 1163 een vorstendom dat tot 1713 zelfstandig bleef. In het westen grensde het via de rivier de Rh?e aan Frankrijk, aan alle andere zijden werd het omsloten door het graafschap Venaissin. Het behoorde na 1713 tot de Franse provincie Dauphin? Het prinsdom is vernoemd naar de plaats Orange, een stadje in de Vaucluse, op de linkeroever van de Rh?e, twintig kilometer ten noorden van Avignon. Het grondgebied van het prinsdom mat ongeveer 19,31 bij 14,48 km, oftewel 279,71 km?. Het was daarmee niet veel groter dan het huidige prinsdom Monaco en vrijwel even groot als het eiland Bonaire, oftewel goed anderhalf keer de omvang van het eiland Texel.
De huidige gemeente Orange beslaat ongeveer een kwart van dit gebied. Het gebied van deze laatste tak kwam na de dood van Raimbaud III van Orange via diens zuster Tirburge III van Orange toe aan haar echtgenoot Bertrand I van Baux. Het gebied van de grafelijke tak werd aanvankelijk afgestaan aan de Johannieterorde, maar Bertrand III van Baux herenigde geheel Orange in 1308.

Na de dood van Raimond V van Baux erfde diens dochter Maria het prinsdom. Via haar gemaal Jan III van Chalon kwam het aan het huis Chalon en met het sterven van de laatste telg van dit geslacht, Philibert, aan diens neef Renatus van Nassau (Ren?van Chalon), de zoon van zijn zuster Claudia en Hendrik III van Nassau-Breda. Onder Ren?werd Orange als twistappel tussen keizer Karel V van het Heilige Roomse Rijk en koning Frans I van Frankrijk verscheidene malen door Frankrijk bezet. Omdat ook hij kinderloos bleef, benoemde hij zijn neef Willem van Nassau tot opvolger. Dit was in tegenspraak met de inhoud van het testament van Maria van Baux, die het vorstendom Orange in het huis Chalon had gebracht. Het vorstendom zou bij gebrek aan mannelijke erfgenamen naar de erfgenamen van haar dochter Alix van Chalon moeten gaan.

Alix' dochter Margarita huwde in 1449 met Rudolf van Baden-Hochberg (1427-1487). Hun enig overlevende kleindochter Johanna van Neuch?el (overl. 1543) van zoon Filips (1452-1503) huwde in 1504 met Lodewijk I van Longueville (1480-1516). Hun nakomelingen waren pretendenten van Orange totdat deze familie in mannelijke lijn in 1694 uitstierf. Deze familie protesteerde tegen de erfrechtelijke gang van zaken na 1544 en haalde haar gelijk voor de rechtbank. Gezien de belangrijke positie van Willem de Zwijger als leider van de opstand tegen Spanje, besloten de Franse koningen dat de beslissingen van de rechtbank niet doorgezet zouden worden en lieten het vorstendom aan de Nassaus (1580-1713).

Deze Willem de Zwijger, later stadhouder in verschillende Nederlandse gewesten, werd in 1544 Prince van Oranghien en stichtte de dynastie Oranje-Nassau - maar kon pas sinds 1559 werkelijk macht over het vorstendom uitoefenen. Ook onder zijn heerschappij werd Orange meermaals bezet. Het viel na zijn dood toe aan achtereenvolgens zijn zoons Filips Willem, Maurits en Frederik Hendrik. Erfgenaam van de laatstgenoemde was Willem II, op wie in 1650 Willem III volgde. Na het uitbreken van de Hollandse Oorlog (1672) bezette Lodewijk XIV het prinsdom. Willem kreeg het bij de Vrede van Nijmegen (1678) terug, maar het werd in 1685 bij de herroeping van het Edict van Nantes wederom ingenomen. De Vrede van Rijswijk (1697) herstelde hem definitief in de prinselijke waardigheid.

Na zijn dood in 1702 brak er een opvolgingsconflict uit tussen Johan Willem Friso van Nassau-Dietz en Frederik I van Pruisen. De eerstgenoemde was - als kleinzoon van Frederik Hendriks dochter Albertine Agnes - bij testament als opvolger aangewezen. Frederik I maakte als zoon van Frederik Hendriks oudste dochter Louise Henri?te op grond van Frederik Hendriks testament echter eveneens aanspraak op het prinsdom. Ondertussen verklaarde Lodewijk XIV Orange aan de Franse troon vervallen. Het Parlement van Parijs wees het prinsdom toe aan Lodewijks pretendent Frans Lodewijk van Conti, die de Franse soevereiniteit erkende. De Vrede van Utrecht (1713) bekrachtigde deze toestand en wees wapen en titel van Oranje bovendien toe aan Pruisen.

Ook Johan Willem Friso bleef, om aan zijn claim vast te houden, de titel prins van Oranje echter voeren. Zijn zoon Willem IV kreeg hier in 1732 door een verdrag met Pruisen weer formeel het recht toe. Sinds zijn kleinzoon Willem VI in 1815 als Willem I koning der Nederlanden werd, is de titel prins van Oranje steeds toegekend aan de oudste levende zoon van de koning. V?r de grondwetswijziging van 1983 kwam de titel alleen toe aan directe erfgenamen in de mannelijke lijn. De laatste drager van de titel Prins van Oranje uit het Huis van Oranje-Nassau was de in 1884 overleden kroonprins Alexander, een zoon van koning Willem III en koningin Sophie. Toen kroonprins Willem-Alexander in 1980 door de troonsbestijging van zijn moeder Prins van Oranje werd, was de titel dus bijna een eeuw niet gebruikt. De huidige (en eerste) prinses van Oranje is sinds de troonopvolging van koning Willem-Alexander kroonprinses Catharina-Amalia, de huidige Pruisische prins van Oranje is Georg Friedrich.

 
 
Johan Willem Friso van Nassau-Dietz geboren in Dessau op 4 augustus 1687, overleden in Strijensas op 14 juli 1711.

Johan Willem Friso trouwde op 26 april 1709 te Kassel

Met    Maria Louise van Hessen-Kassel geboren circa 1688, overleden circa 1765, die via moederszijde eveneens afstamde van Willem van Oranje. Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren:

 1.    Anna Charlotte Amalie van Nassau-Dietz geboren circa1710, overleden circa 1777), gehuwd met Frederik van Baden-Durlach geboren circa 1703, overleden circa 1732

   
 2.    Willem IV Karel Hendrik Friso van Oranje-Nassau geboren circa 1711, overleden circa 1751),                           gehuwd met    Anna van Hannover geboren circa 1709, overleden circa 1759. Willem IV werd na het overlijden van zijn vader geboren.

 
 
Willem IV Karel Hendrik Friso van Oranje-Nassau geboren in Leeuwarden op 1 september 1711, overleden in Den Haag in Paleis Huis ten Bosch op 22 oktober 1751

Willem Karel Hendrik Friso trouwde op 25 maart 1734

Met    Anna van Hannover geboren op 2 november 1709 te Hannover, overleden in 's-Gravenhage op 12 januari 1759  Uit dit huwelijk werden vier kinderen geboren:

 1. Een doodgeboren dochter geboren op 19-12-1736, zij is bijgezet in Delft

   
 2. Een doodgeboren kind geboren circa 1739

   
 3.    Wilhelmina Carolina van Oranje-Nassau geboren 28 februari 1743 in Leeuwarden, overleden 5 maart 1787 in Kirchheimbolanden,  getrouwd op 5 maart 1760 met    Karel Christiaan van Nassau-Weilburg  geboren 16 januari 1735 in Weilburg, , overleden 28 november 1788 in M?ster-Dreisen, zoon van vorst Karel August van Nassau-Weilburg en Augusta Frederika Wilhelmina van Nassau-Idstein.

   
 4. Anna geboren op 15-11-1746, overleden op 29-12-1746

   
 5.    Willem V Batavus van Oranje-Nassau  geboren circa 1748 overleden circa 1806, de latere Erfstadhouder Willem V, getrouwd met   Wilhelmina van Pruisen geboren circa 1751, overleden circa 1820

   
   
 6. Rond 1750 zou Willem bij een onbekende vrouw ene Willem Hendrik van Nieuwkerke (overleden in 1820) hebben verwekt

 

 
 
Willem V Batavus van Oranje-Nassau geboren in 's-Gravenhage op 8 maart 1748, overleden in Brunswijk op 9 april 1806

Grafmonument ter nagedachtenis aan Willem V, prins van Oranje Nassau (1748-1806). Op de graftombe staat het borstbeeld en profil van de overleden prins. Boven zijn portret hangt een krans met daarboven een schedel. In de grafkrans staat de volgende tekst: Willem V, Geboren in 's Hage 8 Maart 1748 Overl. te Brunswyk den 9. en aldaar begr. 18 April 1806. Links op de voorgrond bevinden zich drie putti waarvan er ?n het wapenschild van de prins vasthoudt. Rechts op de voorgrond staat de personificatie van Godsdienst die wijst naar de tekst op de graftombe: Hy stierf--de Vorst die zoo veel rampspoed heeft verdragen! Hy stierf, naar 't wys besluit van 't Godlyk welbehagen! Gy, die deez' prent en deze beeldtenis beziet, Vergeet 's mans Godsdienst min en Menschenliefde niet.

Willem Batavus trouwde op 4 oktober 1767

Met    Frederica Sophia Wilhelmina van Pruisen geboren in Berlijn op 7 augustus 1751, overleden in Apeldoorn op 9 juni 1820, dochter van Augustus William, Prins of Pruisen en Louise Amalie van Brunswick-L?eburg.   Uit dit huwelijk werden vijf kinderen geboren::

 1. Naamloze zoon geboren circa 23 maart 1769, overleden op 24 maart 1769

   
 2.    Frederica Louise Wilhelmina van Oranje-Nassau geboren op 28 november 1770, overleden op 15 oktober 1819, gehuwd met    Karel van Brunswijk-Wolfenb?tel

   
 3. Naamloze zoon geboren en overleden op 6 augustus 1771

   
 4.    Willem I Frederik Prins van Oranje-Nassau geboren op 24 augustus 1772, overleden op 12 december 1843  koning der Nederlanden

   
 5.    Willem George Frederik van Oranje-Nassau geboren op 15 februari 1774, overleden op 6 januari 1799

Links: Ontwerp voor grafmonument voor Willem George Frederik, prins van Oranje, nu in de kerk van de Eremitani te Padua / gegrav. door Giovanni Balestra en Antonio Canova ca. 1808. Memoriae Abundij Rezzonici Senatoris urbis Antonius Canova devotus nomini pietatique ejus. (Bron: Geheugenvannederland.nl) en rechts: Gipsafgietsel van het grafmonument van Canova ter nagedachtenis aan Willem George Frederik van Oranje-Nassau in Delft.
 
Willem I Frederik Prins van Oranje-Nassau geboren in Den Haag op 24 augustus 1772 overleden in Berlijn op 12 december 1843, was de eerste Koning der Nederlanden uit het huis Oranje-Nassau.

Na de nederlaag van Napoleon in de Slag bij Leipzig in 1813 werd hij ingehuldigd als 'Soeverein Vorst' der Verenigde Nederlanden. Op 16 maart 1815 riep hij zichzelf uit tot koning der Verenigde Nederlanden en hertog van Luxemburg, waarna hij op 21 september 1815 in Brussel werd ingehuldigd als Koning. In hetzelfde jaar werd op het Congres van Wenen door de Europese mogendheden besloten om het hertogdom Luxemburg te promoveren tot groothertogdom en Willem I te erkennen als eerste groothertog, de koningstitel werd bevestigd. Hiermee was de kersverse Nederlandse monarchie binnen Europa formeel erkend.

Willem Frederik trouwde in 1791

Met zijn volle nicht    Frederica Louisa Wilhelmina van Pruisen geboren in Potsdam op18 november 1774 overleden in  Den Haag, paleis Noordeinde op 12 oktober 1837  Uit dit huwelijk werden vijf kinderen geboren:

 1.    Willem II Frederik George Lodewijk van Oranje-Nassau geboren in Den Haag op 6 december 1792, overleden in Tilburg op 17 maart 1849

   
 2.    Willem Frederik Karel van Oranje-Nassau geboren in Berlijn op 28 februari 1797, overleden in Wassenaar, Huize De Paauw op 8 september 1881

   
 3.    Wilhelmina Frederika Louise Paulina Charlotte van Oranje-Nassau geboren in Berlijn op 1 maart 1800 overleden in Freienwalde op 22 december 1806

   

   

   

 4. Levenloos geboren zoon  op 30 augustus 1806

   
 5.    Wilhelmina Frederica Louisa Charlotte Marianne van Oranje-Nassau geboren in Berlijn op 9 mei 1810, overleden in Erbach Schloss Reinhartshausen op 29 mei 1883, trouwde in 1830 met haar neef Albert van Pruisen geboren in Koningsbergen op 4 oktober 1809, overleden in Berlijn op 14 oktober 1872

      

 
 
Willem II Frederik George Lodewijk van Oranje-Nassau geboren in Den Haag op 6 december 1792, overleden in Tilburg op 17 maart 1849

Willem II trad op 21 februari 1816 in het huwelijk

Met    Anna Paulowna, een dochter van tsaar Paul I van Rusland geboren in Sint-Petersburg op 18 januari 1795, overleden in Den Haag op 1 maart 1865,  Uit het huwelijk werden vijf kinderen geboren:

 1.    Willem III Alexander Paul Frederik Lodewijk van Oranje-Nassau geboren in Brussel op 19 februari 1817, overleden in Apeldoorn op 23 november 1890

   
 2.    Willem Alexander Frederik Constantijn Nikolaas Michiel van Oranje-Nassau geboren in Soestdijk op 2 augustus 1818, overleden in Funchal, Madeira op 20 februari 1848. Bleef ongehuwd. Werd echter wel gezien als mogelijke echtgenoot voor zowel koningin Victoria van het Verenigd Koninkrijk als voor koningin Isabella II van Spanje.

   
 3.    Willem Frederik Hendrik van Oranje-Nassau geboren in Paleis Soestdijk op 13 juni 1820, overleden in Kasteel Walferdange, Luxemburg op 13 januari 1879. Werd door zijn lange carri?e in de marine beter bekend als "Hendrik de Zeevaarder".
  Huwde 1e keer met:    Amalia van Saksen-Weimar-Eisenach, 2e keer met:    Maria van Pruisen

   
 4. Willem Alexander Frederik Ernst Casimir van Oranje-Nassau geboren in Paleis Soestdijk op 21 mei 1822, overleden in Brussel op 22 oktober 1822. Hij werd op 18 juni gedoopt in de Nieuwe Kerk te Amsterdam, maar overleed, aan de gevolgen van een waterhoofd,

   

   

   
   
 5.    Wilhelmine Marie Sophie Louise van Oranje-Nassau geboren in Den Haag, Paleis Lange Voorhout op 8 april 1824, overleden in Weimar op 23 maart 1897. Trouwde met groothertog Karel Alexander van Saksen-Weimar-Eisenach.

 
 
Willem III Alexander Paul Frederik Lodewijk van Oranje-Nassau geboren in Brussel op 19 februari 1817, overleden in Apeldoorn op 23 november 1890

Willem III trad op 18 juni (Waterloodag) 1839 voor de eerste keer in het huwelijk met zijn volle nicht    Sophie van W?ttemberg, de dochter van koning Willem I van W?ttemberg en Catharina Paulowna. Uit het huwelijk kwamen drie zoons voort:

 1.    Willem Nicolaas Alexander Frederik Karel Hendrik van Oranje-Nassau geboren in Den Haag op 4 september 1840, overleden in Parijs op 11 juni 1879

   
 2.    Willem Frederik Maurits Alexander Hendrik Karel van Oranje-Nassau geboren in Den Haag op 15 september 1843, overleden in Den Haag op 4 juni 1850.Prins  Maurits ontwikkelde eind mei 1850 hersenvliesontsteking. Zijn ouders ? hun relatie was op dat moment al verre van ideaal ? kregen ruzie aan het ziekbed over de te raadplegen artsen. De koningin weigerde de lijfarts van de koning haar zoontje te laten behandelen. De koning ontzegde de door Sophie uitgekozen arts de toegang tot het ziekbed. De prins overleed op 4 juni 1850 op 6-jarige leeftijd.

   
 3.    Willem Alexander Carel Hendrik Frederik van Oranje-Nassau geboren in Den Haag  op ,25 augustus 1851 overleden in Den Haag op 21 juni 1884.

Willem III trouwde voor de tweede keer op 7 januari 1879 te Arolsen

Met    Adelheid Emma Wilhelmina Theresia van Waldeck-Pyrmont geboren in Arolsen Schloss Arolsen. op 2 augustus 1858, overleden in Den Haag op 20 maart 1934. De dochter van George Victor van Waldeck-Pyrmont en Helena Wilhelmina Henriette Pauline Marianne van Nassau-Weilburg  Uit het huwelijk van Willem en Emma zou ?n kind geboren worden:

 1.    Wilhelmina Helena Pauline Maria van Oranje-Nassau geboren in Den Haag op 31 augustus 1880, overleden in Apeldoorn op 28 november 1962

 
 

Adelheid Emma Wilhelmina Theresia van Waldeck-Pyrmont geboren in Arolsen Schloss Arolsen. op 2 augustus 1858, overleden in Den Haag op 20 maart 1934.  Als regentes nam zij het koninklijk gezag waar; eerst enkele dagen voor de dood van haar echtgenoot, de daarop volgende jaren voor haar minderjarige dochter Wilhelmina, de koningin.

 
 
 
Wilhelmina Helena Pauline Maria van Oranje-Nassau geboren in Den Haag op 31 augustus 1880, overleden in Apeldoorn op 28 november 1962

Wilhelmina trouwde op 7 februari 1901

Met Hendrik (Heinrich) Wladimir Albrecht Ernst van Mecklenburg-Schwerin geboren in Schwerin op 9 april 1876, overleden in Den Haag op 3 juli 1934, zoon van groothertog Frederik Frans II van Mecklenburg-Schwerin en diens derde echtgenote prinses Marie van Schwarzburg-Rudolstadt.

Wilhelmina kreeg haar eerste miskraam in november 1901. De daaropvolgende jaren nam, na nog enkele miskramen, de spanning toe over de vraag of Wilhelmina kon zorgen voor een troonopvolger of dat de Nederlandse Oranjetak zou uitsterven en de troon bezet zou gaan worden door een Duitse prins. Op 22 november 1908 maakte minister-president Theo Heemskerk een nieuwe "vreugdevolle aandoening" bekend. Prins Hendrik werd in 1909 vader van een dochter, Juliana. Hij kreeg met haar een zeer goede verstandhouding.

 1.    Juliana Louise Emma Marie Wilhelmina van Oranje-Nassau geboren in Den Haag op 30 april 1909, overleden in Baarn op 20 maart 2004

 
 
Juliana Louise Emma Marie Wilhelmina van Oranje-Nassau geboren in Den Haag op 30 april 1909, overleden in Baarn op 20 maart 2004

Juliana  trouwde op 7 januari 1937

Met Bernhard Friedrich Eberhard Leopold Julius Kurt Carl Gottfried Peter Graf von Lippe-Biesterfeld geboren in Jena op 28 of 29 juni 1911, overleden in Utrecht op 1 december 2004, zoon van  prins Bernhard zur Lippe en Armgard von Cramm, Uit het huwelijk werden vier kinderen geboren:

 1.    Beatrix Wilhelmina Armgard van Oranje-Nassau geboren in Baarn op 31 januari 1938 

   
 2.    Irene Emma Elisabeth van Oranje-Nassau geboren in Paleis Soestdijk op 5 augustus 1939  In 1964 zag prinses Irene af van eventuele troonopvolging, toen zij 29 april te Rome (Itali? zonder toestemming van de Staten-Generaal trouwde met de rooms-katholieke Carlos Hugo van Bourbon-Parma. zoon van Xavier van Bourbon-Parma en Marie Madeleine Yvonne de Bourbon-Busset

   
 3.    Margriet Francisca van Oranje-Nassau geboren in Ottawa op 19 januari 1943.trouwde op 10 januari 1967 met Pieter van Vollenhoven geboren in Schiedam op 30 april 1939  zoon van Pieter van Vollenhoven en Jacoba Gijsbertha Stuyling de Lange  

   
 4.    Maria Christina van Oranje-Nassau geboren in Paleis Soestdijk op 18 februari 1947 Christina trouwde met Jorge Guillermo op 28 juni 1975.  In 1994 vroeg Christina echtscheiding aan. Twee jaar later was dat een feit.         

 
 
Beatrix Wilhelmina Armgard van Oranje-Nassau geboren in Baarn op 31 januari 1938

Beatrix trouwde op10 maart 1966

Met Klaus-Georg Wilhelm Otto Friedrich Gerd von Amsberg geboren in Hitzacker op 6 september 1926, overleden in Amsterdam op 6 oktober 2002, zoon van Claus Felix von Amsberg en G?ta von dem Bussche-Haddenhausen. Uit het huwelijk kwamen drie zoons voort:

 1.    Willem-Alexander Claus George Ferdinand van Oranje-Nassau geboren in Utrecht op 27 april 1967.

   
 2.    Johan Friso Bernhard Christiaan David van Oranje-Nassau geboren in Utrecht op 25 september 1968, overleden in Den Haag op 12 augustus 2013, getrouwd op 24 april 2004 in Delft met Mabel Martine Wisse Smit geboren in Pijnacker op 11 augustus 1968, dochter van Hendrik Cornelis (Henk) Los en Florence Malde Gijsberdina Kooman Toen Mabel negen was, overleed haar vader tijdens een schaatstocht. Zijn buurman reed in een wak en toen haar vader hem wilde redden, viel hij erin en verdronk. Haar moeder hertrouwde met de bankier Peter Wisse Smit en Mabel nam later diens achternaam aan. 

   
 3.    Constantijn Christof Frederik Aschwin van Oranje-Nassau geboren in Utrecht op 11 oktober 1969. Op 17 mei 2001 trouwde Constantijn in Den Haag met Petra Laurentien Brinkhorst geboren in Leiden op 25 mei 1966, dochter van Laurens Jan Brinkhorst en Jantien Heringa.

 
 
Willem-Alexander Claus George Ferdinand van Oranje-Nassau geboren in Utrecht op 27 april 1967

Willem-Alexander trouwde op 2 februari 2002

Met M?ima Zorreguieta geboren in Buenos Aires, Argentini?op 17 mei 1971, dochter van Jorge Zorreguieta en Maria del Carmen Cerruti,  M?ima en Willem-Alexander hebben samen drie kinderen:

 1.    Catharina-Amalia Beatrix Carmen Victoria van Oranje-Nassau  geboren in Den Haag op 7 december 2003
   
 2.    Alexia Juliana Marcela Laurentien van Oranje-Nassau  geboren in Den Haag op 26 juni 2005)
   
 3.    Ariane Wilhelmina M?ima Ines van Oranje-Nassau geboren in Den Haag op 10 april 2007).

Op 3 december 2013 nam de Verenigde vergadering van de Staten-Generaal een wetsvoorstel aan, waarin wordt bepaald dat M?ima als regentes van koningin Amalia zal fungeren, indien koning Willem-Alexander voor 7 december 2021 komt te overlijden.

 
 
Catharina-Amalia Beatrix Carmen Victoria van Oranje-Nassau  geboren in Den Haag op 7 december 2003

 

 

Lijst van alle Nassau's

 

Graven van Laurenburg, sinds 1160 van Nassau (1093-1255)

           Kasteel Laurenburg

 • Robert (Robrecht) van Laurenburg Graaf van Laurenburg  ca. 1030 ? 1110

Robert (Robrecht) van Laurenburg trouwde met ??. Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren:

 • Dudo van Laurenburg (ca. 1060 - ca. 1123), landvoogd van Siegerland en graaf van Laurenburg
 • Drutwin III van Laurenburg (1063 - 1117), heer van Miehlen

___________________________________________________________________________

 • Dudo van Laurenberg Graaf van Laurenburg ca. 1060-1123

Dudo van Laurenberg trouwde met Anastasia (of Irmgardis) van Arnstein, de dochter van graaf Lodewijk I van Arnstein. Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren:

 • Rupert I, overleden v?r 12 juli 1154
 • Arnold, overleden rond 1148
 • Demudis, huwde met Emich, graaf van Diez

___________________________________________________________________________

 •  Rupert I Graaf van Laurenburg ca. 1090-1154

Rupert I trouwde met Beatrix van Limburg, overleden 12 juli 1154, dochter van Walram II de Heiden, graaf van Limburg en hertog van Neder-Lotharingen en Jutta van Gelre (dochter van Gerard I van Gelre). Met haar had hij de volgende kinderen:

 • Arnold II, graaf van Laurenburg 1151-1154, komt nog voor op 1 april 1158
 • Rupert II, graaf van Laurenburg 1154-1158, overleed vermoedelijk circa 1159
 • (mogelijk) Gerard van Laurenburg, vermeld 1148
 • Walram I graaf van Laurenburg 1176?1191 en daarna, vanaf 1193, als graaf van Nassau.

___________________________________________________________________________

 • : Walram I Graaf van Laurenburg ca. 1146-1198, Graaf van Nassau ca 1193

Walram I trouwde met een zekere Kunigunde, mogelijk een dochter van graaf Poppo II van Ziegenhain. Met haar kreeg hij de volgende kinderen:

 • Hendrik II (ca. 1190?ca. 1251), als graaf van Nassau vermeld van 1198?1247
 • Rupert (? ? ca. 1239), als graaf van Nassau vermeld van 1198?1230; gehuwd, 1 dochter
 • Beatrix, in 1222 vermeld als non in het klooster Affoderbach bij Miehlen

_________________________________________________________________________

 • Hendrik II (zoon van Walram I) Graaf van Nassau ca. 1198-1247:

Hendrik II trouwde met Machteld van Gelre (1190?1247) krijgt hij ten minste negen kinderen; vermoedelijk komt daar zijn bijnaam de rijke vandaan:

 1. Rupert, kreeg Dietz in leen van de aartsbisschop van Trier
 2. Walram II (ca. 1220?ca. 1290), de stamvader van de "Walramse linie" van het Huis Nassau
 3. Otto (ca. 1225?ca. 1289), de stamvader van de "Ottoonse linie" van het Huis Nassau
 4. Hendrik, monnik in Arnstein
 5. Gerhard (? ? 2 mei 1311 (?)), geestelijke: o.a. in Luik, Maastricht, Aken en Tiel.
 6. Jan (ca. 1230 ? 13 juli 1309), geestelijke, o.a. elect van het Sticht Utrecht
 7. Jutta van Nassau (??1313), huwde met Jan I van Cuijk, heer van Merum
 8. Elisabeth (1225 ? 6 januari 1295 of 1311), huwde Gerhard III van Eppenstein
 9. Catharina (1227 ? 27 april 1324), werd in 1249 abdis van het klooster Altenburg bij Wetzlar

_________________________________________________________________________

 •  Walram II Graaf van Nassau ca. 1247-1255:

Walram II trouwde ca. 1250 met Adelheid van Katzenelnbogen, de dochter van graaf Diederik IV van Katzenelnbogen. Met haar kreeg hij de volgende kinderen:

 1. Mathilde, jong overleden
 2. Imagina, (overleden voor 1276), huwde mogelijk met Frederik van Lichtenberg
 3. Diederik (ca. 1250 - 23 november 1307), Aartsbisschop van Trier van 1300-1307
 4. Adolf (ca. 1250 - 2 juli 1298), Rooms koning en landgraaf van Th?ingen
 5. Rubert, (overleden 5 juli 1305?), verder niets van bekend
 6. Richarda ( - 28 juli 1311), non in het klooster St. Clara in Mainz en later in het klooster Clarenthal bij Wiesbaden

_________________________________________________________________________

 • Otto I Graaf van Nassau ca. 1247-1255:

Otto I trouwde rond 1260 met Agn? van Saarbr?ken (ca 1240 - ca 1300), dochter van Simon II van Saarbr?ken en Luckarde van Leiningen. Zij kregen de volgende kinderen:

 • Hendrik (c. 1270-1343), graaf van Nassau-Siegen.
 • Otto (? - 3 september 1302), domheer in Worms
 • Emico (? - 7 juni 1334), graaf van Nassau-Hadamar.
 • Mechtilde, (ca 1270 - ca 1319). Gehuwd circa 1289 met Gerhard van Schoneck, Heer van Schoneck (ca 1270 - ca 1316).
 • Johan, (ca 1270 - Wetzlar, 10 augustus 1328), kanunnik in Worms, elect van Bamberg, graaf van Nassau-Dillenburg sneuvelde bij Wetzlar
 • Geertruida (? - 19 september 1359), abdis van Altenberg

_________________________________________________________________________

 • 1255: deling in een Walramse en Ottoonse linie

 

Walramse linie

 
Wapen van Walramse linie

De Walramse linie ontstond in 1255 door deling van Nassau.

Graven van Nassau (1255-1355)

  Kasteel Nassau

 • Walram II Graaf van Nassau 1255-1277:

Walram II trouwde ca.1250 met Adelheid van Katzenelnbogen, de dochter van graaf Diederik IV van Katzenelnbogen. Met haar kreeg hij de volgende kinderen:

 

 1. Mathilde, jong overleden
 2. Imagina, (overleden voor 1276), huwde mogelijk met Frederik van Lichtenberg
 3. Diederik (ca. 1250 - 23 november 1307), Aartsbisschop van Trier van 1300-1307
 4. Adolf (ca. 1250 - 2 juli 1298), Rooms koning en landgraaf van Th?ingen
 5. Rubert, (overleden 5 juli 1305?), verder niets van bekend
 6. Richarda ( - 28 juli 1311), non in het klooster St. Clara in Mainz en later in het klooster Clarenthal bij Wiesbaden

_________________________________________________________________________

 

 • Adolf I Graaf van Nassau 1277-1298

Adolf I getrouwd met Imagina van Isenburg-Limburg en had met haar 8 kinderen.

 

 • 1. Hendrik
 • 2. Ruprecht IV (1299-1304),
 • 3. Gerlach I
 • 4. Adolf II van Nassau (1292-1294)
 • 5. Walram III (1294-1324)
 • 6. Adelheid, abdis van Klarenthal (-1338)
 • 7. Imagina
 • 8. Mathilde (-1323), gehuwd met Rudolf I van de Palts.

_________________________________________________________________________

 

 • Ruprecht IV Graaf van Nassau 1298-1304
 • Walram III Graaf van Nassau 1298-1322:

Walram III regeerde een tijdlang samen met zijn broer over het Walramse deel van Nassau hij stierf ongehuwd ongeveer dertig jaar oud. De mederegerende broer was Gerlach die ook enige tijd samen met zijn oudere broer Rupert had geregeerd, maar Rupert die verloofd was met een dochter van keizer Wenceslaus II, sneuvelde in 1304.

_________________________________________________________________________

 

 • Gerlach I Graaf van Nassau 1298-1355:

Gerlach I trouwde voor de eerste keer in 1307 met Agnes van Hessen, de dochter van Hendrik van Hessen en kleindochter van Hendrik I van Hessen. Uit dit huwelijk kwamen de volgende kinderen voort:

 

 1. Adolf I van Nassau-Wiesbaden-Idstein (1307 - Idstein, 17 januari 1370)
 2. Johan I van Nassau-Weilburg (1309 - Weilburg, 20 september 1371)
 3. Gerlach (1322 - Aschaffenburg, 12 februari 1371), aartsbisschop van Mainz
 4. Adelheid (- 8 augustus 1344) trouwde in 1329 met graaf Ulrich III van Hanau
 5. Agnes was non in Klarenthal
 6. Elisabeth (1326 - 1370) trouwde met Lodewijk van Hohenlohe
 7. Maria (- 1366) trouwde met Koenraad van Weinsberg.

Gerlach I trouwde voor de tweede keer met Irmgard van Hohenlohe-Weikersheim de dochter van Kraft II van Hohenlohe-Weikersheim. Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen geboren:

 1. Kraft van Nassau-Sonnenburg (- 1361)
 2. Ruprecht van Nassau-Sonneberg (-1390)

_________________________________________________________________________

 • 1355: deling in Nassau-Wiesbaden-Idstein en Nassau-Weilburg-Saarbr?ken

Graven van Nassau-Wiesbaden-Idstein (1344-1605)

Kasteel Idstein

In 1344 doet graaf Gerlach I van Nassau afstand van het graafschap ten gunste van zijn zoons. Deze zoons regeren tot 1355 gemeenschappelijk, waarna de bezittingen verdeeld worden:

 • Adolf I krijgt Wiesbaden-Idstein (uitgestorven 1605)
 • Johan I krijgt Nassau-Weilburg (uitgestorven 1912)
 • Ruprecht krijgt Sonnenberg (uitgestorven 1396)

Over de geschiedenis van het graafschap Nassau-Idstein is weinig te melden, want er vindt geen enkele expansie plaats. Gedurende twee korte perioden worden Wiesbaden en Idstein van elkaar gescheiden. Van 1480 tot 1509 regeert in Idstein de broer van graaf Adolf IV van Nassau-Wiesbaden, graaf Filips I (geboren 1450, overleden 6-6-1509). Van 1558 tot 1566 regeert graaf Balthasar in Idstein, waarna hij in 1566 na de dood van zijn broer, Filips II van Nassau-Wiesbaden-Idstein de gebieden kan herenigen.

In 1605 sterft Nassau-Idstein uit met graaf Johan Lodewijk II, waarna het graafschap aan Nassau-Weilburg valt en alle gebieden van de Walramse tak van het huis Nassau weer verenigd zijn onder graaf Lodewijk II van Nassau-Weilburg. Hij voert een gecentraliseerd bestuur, waarbij Saarbr?ken het centrum is. Dit heeft echter geen blijvende effecten, want in 1629 vindt er een nieuwe verdeling van de landen plaats, midden in de Dertigjarige Oorlog en dat maakt de gebieden weerloos tegen militair geweld.

 • Adolf II Graaf van Nassau 1344-1370:

Adolf I trouwde in 1332 met Margaretha, dochter van Frederik IV van Hohenzollern, burggraaf van Neurenberg. Het paar kreeg de volgende kinderen:

 

 • Gerlach (1333-1386), zijn opvolger in Wiesbaden,
 • Frederik (-1371)
 • Agnes (-1376), gehuwd met Werner V van Wittgenstein,
 • Johan
 • Margaretha
 • Elisabeth (-1389), in 1361 gehuwd met Diederik VIII van Katzenelnbogen,
 • Adolf (1353-1390), aartsbisschop van Mainz,
 • Johan I (1353-1420),
 • Anna
 • Walram IV (1354-1393), zijn opvolger in Idstein, gehuwd met Bertha van Westerburg,
 • Johan II (1360-1419), aartsbisschop van Mainz,
 • Catharina (-1403), in 1373 gehuwd met Reinhard IV van Westerburg,
 • Frederik
 • Walram II
 • Johanna.

_________________________________________________________________________

 

 • Gerlach II (Wiesbaden) Graaf van Nassau 1370-1386:

Gerlach II trouwde met Agnes, dochter van Hendrik II van Veldenz. Na de dood van zijn vader in 1370 regeert hij over Nassau-Wiesbaden, maar stierf zonder nakomelingen.

_________________________________________________________________________

 

 • Walram IV (Idstein) Graaf van Nassau 1370-1393:

Walram IV trouwde met Bertha van Westerburg, dochter van Johan I van Westerburg, en werd de vader van:

 

 • Margaretha (1380-), in 1398 gehuwd met Hendrik VII van Waldeck,
 • Adolf III, zijn opvolger.

_________________________________________________________________________

 

 • Adolf III Graaf van Nassau 1393-1426:

Adolf III trouwde in 1418 met Margaretha (1404-1442), dochter van Bernhard I van Baden-Baden. Zijn kinderen waren:

 

 • Johan II (1419-1480), zijn opvolger,
 • Anna, in 1438 gehuwd met Everard III van Eppenstein-K?igstein,
 • Adolf (1422-1475)
 • Walram
 • Agnes (-1485), in 1464 gehuwd met Koenraad IX van Bickenbach.

_________________________________________________________________________

 

 • Johan II Graaf van Nassau 1426-1480:

Johan II trouwde in 1437 met Maria (1418-1472), dochter van Engelbrecht I van Nassau-Dillenburg. Uit hun huwelijk zijn de volgende kinderen geboren:

 

 • Maria (1438-1480), in 1452 gehuwd met Lodewijk II van Isenburg,
 • Johan (1439-1480)
 • Margaretha (-1486)
 • Anna (-1480), in 1466 gehuwd met Otto II van Solms-Braunfels,
 • Adolf (1443-1511), zijn opvolger in Wiesbaden,
 • Bertha (1446-)
 • Engelbrecht (1448-1508)
 • Filips (1450-1509), zijn opvolger in Idstein,
 • Anna.

_________________________________________________________________________

 

 • Filips (Idstein) Graaf van Nassau 1480-1509:

Filips trouwde in 1470 met Margaretha (1456-1527), dochter van Lodewijk de Zwarte van Zweibrucken-Veldenz. Het huwelijk bleef kinderloos.

_________________________________________________________________________

 

 • Adolf IV (Wiesbaden) Graaf van Nassau 1480-1511:

Adolf IV trouwde in 1484 met Margaretha van Hanau-Lichtenberg, dochter van Filips I van Hanau-Lichtenberg. Zijn kinderen waren:

 

 • Maria Margaretha (1487-1548) , in 1502 gehuwd met Lodewijk I van Nassau-Weilburg,
 • Anna (1488-1550), in 1506 gehuwd met Hendrik XXXI van Schwarzburg-Sondershausen,
 • Filips (1490-1558), zijn opvolger.

_________________________________________________________________________

 

 • Filips I Graaf van Nassau 1511-1558:

Filips I was in 1514 getrouwd met Adriana van Glymes van Bergen op Zoom, dochter van Jan III van Glymes. Zijn kinderen waren:

 

 • Catharina (1515-1540), in 1538 gehuwd met Jan II van Hohenfels
 • Filips II (1516-1566)
 • Margaretha (1517-1596)
 • Adolf (1518-1556), in 1543 gehuwd met Fran?ise, dochter van Karel van Luxemburg-Ligny
 • Balthasar (1520-1568).

_________________________________________________________________________

 

 • Filips II Graaf van Nassau 1558-1566:

Filips II volgde zijn vader op in 1558. Ongehuwd stierf hij zonder opvolger. Hij werd opgevolgd door zijn jongere broer Balthasar.

_________________________________________________________________________

 

 • Balthasar Graaf van Nassau 1566-1568:

Balthasar was in 1564 gehuwd met Margaretha (1543-1612) , dochter van Reinhard van Isenburg-Birstein. Hij was de vader van Johan Lodewijk I die hem zou opvolgen. Zijn weduwe hertrouwde later met George I van Leiningen-Westerburg.

_________________________________________________________________________

 

 • Johan Lodewijk I  Graaf van Nassau 1568-1596:

Johan Lodewijk was op 2 december 1588 te Idstein gehuwd met Maria van Nassau-Dillenburg, dochter van Jan VI van Nassau-Dillenburg. Het paar kreeg volgende kinderen:

 

 • Margaretha van Nassau-Wiesbaden-Idstein (Idstein, 15 september 1589-Rheda, 28 december 1660). Zij trouwde in 1606 met Adolf van Bentheim-Tecklenburg graaf van Bentheim en Tecklenburg, Rheda en de ambten van Hoya en vanaf 1618 graaf van (Hohen-)Limburg (7 juli 1577-5 november 1628). Hij was een zoon van Arnold III van Bentheim 'graaf van Bentheim, Steinfurt en Tecklenburg en door huwelijk graaf van (Hohen-)Limburg en heer van Alpen, Linnep en Heppendorf en ambachtsheer van Freudenberg en Uchte in het graafschap Hoya (2 oktober 1554-11 januari 1606) en Magdalena van Neuenahr (1 januari 1551-13 januari 1626).
 • Anna Catharina van Nassau-Wiesbaden-Idstein (1590-1622). Zij trouwde in 1607 met Simon VII de Vrome van Lippe,
 • Maria Magdalena van Nassau-Wiesbaden-Idstein (11 augustus 1592-13 januari 1654). Zij trouwde 11 november 1609 te B?ingen met Wolfgang Heinrich zu Isenburg-B?ingen.
 • Juliana van Nassau-Wiesbaden-Idstein (1593-1605)
 • Johan Filips van Nassau-Wiesbaden-Idstein (1595-1599)
 • Johan Lodewijk van Nassau-Wiesbaden-Idstein (1596-1605), opvolger.

Door het huwelijk van zijn dochter Margaretha is hij een voorvader van Bernhard van Lippe-Biesterfeld.

_________________________________________________________________________

 

 • Johan Lodewijk II Graaf van Nassau 1596-1605:

Als boreling van enkele weken volgde hij zijn vader in 1596 op als graaf van Nassau-Wiesbaden en Nassau-Idstein, maar overleed zelf al op 9-jarige leeftijd. Met hem stierf de lijn Nassau-Wiesbaden-Idstein uit.

Het graafschap Wiesbaden-Idstein kwam toe aan de linie Nassau-Weilburg zodat alle Nassause gebieden weer verenigd werden.

_________________________________________________________________________

Graven van Nassau-Weilburg-Saarbr?ken (1344-1442)

Burgruine Bucherbach in K?lerbach Saarbrucken

In 1381 erft graaf Filips I van Nassau-Weilburg, graaf van Nassau-Weilburg, (overleden 1429) via zijn moeder Johanna van Saarbr?ken het graafschap Saarbr?ken met Commercy en Morley in Lotharingen. Dit graafschap ligt ver verwijderd van zijn stamlanden en wordt de kern van een nieuw conglomeraat van bezittingen. In 1393 erft hij via zijn vrouw Johanna van Hohenlohe de heerlijkheid Kirchheimbolanden (met Dannenfels en Altenbaumberg) en de heerlijkheid Stauf. Verder verwerft de graaf in 1393 de helft van Ottweiler en in 1400 het slot Hattweiler en een aandeel in de burcht Nannstuhl (Landstuhl). De door deze expansie ontstane schulden noodzaken hem in 1411 de steden ambten Commercy en Morley te verpanden. In 1412 wordt Homburg aan de Blies verworven, in 1416 wordt het slot Frankenstein gekocht van de graven van Leiningen en in 1417 wordt W?lstein (dat tot dan een pandbezit was) een volledig eigendom. In 1421 wordt de halve heerlijkheid Diemeringen gepand van Hendrik van Vinstingen.

In de Slotkerk van Weilburg treft u een grafkelder aan van de Nassau-Weilburg. Deze is de moeite waard om te bezichtigen. (Zie de foto's)
 

    

In 1442 delen de twee zoons van Filips I van Nassau-Weilburg het graafschap Nassau-Weilburg-Saarbr?ken.

 • De oudste broer, Jan II volgt in Saarbr?ken
 • en de jongere broer Philips II volgt in Weilburg.

De bezittingen in de Palts (Dannenfels, Stauf, Kirchheim, Altenbaumberg, W?lstein) blijven gemeenschappelijk.

 • Johan I (Weilburg) Graaf van Nassau 1344-1371:

Johan i was gehuwd met:

 • Geertruida van Merenberg en Gleiberg (-1350),
 • Johanna van Saarbr?ken (-1390), dochter van Jan II van Saarbr?ken.

Uit zijn tweede huwelijk had hij volgende kinderen:

 • Johanna (1362-1383) trouwde in 1377 met Herman II van Hessen
 • Johan van Nassau-Weilburg (-1365)
 • Johannetta van Nassau-Weilburg (-1365)
 • Agnes van Nassau-Weilburg (-1401) trouwde met Simon II van Zweibr?ken,
 • Filips (1368-1429)
 • Schonetta van Nassau-Weilburg trouwde in 1384 met Hendrik X van Homburg en na diens dood met Otto VIII van Brunswijk-Osterode
 • Margaretha van Nassau-Weilburg trouwde in 1393 met Frederik III van Veldenz.

_________________________________________________________________________

 

 • Ruprecht (Sonnenberg) Graaf van Nassau 1355-1390:

Ruprecht was in 1362 gehuwd met Anna (-1404), dochter van Johan van Nassau-Hadamar. Na zijn dood in 1391 hertrouwde Anna met van Diederik VIII van Katzenelnbogen (-1402). Omdat Ruprecht geen afstammelingen had werd Sonnenberg na zijn dood verenigd met Nassau-Weilburg.

_________________________________________________________________________

 

 • Filips I Graaf van Nassau 1371-1429:

Filips I trouwde in 1385 met Anna (Johanna), dochter van Kraft van Hohenlohe (-1410), en werd de vader van:

 

 • Filips (1386-1416)
 • Johannetta ( -1481), in 1422 gehuwd met George I van Henneberg-Ansbach.

Filips I hertrouwde in 1412 met Isabella (1397-1455), dochter van Frederik V van Lotharingen, en was de vader van:

 

 • Filips (1418-1492)
 • Johan (1423-1472)
 • Margaretha (1426-1490), in 1441 gehuwd met Gerard.

_________________________________________________________________________

 

 • Filips II Graaf van Nassau 1429-1442:

Filips II was getrouwd met Margaretha, dochter van Jan III van Loon, en had volgende kinderen:

 

 • Johan (1441-1480), de vader van Lodewijk I, opvolger in Nassau-Weilburg
 • Filips (1443-1471).

_________________________________________________________________________

Graven van Nassau-Saarbr?ken (1442-1574)

Kasteel Saarbr?ken

Het huwelijk van Johan II met Johanna van Loon levert met heerlijkheid Heinsberg, Diest en Zichem een rijke erfenis, maar deze blijft niet binnen de dynastie. Hun dochter Elizabeth erft deze bezittingen en door haar huwelijk met hertog Willem van Gulik komen ze aan dat land. Het huwelijk van hun zoon Johan Lodewijk met Kataharina van Moers-Saarwerden levert meer op: in 1527 het graafschap Saarwerden in de Elzas en Lahr, Mahlberg en Kehl in Baden. De graven blijven katholiek en werken nauw samen met keizer Karel V en koning Ferdinand. Een belangrijke rol spelen ze niet, onder meer omdat het graafschap in 1544 gedeeld wordt.

De deling van 1544

 • Philips krijgt Saarbr?ken (uitgestorven 1554)
 • Jan III krijgt Ottweiler (uitgestorven 1574)
 • Adolf krijgt Kirchheim met de bezittingen in de Palts (uitgestorven 1559)

Deze deling duurt niet lang. In 1559 zijn de gebieden weer herenigd, waarna in 1574, met de dood van Johan III, de tak Nassau-Saarbr?ken geheel is uitgestorven.

 • Johan II Graaf van Nassau 1442-1472:

Johan II was getrouwd met Johanna (1443-1469) , dochter van Jan IV van Loon-Heinsberg, en was de vader van:

 

 • Elisabeth (1459-1479), in 1472 gehuwd met Willem II van Gulik-Berg,
 • Johanna (1464-1521), in 1481 gehuwd met Johan I van Palts-Simmern .

Johan II hertrouwde in 1470 met Elisabeth (1447-1505) , dochter Lodewijk I van W?ttemberg-Urach, en kreeg bij haar:

 

 • Johan Lodewijk, zijn opvolger.

_________________________________________________________________________

 

 • Johan Lodewijk Graaf van Nassau 1472-1544:

Johan Lodewijk trouwde in 1492 met Elisabeth (1469-1500), dochter van Lodewijk I van Palts-Zweibr?ken, en was de vader van:

 

 • Ottilia (1492-1554), in 1516 gehuwd met Johan V van Sayn,
 • Anna (1493-1565)
 • Elisabeth (1495-1559)
 • Johanna (1496-1566)
 • Margaretha (1497-)
 • Felicitas (1499-).

Johan Lodewijk hertrouwde in 1506 met Catharina van Meurs (1591-1647), en werd bij haar de vader van:

 

 • Filips (1509-1554)
 • Johan, gehuwd met Adelheid van Kronengracht,
 • Margaretha (1513-1562)
 • Elisabeth (1515-1568)
 • Catharina (1517-1553), in 1537 gehuwd met Emich IX van Leiningen-Dagsberg,
 • Agnes (1519-)
 • Johan Lodewijk (1524-1542)
 • Adolf (1526-1559), in 1553 gehuwd met Anastasia van Isenburg-Grenzau.

_________________________________________________________________________

 

 • Filips Graaf van Nassau 1544-1554:

Filips trouwde in 1537 met Catharina van Leiningen-Hartenberg (-1585), maar had geen kinderen

._________________________________________________________________________

 

 • Adolf Graaf van Nassau 1554-1559:

Adolf trouwde in 1553 met Anastasia van Isenburg-Grenzau (-1558), maar had evenmin kinderen.

._________________________________________________________________________

 

 • Johan III Graaf van Nassau 1559-1574:

Johan III trouwde in 1537 met Adelheid van Kronengracht maar had geen overlevende kinderen. Hierdoor kwam Nassau-Saarbr?ken na Johans dood in 1574 bij Nassau-Weilburg

_________________________________________________________________________.

Graven van Nassau-Weilburg (1442-1629)

Kasteel Weilburg

In 1442 delen de twee zoons van Filips I van Nassau-Weilburg het graafschap Nassau-Weilburg-Saarbr?ken.

 • Jan II krijgt Saarbr?ken (uitgestorven 1574)
 • Filips II krijgt Weilburg (uitgestorven 1912)

De bezittingen in de Palts (Dannenfels, Stauf, Kirchheim, Altenbaumberg, W?lstein) blijven gemeenschappelijk.

In 1526 voert graaf Filips III de reformatie in. Hij breidt het gebied in 1536 uit met het ambt Burgschalbach en een aandeel in L?nberg, welke door het landgraafschap Hessen worden afgestaan. In 1574 sterft Nassau-Saarbr?ken uit en valt het gebied aan Nassau-Weilburg. Omdat de broers Albrecht en Filips IV van Nassau-Weilburg hebben gedeeld, delen ze in 1574 ook de Saarbr?ker erfenis: Albrecht krijgt Ottweiler en Filips IV krijgt Saarbr?ken. Na de dood van Philps IV in 1602 wordt alles weer herenigd.

Na het uitsterven van Nassau-Saarbr?ken in 1574 wordt het gebied herenigd met Nassau-Weilburg, dat inmiddels een protestantse staat is geworden. De reformatie wordt dus ook in Saarbr?ken ingevoerd. Het graafschap Saarwerden wordt door het hertogdom Lotharingen als leen terug genomen.

Omdat de broers Albrecht en Filips IV van Nassau-Weilburg hebben gedeeld, delen ze in 1574 ook de Saarbr?ker erfenis: Albrecht krijgt Ottweiler en Filips IV krijgt Saarbr?ken. Na de dood van Filps IV in 1602 wordt alles weer verenigd.

Na het uitsterven van Nassau-Wiesbaden-Idstein in 1605 zijn dan alle landen van de Walramse tak van het huis Nassau onder graaf Lodewijk II verenigd. Hij voert een gecentraliseerd bestuur, waarbij Saarbr?ken het centrum is. Dit heeft echter geen blijvende effecten, want in 1629 vindt er een nieuwe verdeling van de landen plaats, midden in de Dertigjarige Oorlog en dat maakt de gebieden weerloos tegen militair geweld. De deling van 1629 kan aanvankelijk niet uitgevoerd worden omdat de graven op de vlucht zijn voor oorlogsgeweld. De definitieve verdeling vindt plaats op 6 maart 1651, dus na afloop van de Dertigjarige Oorlog.

 • Filips II Graaf van Nassau 1442-1492:

Filips II was getrouwd met Margaretha, dochter van Jan III van Loon, en had volgende kinderen:

 

 • Johan (1441-1480), de vader van Lodewijk I, opvolger in Nassau-Weilburg
 • Filips (1443-1471).

_________________________________________________________________________

 

 •  Lodewijk I Graaf van Nassau 1492-1523:

Lodewijk I trad in 1502 in het huwelijk met Margaretha van Nassau-Wiesbaden (1487-1548), dochter van Adolf IV van Nassau-Wiesbaden-Idstein, en was de vader van:

 

 • Filips III (1504-1559),
 • Anna (1505-1564), in 1523 gehuwd met Johan III,
 • Lodewijk (1507-1507),
 • Lodewijk (1508-1510),
 • Elisabeth,
 • Johan.

_________________________________________________________________________

 

 • Filips III Graaf van Nassau 1523-1559:

Filips III trouwde eveneens in 1523 met Elisabeth (-1531), dochter van Gerard III van Sayn, en werd de vader van:

 • Lodewijk (1524-)
 • Filips (1526-).

Filips III hertrouwde in 1536 met Anna van Mansfeld (1520-1537) en werd de vader van Albrecht, zijn opvolger.

In 1541 trouwde hij een derde keer, met Amalia van Isenburg-Birnstein (1522-1579), en werd vader van:

 • Filips (1542-1602)
 • Ottilia (1546-), in, 1567 gehuwd met Otto I van Salm-Kyrberg,
 • Anna Amalia (1549-1598), gehuwd met Frederik I van Salm-Neufville.

_________________________________________________________________________

 

 • Albrecht Graaf van Nassau 1559-1593:

Albrecht huwde in 1559 met Anna van Nassau-Dillenburg (1541-1616), en werd de vader van:

 

 • Anna Amalia (Weilburg, 12 oktober 1560 - Straatsburg, 29 juni 1634), in 1581 gehuwd met Otto van Solms-Sonnenwalde,
 • Juliana (1562-1562)
 • Catharina (6 december 1563 - 4 oktober 1613), stierf ongehuwd
 • Lodewijk II van Nassau-Weilburg (1565-1627)
 • George Filips (1567-1570)
 • Albrecht (1569-1570)
 • Willem (Burgschwalbach, 25 augustus 1570 - aldaar, 19 november 1597), in 1596 gehuwd met Erica van Isenburg,
 • Elisabeth (Weilburg, 12 april 1572 - Berleburg, 28 maart 1607), in 1596 gehuwd met George V van Sayn-Wittgenstein,
 • Juliana (1574-)
 • Anna Sybilla (1575-), in 1606 gehuwd met Peter Ernst II van Criechingen,
 • Johan Casimir (1577-1602), in 1601 gehuwd met Elisabeth, dochter van George I van Hessen-Darmstadt,
 • Magdalena (1580-1658)
 • Anna Otiilia (1582-1635), in 1609 gehuwd met Willem III van Sayn-Wittgenstein,
 • Ernestina (1584-1665), gehuwd met Filips Lodewijk van Wied.

_________________________________________________________________________

 

In 1564 trouwde Filips IV met Erica van Manderscheid-Virneburg (-1581) en werd de vader van Anna Amalia (1565-1605), die in 1584 huwde met George van Nassau-Dillenburg.

In 1583 hertrouwde hij nog met Elisabeth van Nassau (1564-1611), dochter van Jan VI van Nassau-Dillenburg, maar dit huwelijk bleef kinderloos.

_________________________________________________________________________

 

 • Lodewijk II Graaf van Nassau 1593-1625:

Lodewijk II trouwde op 4 juni 1589 in Rotenburg an der Fulda met Anna Maria, de oudste dochter van landgraaf Willem IV van Hessen-Kassel. Ze kregen veertien kinderen:

 

 • Willem Lodewijk (1590?1640), graaf van Nassau-Saarbr?ken
 • Anna Sabina (1591?1593)
 • Albrecht (1593?1595)
 • Sophia Amalia (1594?1612)
 • George Adolf (1595?1596)
 • Filips (1597?1621)
 • Louise Juliana (1598?1622)
 • Maurits (1599?1601)
 • Ernst Karel (1600?1604)
 • Maria Elisabeth (1602?1626), in 1624 getrouwd met graaf Frederik van Leiningen-Dagsburg
 • Johan (1603?1677), graaf van Nassau-Idstein
 • Dorothea (1605?1620)
 • Ernst Casimir (1607-1655), graaf van Nassau-Weilburg
 • Otto (1610-1632), graaf van Nassau-Kirchberg, kapitein in Zweedse dienst

_________________________________________________________________________

 

 • Willem Lodewijk Graaf van Nassau 1625-1629:

Willem Lodewijk trouwde in 1615 met Anna Amalia (1595-1651), dochter van George Frederik van Baden-Durlach, en werd de vader van:

 

 • Maurits
 • Anna Juliana (1617-1667), gehuwd met Frederik van Palts-Zweibr?ken
 • Charlotte (1619-1687), gehuwd met Lodewijk Everhard van Leiningen-Westerburg
 • Crato (1621-1642) , zijn opvolger
 • Anna Amalia (1623-1695)
 • Johan Lodewijk (1625-1690), in 1649 gehuwd met Dorothea Catharina van Birkenfeld
 • Elisabeth Sybilla (1626-1627)
 • Maria Sybilla (1628-1699), gehuwd met August Filips van Holstein-Sonderburg-Beck
 • George Frederik (1630-1630)
 • Gustaaf Adolf 1632-1677), in 1662 gehuwd met Eleonora Clara van Hohenlohe-Neuenstein
 • George Frederik (1633-1635)
 • Walraad (1635-1702), in 1678 gehuwd met Catharina van Croy.

_________________________________________________________________________

 

 •  Johan IV Graaf van Nassau 1625-1629: 

 Johan IV trouwde in 1629 met Sybilla Magdalena (1605-1644), dochter van George Frederik van Baden-Durlach, en werd de vader van:

 

 • Anna Ottilia (1630-1642)
 • Gustaaf Adolf (1632-1664)
 • Lodewijk Frederik (1633-1656)
 • Bernhardina Sophia (1634-1642)
 • Johan (1638-1658)
 • Sabina Juliana (1639-1639).

In 1646 hertrouwd  Johan IV met Anna (1625-1688), dochter van Filips George van Leiningen-Dagsberg. Bij haar kreeg hij volgende kinderen:

 

 • Karel (1649-1651)
 • Christina Elisabeth (1651-1676)
 • Eleonora Elisabeth (1653-1677)
 • Ernestina (1654-1655)
 • George Willem (1656-1657)
 • Johannetta (1657-1733), in 1680 gehuwd met Christiaan Lodewijk van Waldeck en Pyrmont,
 • Sybilla Charlotte (1658-1660)
 • Dorothea Amalia (1661-1740), in 1679 gehuwd met Lodewijk Frederik van Wied,
 • George August Samuel ( 1665-1721), zijn opvolger.

_________________________________________________________________________

 

Graven, sinds 1688 vorsten van Nassau-Idstein (1629-1721)

De deling van 1629 kan aanvankelijk niet uitgevoerd worden omdat de graven op de vlucht zijn voor oorlogsgeweld. De definitieve verdeling vindt plaats op 6 maart 1651, dus na afloop van de Dertigjarige Oorlog.

 • Jan krijgt het graafschap Wiesbaden-Idstein met de heerlijkheid Lahr en het halve ambt Kirberg.
 • Willem Lodewijk krijgt het graafschap Saarbr?ken met Jugendheim, W?lstein, Alt- und Neuweilnau, Usingen en Kirberg
 • Ernst Casimir krijgt het graafschap Weilburg met Reichelsheim, Kirchheim, Stauf en de Rijndorpen

Op 4 augustus 1688 wordt de graaf van Nassau-Idstein tot rijksvorst verheven. In 1721, na het overlijden van George August Samuel van Nassau-Idstein die geen mannelijke nazaten had, valt het vorstendom aan Nassau-Ottweiler. Nassau-Ottweiler erft in 1723 ook Nassau-Saarbr?ken en sterft op zijn beurt in 1728 uit. De drie gebieden vallen dan aan Nassau-Usingen. In 1806 gaat Nassau-Usingen en dus ook Idstein en Wiesbaden op in het nieuw gevormde hertogdom Nassau.

 •  Johan IV Graaf van Nassau 1629-1668:

Informatie ( Zie boven )

 _________________________________________________________________________

 

 • George August Samuel Graaf van Nassau 1668-1721:

George August Samuel was in 1688 getrouwd met Henriette Dorothea, dochter van Albrecht Ernst I van Oettingen-Oettingen. George August van Nassau-Idstein kreeg de volgende kinderen:

 

 • Frederik Ernst van Nassau-Idstein (Idstein, 27 augustus 1689-Idstein, 21 maart 1690)
 • Christina Louisa van Nassau-Idstein (Idstein, 31 maart 1691-Aurich, 13 april 1733). Zij trouwde op 23 september 1709 met George Albrecht- Hij was een zoon van Christiaan Everhard van Oost-Friesland
 • Charlotte Everdina van Nassau-Idstein (Idstein, 16 juli 1692-Idstein, 6 februari 1693)
 • Henriette Charlotte van Nassau-Idstein (Idstein, 9 november 1693-Delitzsch, 8 april 1734), prinses van Nassau-Idstein. Zij trouwde in 1711 met Maurits Willem, zoon van Christiaan II van Saksen-Merseburg.
 • Eleonora Charlotte van Nassau-Idstein (Idstein, 28 november 1696-Idstein, 8 december 1696)
 • Albertina Juliana van Nassau-Idstein (Idstein, 29 maart 1698-Slot Wilhelmsthal bij Marksuhl, 9 oktober 1722). Zij trouwde in 1713 met Willem Hendrik, zoon van Johan Willem van Saksen-Eisenach en Amalia van Nassau-Dietz (1655-1695).
 • Augusta Frederika Wilhelmina van Nassau-Idstein (Idstein, 17 augustus 1699-Kirchheim unter Teck, 8 juni 1750). Zij trouwde in 1723 met Karel August. Hij was een zoon van Johan Ernst van Nassau-Weilburg en Maria Polyxena van Leiningen-Dachsburg-Hartenburg.
 • Johannetta Wilhelmina van Nassau-Idstein (Idstein, 14 september 1700-Slot Brake, 2 juni 1756), prinses van Nassau-Idstein. Zij trouwde in 1719 met Simon XI Hendrik van Lippe-Detmold. Hij was een zoon van Frederik Adolf van Lippe-Detmold en Johanna Elisabeth van Nassau-Dillenburg-Schaumburg.
 • Frederik August van Nassau-Idstein (Idstein, 30 april 1702-Idstein, 30 januari 1703)
 • Willem Samuel van Nassau-Idstein (Idstein, 14 februari 1704-Idstein, 4 mei 1704)
 • Elisabeth Francisca van Nassau-Idstein (Idstein, 17 september 1708-Idstein, 7 november 1721)
 • Louise Charlotte van Nassau-Idstein (Idstein, 17 maart 1710-Biebrich, 4 november 1721).

 _________________________________________________________________________

 

Graven van Nassau-Saarbr?ken (1629-1659)

De deling van 1629

 • Jan krijgt het graafschap Wiesbaden-Idstein met de heerlijkheid Lahr en het halve ambt Kirberg.
 • Willem Lodewijk krijgt het graafschap Saarbr?ken met Jugendheim, W?lstein, Alt- und Neuweilnau, Usingen en Kirberg
 • Ernst Casimir krijgt het graafschap Weilburg met Reichelsheim, Kirchheim, Stauf en de Rijndorpen

in 1629 draagt het hertogdom Lotharingen het graafschap Saarwerden weer over aan Nassau.

 • Willem Lodewijk Graaf van Nassau 1629-1640:

Willem Lodewijk trouwde in 1615 met Anna Amalia (1595-1651), dochter van George Frederik van Baden-Durlach, en werd de vader van:

 

 • Maurits
 • Anna Juliana (1617-1667), gehuwd met Frederik van Palts-Zweibr?ken
 • Charlotte (1619-1687), gehuwd met Lodewijk Everhard van Leiningen-Westerburg
 • Crato (1621-1642) , zijn opvolger
 • Anna Amalia (1623-1695)
 • Johan Lodewijk (1625-1690), in 1649 gehuwd met Dorothea Catharina van Birkenfeld
 • Elisabeth Sybilla (1626-1627)
 • Maria Sybilla (1628-1699), gehuwd met August Filips van Holstein-Sonderburg-Beck
 • George Frederik (1630-1630)
 • Gustaaf Adolf 1632-1677), in 1662 gehuwd met Eleonora Clara van Hohenlohe-Neuenstein
 • George Frederik (1633-1635)
 • Walraad (1635-1702), in 1678 gehuwd met Catharina van Croy.

 _________________________________________________________________________

 

 • Crato Graaf van Nassau 1640-1642:

Hij volgde, als enige meerderjarige zoon, zijn vader in 1640 op, maar overleed twee jaar later zonder opvolger. Zo kwam het graafschap aan zijn jongere broers die het in 1659 onderling verdeelden.

_________________________________________________________________________

 

 • Johan Lodewijk Graaf van Nassau 1642-1659:

Johan Lodewijk trouwde op 6 oktober 1649 met Dorothea Catharina van Palts-Birkenfeld-Bischweiler. Samen kregen zij acht kinderen:

 

 • Christiaan Lodewijk (1650, 4 dagen na geboorte gestorven)
 • Frederik Lodewijk (1651-1728), opvolger
 • Anna Catharina (1653-1731)
 • Walraad van Nassau-Ottweiler (1656-1705)
 • Karel Siegfried van Nassau-Ottweiler (1659-1679)
 • Lodewijk (1661-1699), trouwde op 9 april 1694 met Ambelie Louise van Horne gravin van Horne (gedoopt in Den Haag, 19 augustus 1665-). Zij was een dochter van Willem Adriaan II van Horne en Anna Justina van Nassau.
 • Louise van Nassau-Ottweiler (1662-1741), ongehuwd
 • Maurits van Nassau-Ottweiler (1664-1666)

_________________________________________________________________________

 

 • Walraad Graaf van Nassau 1642-1659: 

Walraad trouwde op 16 juni 1678 in Mechelen met Catherine Fran?ise Elizabeth Marie van Cro?(1637 - Frankfurt am Main, 20 mei 1686). Uit zijn huwelijk zijn de volgende kinderen geboren:

 

 • Wilhelmina Henri?te prinses van Nassau-?ingen (1679-1718)
 • Hendrik prins van Nassau-?ingen (1680-1682)
 • Ernestine prinses van Nassau-?ingen (1683-1683)
 • Willem Hendrik vorst van Nassau-?ingen (1684-1718)
 • Maria Albertine prinses van Nassau-?ingen (1686-1768)

_________________________________________________________________________

 

 • Gustaaf Adolf Graaf van Nassau 1642-1659: 

Gustaaf Adolf trouwde op 14 juni 1662 met Eleonora Clara van Hohenlohe-Neuenstein (16 juli 1632 - 4 mei 1709). Zij was een dochter van Kraft van Hohenlohe-Neuenstein graaf van Gleichen (1582-1641) en Sophie van de Pfalz (1593-1676). Uit zijn huwelijk werden de volgende kinderen geboren:

 

 • Lodewijk Crato, werd zijn opvolger.
 • Karel Lodewijk van Nassau-Saarbr?ken. Hij trouwde met Christiana Charlotte van Nassau-Ottweiler (Ottweiler, 2 september 1685 - Homburg, 6 november 1761). Zij was een dochter van graaf Frederik Lodewijk van Nassau-Ottweiler en Christiane van Ahlefeldt
 • Sophia Amalia van Nassau-Saarbr?ken (Saarbr?ken, 19 september 1666 - Langenberg, 29 oktober 1736). Zij trouwde op 22 augustus 1686 te Langenberg met Albrecht Wolfgang van Hohenlohe-Langenburg graaf van Hohenlohe-Langenburg (6 juli 1659 - 17 april 1715). Hij was een zoon van Hendrik Frederik van Hohenlohe-Langenburg graaf van Hohenlohe-Langenburg en Juliana Dorothea zu Castell.
 • Gustaaf Adolf van Nassau-Saarbr?ken (Saarbr?ken, 17 oktober 1667 - Saarbr?ken, 11 juli 1683), omgekomen tijdens een jachtongeluk.
 • Sophia Eleonore van Nassau-Saarbr?ken (Saarbr?ken, 8 maart 1669 - Langenberg, 25 december 1742), ongehuwd overleden.
 • Sophia Dorothea van Nassau-Saarbr?ken (Saarbr?ken, 14 juli 1670 - Grumbach, 21 juni 1748). Zij trouwde op 13 juli 1720 in Saarbr?ken met Karel Lodewijk Philip wild- en rijngraaf te Grumbach van 1719 tot 1727, graaf zu Salm (27 mei 1678 - 1 juni 1727). Hij was een zoon van Leopold Philipp Wilhelm wild- en rijngraaf te Grumbach van 1668 tot 1719, Alsenz, Hochstetten, Niederhausen en Winterborn en vanaf 1699 heer van 3/4 van de heerlijkheid Dhronecken en 1/4 van de heerlijkheid Diemeringen en Frederika Juliane van Kyrburg.
 • Philip Willem van Nassau-Saarbr?ken (Saarbr?ken, 27 juli 1671 - Saarbr?ken, 14 september 1671)

Schlosskirche in Saarbr?ken

_________________________________________________________________________

 

Graven van Nassau-Saarbr?ken (1659-1723)

Deling van 1659

Het graafschap Nassau-Saarbr?ken wordt in 1659 verder verdeeld:

 • Johan Lodewijk krijgt Nassau-Ottweiler (uitgestorven 1728)
 • Gustaaf Adolf krijgt Saarbr?ken (uitgestorven 1723)
 • Walraad krijgt Usingen (uitgestorven 1816)

In deze tijd voert Frankrijk de Reunions-politiek. Saarbr?ken, Ottweiler, Saarwerden en Homburg worden in 1679/80 bij Frankrijk ingelijfd. De Vrede van Rijswijk in 1697 geeft de gebieden terug aan de rechtmatige eigenaren. Inmiddels waren de lande met geweld gerekatholiseerd. Deze rekatholisering mocht niet worden teruggedraaid.

 • : Gustaaf Adolf Graaf van Nassau 1659-1677

Informatie ( Zie boven )

 _________________________________________________________________________

 

 • Lodewijk Crato Graaf van Nassau 1677-1713:

Lodewijk Crato trouwde op 25 april 1699 met Philippine Henri?te van Hohenlohe-Langenburg. Samen kregen zij acht kinderen:

 

 • Elise (1700-1712)
 • Eleonora Dorothea (1701-1702)
 • Henri?te (1702-1769)
 • Carolina (1704-1774), getrouwd met Christiaan III van Palts-Zweibr?ken
 • Louise (1705-1766), getrouwd met Frederik Karel van Stolberg-Gedern
 • Eleonora (1707-1769), getrouwd met Lodewijk van Hohenlohe-Langenburg
 • Lodewijk (1709-1710)
 • Christina (1711-1712)

_________________________________________________________________________

 

 

 • Karel Lodewijk Graaf van Nassau 1713-1723:

Karel Lodewijk trouwde op 22 april 1713 Christiana Charlotte van Nassau-Ottweiler. Zij bleven kinderloos

 

Praalgraf  

Onder het koor van de voormalige Stiftskirche St. Martin in Dillenburg, in 1335 tot 1350 vernieuwd, bevindt zich een gewelf met kruisvormige bogen.
Rond de 15 Eeuw werden daar de Vorsten van Nassau bijgezet aan de oostelijke kant van het zuidelijke schip van de kerk in een familiegraf genaamd   Reiterch?lein

_________________________________________________________________________

 

Graven van Nassau-Ottweiler (1659-1728)

Deling van 1659

Het graafschap Nassau-Saarbr?ken wordt in 1659 verder verdeeld:

 • Johan Lodewijk krijgt Nassau-Ottweiler (uitgestorven 1728)
 • Gustaaf Adolf krijgt Saarbr?ken (uitgestorven 1723)
 • Wolrad krijgt Usingen (uitgestorven 1816)

In deze tijd voert Frankrijk de Reunions-politiek. Saarbr?ken, Ottweiler, Saarwerden en Homburg worden in 1679/80 bij Frankrijk ingelijfd. De Vrede van Rijswijk in 1697 geeft de gebieden terug aan de rechtmatige eigenaren. Inmiddels waren de lande met geweld gerekatholiseerd. Deze rekatholisering mocht niet worden teruggedraaid.

 • Johan Lodewijk Graaf van Nassau 1659-1699:

Informatie ( Zie boven )

 _________________________________________________________________________

 

Frederik Lodewijk trouwde op 28 juli 1680 met Christiane van Ahlefeldt (1659-1695), de dochter van Frederik van Ahlefeldt en Margaretha Dorothea van Rantzau. Samen kregen zij acht kinderen:

 

 • Dorothea Frederica (1681)
 • Maria Charlotte (1684)
 • Christiana Charlotte (1685)
 • Louise (1686) getrouwd met Karel van Salm-Dhaun
 • Sophia Amalia (1688)
 • Maria (1690)
 • Dorothea (1692)
 • Eleonora (1693)

 _________________________________________________________________________

 

Graven, sinds 1688 vorsten van Nassau-Usingen (1659-1734)

Kasteel  Neuweilnau in Usingen

De situatie veranderde toen het graafschap Nassau-Saarbr?ken in 1659 verder werd verdeeld:

 • Johan Lodewijk kreeg Ottweiler (uitgestorven 1728)
 • Gustaaf Adolf kreeg Saarbr?ken (uitgestorven 1723)
 • Walraad kreeg Usingen (uitgestorven 1816)

De jongste van de drie broers kreeg niet het beste deel uit de vaderlijke erfenis. De nieuwe residentie Usingen voldeed niet aan de eisen van graaf Walraad en hij bouwde een nieuwe barokke residentie. Walraad was een bekend Nederlands veldheer, die op 4 augustus 1688 in de rijksvorstenstand werd verheven. Na de dood van Willem Hendrik in 1718 voerde zijn weduwe Charlotte Amalia von Solms van Nassau-Dillenburg tot 1735 de regering voor haar beide minderjarige zoons. Het bezit van de vorsten van Nassau-Usingen breidde zich in die tijd sterk uit door het uitsterven van de Nassau-Idstein in 1721, Nassau-Saarbr?ken in 1723 en Nassau-Ottweiler in 1728. Na het uitsterven van Nassau-Ottweiler kwamen deze drie erfenissen aan Nassau-Usingen. Bijna alle landen van de Walramse tak waren nu herenigd, alleen Nassau-Weilburg was nog een afzonderlijk graafschap

 • Walraad Graaf van Nassau 1659-1702:

Informatie ( Zie boven )

 _________________________________________________________________________

 

 • :Willem Hendrik I Graaf van Nassau 1702-1718

Op 15 april 1706 trouwde Willem Hendrik I met Charlotte Amalia (1680-1738), dochter van Hendrik van Nassau-Dillenburg.  Uit dit huwelijk werden negen kinderen geboren:

 

 • Fran?ise (1707-1750)
 • Hendrik (1708-1708)
 • Amalia (1709-1709)
 • Willem (1710-1710)
 • Karel van Nassau-Usingen (1712-1775)
 • Ludwig (1714-1714)
 • Hedwig (1714-1786)
 • Johanna (1715-1716)
 • Willem Hendrik II van Nassau-Saarbr?ken (1718-1768)

_________________________________________________________________________

 

Op 26 december 1734 huwde Karel met Christina Wilhelmina van Saksen-Eisenach, dochter van Johan Willem van Saksen-Eisenach. Uit dit huwelijk werden zes kinderen geboren, onder wie de latere vorsten

 

 • Karel Willem (1735-1803)
 • Frederik August (1738-1816)

_________________________________________________________________________

 

 •  Willem Hendrik II Graaf van Nassau 1718-1735  erven Nassau-Ottweiler (1659-1728)

Willem Hendrik II huwde met Sophie van Erbach (1725-1795), een dochter van George Willem van Erbach. Uit het huwelijk werden vijf kinderen geboren:

 

 • Lodewijk (1745-1794)
 • Frederik August (1748-1750)
 • Sophie Augusta (1743-1747)
 • Anna Caroline (1751-1824), gehuwd met Frederik Hendrik van Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Gl?ksburg en met Frederik Karel Ferdinand van Brunswijk-Bevern
 • Wilhelmina Henri?te (1752-1829), gehuwd met Louis Armand de Seigli?es

 

Willem Hendrik II zijn stoffelijk overschot werd op 29 juli 1768 bijgezet in de Schlosskirche te Saarbr?ken

 

_________________________________________________________________________

 
Graven van Nassau-Saarbr?ken (1735-1797)

Gedurende deze periode ontstaat er rust in het graafschap. In 1766 worden de grensgeschillen met Frankrijk opgelost. Daarbij worden 14 Frans-Lotharingse dorpen op de rechteroever van de Saar geruild tegen 13 plaatsen op de linkeroever van de Saar. Hieronder valt de heerlijkheid P?tlingen, waarvan de graaf van Wied-Runkel eigenaar is. In 1768 regelt het vergelijk van Hagenbach met het keurvorstendom van de Palts de onenigheden tussen de landen.

Franse revolutionaire troepen bezetten Saarbr?ken in november 1793, waarna het land in 1797/1801 wordt ingelijfd bij Frankrijk. In 1797 sterft ook het huis Nassau-Saarbr?ken uit. De aanspraken gaan naar de vorst van Nassau-Usingen. De vorst van Nassau-Usingen wordt in de Reichsdeputationshauptschluss van 25 februari 1803 gecompenseerd voor het verlies van Saarbr?ken. Het Congres van Wenen kent het grootste deel van het graafschap Saarbr?ken toe aan het koninkrijk Pruisen en een kleiner deel aan het koninkrijk Beieren. Ook blijven enkele dorpen bij Frankrijk.

Na het uitsterven van de oudste tak Saarbr?ken valt het graafschap in 1723 aan de tak Ottweiler, die sinds 1721 ook in Wiesbaden-Idstein regeert. Omdat deze tak in 1728 uitsterft valt alles aan de derde tak, Nassau-Usingen. Vrijwel alle landen zijn nu weer herenigd, er is alleen nog een tak in Weilburg.

Aan het eind va het regentschap van Charlotte Amalia van Nassau-Dillenburg in 1735 vindt er echter een nieuwe deling plaats onder haar beide zoons, waarbij er weer een zelfstandige tak te Saarbr?ken ontstaat.

 • Karel krijgt Nassau-Usingen (uitgestorven 1816)
 • Willem Hendrik II krijgt Nassau-Saarbr?ken (uitgestorven 1797).
 • Willem Hendrik II Graaf van Nassau 1735-1768:

Informatie ( Zie boven )

_________________________________________________________________________

 

 • Lodewijk Graaf van Nassau 1768-1794:

Lodewijk trouwde in 1766 met Wilhelmina van Schwarzburg-Rudolstadt (1751-1780), een dochter van Johan Frederik van Schwarzburg-Rudolstadt. Uit het huwelijk werd ?n zoon geboren:

 

 • Hendrik Lodewijk Karel Albrecht (1768-1799), vorst van Nassau-Saarbr?ken

Nog tijdens zijn eerste huwelijk begon Lodewijk een verhouding met de niet-adellijke Catharina Margaretha Kest of K?t (1751-1829), die in 1784 tot gravin van Ottweiler en in 1789 tot hertogin van Dillingen werd verheven. Het paar trouwde in 1787, waarna enkele van de reeds geboren kinderen werden gewettigd:

 

 • Lodewijk Albrecht graaf van Ottweiler (1775-1784)
 • Lodewijk Karel prins van Ottweiler (1776-1799)
 • Lodewijk Hendrik August graaf van Ottweiler (1779-1781)
 • Lodewijk prins van Ottweiler (1785-1796)
 • Lodewijk Karel Adolf Maurits prins van Ottweiler (1789-1812), in de Russische veldtocht gesneuveld te Wilna
 • Louise gravin van Ottweiler (1778-1855), gehuwd met Joseph Ludwig Fischer
 • Louise Catharina gravin van Ottweiler (1786-1818), gehuwd met Heinrich Friedrich Wilhelmi

 

Lodewijk zijn resten van zijn stoffelijk overschot werd op 23 november 1995 bijgezet in de Schlosskirche te Saarbr?ken

_________________________________________________________________________

 

 • Hendrik Lodewijk Karel Albrecht Graaf van Nassau 1794-1797:

In 1797 stierf Hendrik Lodewijk Karel Albrecht door de val van een paard op 29-jarige leeftijd. De rechten op Saarbr?ken vielen toe aan Karel Willem van Nassau-Usingen, die er echter ook nooit macht zou uitoefenen.

_________________________________________________________________________

 
Vorsten van Nassau-Usingen (1735-1806)

In 1735 werd het bezit echter weer verdeeld na de be?ndiging van het regentschap.

 • Karel kreeg Nassau-Usingen (uitgestorven 1816)
 • Willem Hendrik kreeg Nassau-Saarbr?ken (uitgestorven 1797).

Dit was de laatste deling binnen het huis Nassau. In 1755 voerde Nassau-Usingen de priomogenituur in. Usingen was nu weer een tweederangs plaats voor het vorstenhuis. Vorst Karel verplaatste dan ook in 1744 zijn residentie naar Biebrich en de regeringszetel naar Wiesbaden.

Toen in 1797 de tak Nassau-Saarbr?ken uitstierf had dat geen directe gevolgen. Nassau-Usingen erfde alleen de aanspraken, want het graafschap was inmiddels ingelijfd bij Frankrijk. In de Vrede van Lun?ille van 1801 werd deze inlijving van de kant van het heilige Roomse Rijk erkend.

In paragraaf 12 van de Reichsdeputationshauptschluss van 25 februari 1803 werd het volgende vastgelegd: de vorst van Nassau-Usingen kreeg voor het verlies van het vorstendom Saarbr?ken, 2/3 deel van het graafschap Saarwerden, de heerlijkheid Ottweiler en Lahr in de Ortenau:

 • de ambten K?igstein, H?hst, Kronenburg, R?esheim, Oberlahnstein, Eltville, Haarheim en Kassel van het voormalige keurvorstendom Mainz en de bezittingen van het domkapittel op de rechter oever van de Main.
 • het ambt Kaub met onderhorigheden van het keurvorstendom van de Palts.
 • de rest van het keurvorstendom Keulen met uitzondering van de ambten Altwied en Neuburg.
 • de ambten Katzenelnbogen, Braubach, Ems, Eppstein en Kleeberg van het landgraafschap Hessen.
 • de dorpen Weiperfelden, Soden, Sulzbach (Taunus), Schwanheim en Okriftel.
 • het graafschap Sayn-Altenkirchen.

In paragraaf 32 werd Nassau-Usingen een zetel in de raad der vorsten van de Rijksdag toegekend.

Vorst Frederik August trad in 1806 toe tot de Rijnbond en Napoleon verenigde Usingen, met zijn toestemming, op 30 augustus van dat jaar met Nassau-Weilburg tot het Hertogdom Nassau. In de Rijnbondakte van 12 juli 1806 werd het volgende vastgelegd:

 • Artikel 5: de chef van het huis Nassau voert de titel hertog.
 • Artikel 16: de hertog van Nassau staat aan het groothertogdom Berg af de stad Deutz met bijbehorend gebied, de stad en het ambt K?igswinter en het ambt Willich.
 • Artikel 24: Onder de soevereiniteit van de hertog van Nassau-Usingen en de vorst van Nassau-Weilburg komen de ambten Dierdorf, Altenwied en Neuerburg, het gedeelte van het graafschap Nieder-Isenburg dat Wied-Runkel bezit, de graafschappen Wied-Neuwied en Holzappel, de heerlijkheid Schaumburg, het graafschap Dietz en onderhorigheden, het deel van het dorp Mensfelden dat Nassau-Fulda bezit, het ambt Wehrheim en Burbach, het deel van de heerlijkheid Runkel dat op de linker oever van de Lahn ligt, de rijksridderlijke heerlijkheid Cransberg en de ambten Hohensolms, Braunfels en Greifenstein. Dit is de mediatisering.

Vanaf 1806 bestuurden vorst Frederik Willem van Nassau-Weilburg en hertog Frederik August samen Hertogdom Nassau.

 • Karel Graaf van Nassau 1718-1775:

Op 26 december 1734 trouwde Karel met Christina Wilhelmina van Saksen-Eisenach, dochter van Johan Willem van Saksen-Eisenach. Uit dit huwelijk werden zes kinderen geboren, onder wie de latere vorsten

 

 • Karel Willem (1735-1803)
 • Frederik August (1738-1816)

_________________________________________________________________________

 

 • Karel Willem Graaf van Nassau 1775-1803

Uit het huwelijk van Karel Willem met Carolina Felicitas van Leiningen-Dagsburg-Heidesheim is geboren:

 

 • Carolina (1762-1823), getrouwd met Frederik (1747-1837), zoon van landgraaf Frederik II van Hessen-Kassel en Maria van Groot-Brittanni?

_________________________________________________________________________

 

Frederik August had zijn huwelijk (1775) met Louise van Waldeck-Pyrmont, dochter van Karel August van Waldeck-Pyrmont, de volgende kinderen:

 

 • Christina Louise (1776-1829), gehuwd met Frederik van Baden, zoon van groothertog Karel Frederik van Baden
 • Carolina Frederica (1777-1821), gehuwd met August Christiaan Frederik van Anhalt-K?hen
 • Augusta Amalia (1778-1846), gehuwd met Lodewijk Willem Frederik van Hessen-Homburg, zoon van Frederik V van Hessen-Homburg; vervolgens met Friedrich Wilhelm von Bismarck
 • Frederik Willem (1780)
 • Louise Maria (1782-1813)
 • Frederika Victoria (1784-1822)
 • Frederik Karel (1787)

_________________________________________________________________________

Graven, sinds 1688 vorsten van Nassau-Weilburg (1629-1806)

De deling van 1629 kan aanvankelijk niet uitgevoerd worden omdat de graven op de vlucht zijn voor oorlogsgeweld. De definitieve verdeling vindt plaats op 6 maart 1651, dus na afloop van de Dertigjarige Oorlog.

 • Jan krijgt het graafschap Wiesbaden-Idstein met de heerlijkheid Lahr en het halve ambt Kirberg.
 • Willem Lodewijk krijgt het graafschap Saarbr?ken met Jugendheim, W?lstein, Alt- und Neuweilnau, Usingen en Kirberg
 • Ernst Casimir krijgt het graafschap Weilburg met Reichelsheim, Kirchheim, Stauf en de Rijndorpen

Op 9 september 1737 wordt de graaf tot rijksvorst verheven. In juni 1783 sluiten alle linies van het huis Nassau een erfovereenkomst, waarin de eenheid en onvervreemdbaarheid van Nassau en het eerstgeboorterecht wordt vastgelegd. De keizer keurt deze overeenkomst op 29 september 1786 goed. Karel August verlegt zijn residentie naar Kirchheim in de Palts, terwijl de regeringszetel in Weilburg blijft.

Het lukt de graven het gebied goed af te ronden. In 1703 wordt het ambt H?tenberg dat gemeenschappelijk met het landgraafschap Hessen-Darmstadt wordt bestuurd opgedeeld. In 1706 wordt het aandeel in het gemeenschappelijk bezit van de Rijndorpen aan het keurvorstendom van de Palts afgestaan in ruil voor het ambt Bolanden. In 1716 wordt 1/3 van de heerlijkheid Cleeberg gekocht van het Leiningen-Westerburg. Het andere deel is van Hessen-Darmstadt. In een conflict met Nassau-Saarbr?ken over het graafschap Saarwerden in 1745 wordt 1/3 deel van dit graafschap verworven (ambt Neusaarwerden). In 1755 wordt het ambt Alsenz verworven van Palts-Zweibr?ken in ruil voor 4/9 van de heerlijkheid Homburg bij Zweibr?ken. In 1773 worden alle aandelen in L?nberg verworven door een ruil met Nassau-Oranje. Ten slotte wordt in 1799 het Sayn-Hachenburg ge?fd ten gevolge van het huwelijk van vorst Frederik Willem met Louise, burggravin van Kirchberg. In 1797/1801 worden de gebieden op de linker Rijnoever door Frankrijk ingelijfd.

 • Ernst Casimir Graaf van Nassau 1629-1655:

Ernst Casimir trouwde in 1634 met Maria (1610-1656), dochter van Willem III van Sayn-Wittgenstein, en was de vader van:

 

 • Willem Lodewijk (1634-1636)
 • Maria Eleonora (1636-1678), in 1660 gehuwd met Casimir van Eberstein,
 • Casimir (1638-1639)
 • Frederik (1640-1675), zijn opvolger,
 • Anna (1641-).

_________________________________________________________________________

 

 • Frederik Graaf van Nassau 1655-1675:

Frederik trouwde op 26 mei 1663 met Christina Elisabeth van Sayn-Wittgenstein-Homburg, de dochter van graaf Ernst van Sayn-Wittgenstein-Homburg. Samen kregen zij drie kinderen:

 

 • Johan Ernst (1664-1719)
 • Willem Frederik (1665-1684)
 • Maria Christina (1666-1734)

_________________________________________________________________________

 

 • Johan Ernst Graaf van Nassau 1675-1719:

Johan Ernst trouwde op 3 april 1683 met Maria Polyxena van Leiningen-Dachsburg-Hartenburg, de dochter van graaf Frederik Emich van Leiningen-Dachsburg-Hartenburg. Samen kregen zij negen kinderen:

 

 • Frederik Lodewijk (1683-1703)
 • Karel August (1685-1753)
 • Maria Polyxena (1686-1687)
 • Johanna Louise (1687-1688)
 • Karel Ernst (1689-1709)
 • Hendrik Lodewijk (1690-1691)
 • Magdalena Henri?te (1691-1725)
 • Albertina Christina Louise (1693-1748)
 • De laatste dochter werd in 1694 doodgeboren.

_________________________________________________________________________

 

 • Karel August Graaf van Nassau 1719-1753:

In 1723 trouwde Karel August met Augusta Frederika, dochter van George August Samuel van Nassau-Idstein. Samen kregen zij zeven kinderen:

 

 • Henri?te Maria Dorothea (1724-24)
 • Henri?te Augusta Frederica (1726-57)
 • Louise Christiana (1727-27)
 • Polyxena Wilhelmina Louise (1728-32)
 • Christiana Louise Charlotte (1730-32)
 • Louise Polyxena (1733-64)
 • Karel Christiaan (1735-88) Vorst van Nassau-Weilburg.

_________________________________________________________________________

 

 • Karel Christiaan Graaf van Nassau 1753-1788:

Karel Christiaan van Nassau-Weilburg en Carolina van Oranje-Nassau hadden vijftien kinderen. Na haar dood, sloot hij in het jaar van zijn overlijden een morganatisch huwelijk met Barbara Giessen von Kirchheim. Hij stierf in 1788 en werd opgevolgd door zijn oudste nog levende zoon Frederik Willem. Uit zijn huwelijk met Carolina werden de volgende kinderen geboren:

 

 • George Willem Belgicus (1760-1762)
 • Willem Lodewijk Carel (1761-1770)
 • Augusta Maria Carolina (1764-1802)
 • Wilhelmina Louise (1765-1837), gehuwd met Hendrik XIII Reuss
 • Frederik Willem (1768-1816), gehuwd met Louise Isabelle van Kirchberg
 • Carolina Louise Frederica (1770-1828)
 • Karel Lodewijk (1772)
 • Karel Frederik Willem (1775-1807)
 • Amalia Charlotte Wilhelmina Louise (1776-1841), gehuwd met Victor II van Anhalt-Bernburg-Schaumburg-Hoym
 • Henri?te (1780-1857)
 • vijf naamloze kinderen (1767, 1778, 1779, 1784 en 1785)

_________________________________________________________________________

 

 • Frederik Willem Graaf van Nassau 1788-1806:

Frederik Willem was sinds 31 juli 1788 gehuwd met burggravin Louise Isabelle Alexandrina Augusta van Sayn-Hachenburg-Kirchberg (1772-1827). Uit dit huwelijk werden vier kinderen geboren:

 

 • George Willem August Hendrik Belgicus (1792-1839), hertog van Nassau
 • Augusta (1794-1796)
 • Henri?te Alexandrine (1797-1829), gehuwd met aartshertog Karel van Oostenrijk-Teschen
 • Frederik (1799-1845)

_________________________________________________________________________

 

Hertogen van Nassau (1806-1866)

Kasteel Runkel

De Rijnbondakte van 12 juli 1806 legt het volgende vast.

 • Artikel 5: de chef van het huis Nassau voert de titel hertog.
 • Artikel 16: de hertog van Nassau staat aan het groothertogdom Berg af de stad Deutz met bijbehorend gebied, de stad en het ambt K?igswinter en het ambt Willich.
 • Artikel 24: Onder de soevereiniteit van de hertog van Nassau-Usingen en de vorst van Nassau-Weilburg komen de ambten Dierdorf, Altenwied en Neuerburg, het gedeelte van het graafschap Nieder-Isenburg dat Wied-Runkel bezit, de graafschappen Wied-Neuwied en Holzappel, de heerlijkheid Schaumburg, het graafschap Dietz en onderhorigheden, het deel van het dorp Mensfelden dat Nassau-Fulda bezit, het ambt Wehrheim en Burbach, het deel van de heerlijkheid Runkel dat op de linker oever van de Lahn ligt, de rijksridderlijke heerlijkheid Cransberg en de ambten Hohensolms, Braunfels en Greifenstein. Dit is de mediatisering.

Omdat de hertog van Nassau-Usingen geen erfgenamen heeft en dus op afzienbare termijn door de vorst van Nassau-Weilburg zal worden opgevolgd, besluiten de beide vorsten al een gemeenschappelijke regering te vormen. Op 30 augustus 1806 gaan beide vorstendommen op in het hertogdom Nassau. De in 1866 afgezette hertog Adolf van Nassau kwam na de dood van Willem III in 1890 op de troon van Luxemburg, omdat Willems dochter Wilhelmina daar, op grond van de Salische wet niet tot opvolgen gerechtigd was. Adolfs opvolger Willem IV Alexander maakte, daar hij enkel dochters had, opvolging in de vrouwelijke lijn alsnog mogelijk, zodat hij in 1912 werd opgevolgd door zijn dochter Maria Adelheid, op wie in 1919 haar zuster Charlotte volgde, tot haar afstand in 1964.

 • Willem Graaf van Nassau 1806-1839:

Willem trad op 24 juni 1813 in het huwelijk met Louise van Saksen-Hildburghausen (1794-1825), dochter van Frederik van Saksen-Altenburg. Uit dit huwelijk werden acht kinderen geboren:

 

 • Augusta Louise Frederika Maximiliana Wilhelmina (1814)
 • Theresia Wilhelmina Frederika Isabella Charlotte (1815-1871), gehuwd met Peter van Oldenburg
 • Adolf Willem Karel August (1817-1905), hertog van Nassau, groothertog van Luxemburg
 • Willem Karel Hendrik Frederik (1819-1823)
 • Maurits Willem August Karel Hendrik (1820-1850)
 • Marie Wilhelmina Louise Frederika Henriette (1822-1824)
 • Willem Karel August Frederik (1823-1828)
 • Marie Wilhelmina Frederika Elisabeth (1825-1902), gehuwd met Hermann zu Wied, moeder van Elisabeth zu Wied en Wilhelm Adolph Maximilian Carl zu Wied.

Op 23 april 1829 hertrouwde hij met Pauline W?ttemberg (1810-1856), kleindochter van Frederik I van W?ttemberg. Bij haar verwekte hij vier kinderen:

 

 • Dochter (1830)
 • Helena Wilhelmina Henriette Pauline Marianne (1831-1888), gehuwd met George Victor van Waldeck-Pyrmont, moeder van Emma van Waldeck-Pyrmont, grootmoeder van koningin Wilhelmina
 • Nicolaas Willem (1832-1905)
 • Sophia Wilhelmina Marianne Henriette (1836-1913), gehuwd met Oscar II van Zweden.

Willem van Nassau-Weilburg stierf aan een hartaanval tijdens een verblijf in het kuuroord Bad Kissingen op 20 augustus 1839

_________________________________________________________________________.

 

 • Adolf Willem Karel August Frederik Graaf van Nassau 1839-1866 

 

   Adolf Willem Karel August Frederik van Luxemburg (Wiesbaden, Biebrich, 24 juli 1817 ? Slot Hohenburg, 17 november 1905) was van 1839 tot 1866 de laatste hertog van Nassau en van 1890 tot 1905 groothertog van Luxemburg.

 Willem III, koning der Nederlanden en groothertog van Luxemburg, liet na zijn dood op 23 november 1890 slechts een dochter na. Deze Wilhelmina volgde hem in Nederland op, maar door de in Luxemburg van kracht zijnde Nassause huisbepalingen kon zij geen groothertogin worden. Derhalve ging de Luxemburgse kroon over op Adolf, hoofd van de Walramse linie van het Huis Nassau. Hij had zich reeds in 1889, toen Willems gezondheidstoestand zeer slecht was, bij de Luxemburgse premier Paul Eyschen als regent aangeboden. Toen Willem III dit vernam, zond hij vanaf zijn sterfbed een telegram aan Adolf van Nassau-Weilburg, waarin hij hem erop wees dat hij het prefereerde om pas na zijn overlijden te worden opgevolgd.

De opvolging van Adolf te Luxemburg was niet het gevolg van de Salische wet zoals vaak gedacht, maar van een Salische structuur zoals die door de overgebleven takken van het huis Nassau in de Erneuter Erbverein van 1783 (bevestigd in 1815) was overeengekomen. De opvolging van Adolf heeft in die zin nog aan een zijden draad gehangen. Hij kon immers van zijn kant de verdragsbepalingen niet meer nakomen door het verlies van zijn erflanden aan Pruisen. Koning-groothertog Willem III voelde zich om die reden ook niet meer aan het Huisverdrag gebonden.

Door de inspanningen van koningin Emma der Nederlanden, oomzegger van hertog Adolf, en de politieke elite in Nederland is het verdrag uiteindelijk toch gehonoreerd.

De reeds 73-jarige Adolf hield zich in het liberale Luxemburg afzijdig van de dagelijkse politiek en schoof in 1902 zijn zoon en troonopvolger Willem (IV) Alexander als stadhouder naar voren. Hij besteedde zijn tijd aan het uitbreiden van de kunstcollectie in zijn paleis in de stad Luxemburg en aan de restauratie van het slot Berg, dat sindsdien de residentie van de groothertogelijke familie is. Hij bracht het grootste deel van zijn tijd echter niet in Luxemburg door, maar op zijn slot Hohenburg bij Lenggries in de Beierse Alpen. Hij stierf daar op 17 november 1905 en werd opgevolgd door zijn zoon Willem IV.

 
Adolf trouwde in 1844 zijn eerste echtgenote Elisabeth Michajlovna die ?n dag na de bevalling van een dochter (1845) overleed. De baby was de dag van de geboorte al gestorven.

Op 23 april 1851 trouwde hij Adelheid Marie van Anhalt-Dessau, een nicht van Leopold IV van Anhalt, en ze hadden vijf kinderen:

 

 • Willem IV Alexander (1852-1912), groothertog van Luxemburg
 • Frederik Paul Willem (1854-1855)
 • Marie Bathildis Wilhelmina Charlotte (1857-1857)
 • Frans Jozef Willem (1859-1875)
 • Hilda Charlotte Wilhelmina (1864-1952), gehuwd met Frederik II van Baden

 

 • 1866: annexatie door Pruisen doordat dezelfde hertog Adolf partij kiest voor Oostenrijk in de Br?erkrieg

 

Ottoonse linie

 
Wapen van Ottoonse linie

De Ottoonse linie ontstond in 1255 door deling van Nassau.

Graven van Nassau (1255-1303)

  Kasteel Nassau

 • Otto I Graaf van Nassau 1255-1290:

Otto I trouwde rond 1260 met Agn? van Saarbr?ken (ca 1240 - ca 1300), dochter van Simon II van Saarbr?ken en Luckarde van Leiningen. Zij kregen de volgende kinderen:

 

 • Hendrik I (c. 1270-1343), graaf van Nassau-Siegen.
 • Otto (? - 3 september 1302), domheer in Worms
 • Emico I (? - 7 juni 1334), graaf van Nassau-Hadamar.
 • Mechtilde, (ca 1270 - ca 1319). Gehuwd circa 1289 met Gerhard van Schoneck, Heer van Schoneck (ca 1270 - ca 1316).
 • Johan I, (ca 1270 - Wetzlar, 10 augustus 1328), kanunnik in Worms, elect van Bamberg, graaf van Nassau-Dillenburg sneuvelde bij Wetzlar
 • Geertruida (? - 19 september 1359), abdis van Altenberg

Daarnaast had Otto I nog een onwettige zoon (Hendrik), die geestelijke in Arnstein en Nassau was. Hij had ?n zoon Arnold van Nassau.

_________________________________________________________________________

 

 • Emico I Graaf van Nassau 1290-1303:

Emico I was in 1296 getrouwd met Anna (1275-1356), dochter van Frederik III van Neurenberg. Zijn kinderen waren:

 

 • Frederik ?-1314 Jong gestorven
 • Anna ?-1329 In 1312 getrouwd met Kuno II van Falkenstein
 • Judith ?-1370 Getrouwd met Gerard IV van Dietz
 • Jonha ?-1365 In 1331 getrouwd met Elisabeth van Waldeck
 • Emico II ?-1359 Werd opvolger van Emico I in Nassau-Hadamar
 • Agnes Onbekend, vermoedelijk jong gestorven
 • Helena Onbekend, vermoedelijk jong gestorven
 • Margaretha ?-1370 Getrouwd met Rudolf II van Zollern-Hohenberg

_________________________________________________________________________

 

 • Johan Graaf van Nassau 1290-1303:

Doordat hij geen mannelijke erfgenamen had , kwam het gebied na zijn dood bij Nassau-Siegen.

_________________________________________________________________________

 

 • Hendrik I Graaf van Nassau 1290-1303:

Hendrik I trouwde met Adelheid van Heinsberg en Blankenberg (1280-1347), dochter van Dirk II van Heinsberg-Blankenberg en Johanna van Leuven-Gaasbeek. Hendrik had met Adelheid drie kinderen:

 

 • Agnes, gravin van Nassau-Siegen. Getrouwd (1312) met Gerlach II van Isenburg-Limburg.
 • Otto II, graaf van Nassau-Dillenburg (1305-1350)
 • Hendrik II, graaf van Nassau-Beilstein (1307-1378)

_________________________________________________________________________

Graven van Nassau-Dillenburg (1303-1328)

Kasteel Dillenburg

Nassau-Dillenburg ontstond in 1303, toen de zonen van Otto I van Nassau (die Nassau sinds Otto's dood in 1289 gezamenlijk hadden bestuurd) het gebied opdeelden in drie delen: Nassau-Siegen, Nassau-Hadamar en Nassau-Dillenburg. Nassau-Dillenburg ging in 1328 op in de tak Nassau-Siegen, maar zij noemen zich dan Nassau-Dillenburg. Vervolgens wordt Nassau-Dillenburg in 1341 opgedeeld in Nassau-Dillenburg en Nassau-Beilstein.

Na het uitsterven van de tak Nassau-Beilstein in 1561 werden alle gebieden van de Ottonische linie op de rechter Rijnoever herenigd onder de broer van Willem van Oranje, graaf Jan van Nassau-Dillenburg.

 

 • Johan Graaf van Nassau 1303-1328:

Informatie ( Zie boven )

_________________________________________________________________________

Graven van Nassau-Hadamar (1303-1396)

 

Kasteel Hadamar

Nassau-Hadamar is een tak van het Huis Nassau die twee keer voorkwam. De eerste tak Nassau-Hadamar Siegen ontstond in 1290, toen de zonen van Otto I van Nassau (die Nassau sinds Otto's dood in 1289 gezamenlijk hadden bestuurd) het gebied opdeelden in drie delen: Nassau-Siegen, Nassau-Hadamar en Nassau-Dillenburg. Nassau-Hadamar ging in 1394 op in de tak Nassau-Dillenburg.

 • Emico I Graaf van Nassau 1303-1334:

Informatie ( Zie boven )

_________________________________________________________________________

 
 • Emico II Graaf van Nassau 1334-1359:

Samen met zijn broer Johan volgde hij in 1334 zijn vader op als graaf van Nassau-Hadamar.

_________________________________________________________________________

 

 • Johan Graaf van Nassau 1334-1365:

Samen met zijn broer Emico II volgde hij in 1334 zijn vader op als graaf van Nassau-Hadamar. Johan was in 1331 gehuwd met Elisabeth (1310-1385), dochter van graaf Hendrik IV van Waldeck, en werd de vader van:

 

 • Hendrik 1338-1369 Opvolger van Johan als graaf van Nassau-Hadamar
 • Emico III 1340-1396 Opvolger van Johan als graaf van Nassau-Hadamar
 • Anna 1345-1404 In 1362 gehuwd met Ruprecht van Nassau-Sonnenberg en in 1391 met Diederik VIII van Katzenelnbogen
 • Elichin 1345-1405 In 1364 gehuwd met Frederik van Castell
 • Adelheid 1345-1385 In 1379 gehuwd met Willem van Castell

_________________________________________________________________________

 

 • Hendrik Graaf van Nassau 1365-1369:

Samen met zijn broer Emico III volgde hij in 1365 zijn vader op als graaf van Nassau-Hadamar. Hendrik stierf zonder erfgenaam.

_________________________________________________________________________

 

 • Emico III Graaf van Nassau 1365-1396:

Samen met zijn broer Hendrik volgde hij in 1365 zijn vader op als graaf van Nassau-Hadamar. Hij stierf zonder erfgenaam, waardoor Nassau-Hadamar verenigd werd met Nassau-Dillenburg

_________________________________________________________________________

Graven van Nassau-Siegen (1303-1343)

Kasteel Biebrich in Siegen

Nassau-Siegen is een tak van het huis Nassau die twee keer afzonderlijk voorkwam en heerste over een deel van het graafschap Nassau. De stad Siegen is in 1224 ontstaan en was aanvankelijk in het gemeenschappelijk bezit van de keurvorst van Keulen en de graaf van het huis Nassau.

Vorstendom Nassau-Siegen, ruwweg tachtig kilometer oostelijk van Keulen, omvatte vooral de huidige plaatsen Freudenberg, Hilchenbach, Kreuztal, Siegen en Wilnsdorf.

De eerste tak Nassau-Siegen ontstond in 1303, toen de zonen van Otto I van Nassau (die Nassau sinds Otto's dood in 1289 gezamenlijk hadden bestuurd) het gebied opdeelden in drie delen: Nassau-Siegen, Nassau-Hadamar en Nassau-Dillenburg. In 1328 erfde Nassau-Siegen de gebieden van de tak Nassau-Dillenburg en noemde zich voortaan daarnaar.

Informatie ( Zie boven )

_________________________________________________________________________

Graven van Nassau-Beilstein (1343-1561)

Burg Metternich in Beilstein

Nassau-Beilstein is een tak van het Huis Nassau.

Nassau-Beilstein ontstond in 1341, toen de Nassause tak Nassau-Dillenburg werd opgesplitst in Nassau-Dillenburg en Nassau-Beilstein. In 1561 gaat de tak weer op in Nassau-Dillenburg. Alle landen op de rechter Rijnoever van de ottonische linie zijn dan weer verenigd onder graaf Jan, de broer van Willem van Oranje.

 • Hendrik I Graaf van Nassau 1343-1388:

Hendrik was in 1339 getrouwd met Meijna van Westerburg (-1388), en werd de vader van:

 

 • Hendrik II
 • Reinhard (-1412)
 • Adelheid, gehuwd met Hartmuth van Cronberg.

_________________________________________________________________________

 

 • Hendrik II Graaf van Nassau 1388-1410:

Hendrik huwde in 1383 met Catharina van Randerode, en werd de vader van:

 

 • Catharina (-1459), in 1407 gehuwd met Reinhard II van Hanau,
 • Johan I (-1473)
 • Willem (-1430)
 • Hendrik III (-1477).

_________________________________________________________________________

 

 • Reinhard Graaf van Nassau 1388-1412:

Hij volgde zijn vader in 1388 op als graaf van Nassau-Beilstein en regeerde samen met zijn broer Hendrik II. Hij had vermoedelijk geen nakomelingen. Het bestuur kwam in handen van de zonen van Hendrik II, Johan en Hendrik III

_________________________________________________________________________

 

 • Johan I Graaf van Nassau 1412-1473:

Johan I was gehuwd met Mathilde van Isenburg-Grenzau (-1436), en was de vader van:

 

 • Margaretha (-1498), in 1424 gehuwd met Johan van Sch?eck,
 • Filips (-1446)
 • Elisabeth (-1459), gehuwd met Otto van Bronkhorst-Borculo.

In 1447 hertrouwde hij met Johanna van Gehmen (-1451), en werd de vader van:

 

 • Hendrik IV (1449-1499)

_________________________________________________________________________

 

 •  Hendrik III Graaf van Nassau 1412-1477:

Samen met zijn broer Johan I was hij graaf van Nassau-Beilstein sinds 1412.

_________________________________________________________________________

 

 • Hendrik IV Graaf van Nassau 1473-1499:

Hendrik IV trouwde in 1468 met Eva (1455-1525), dochter van Everhrad van Sayn, en werd de vader van:

 

 • Johan II (-1513)
 • Eva (-1575), in 1508 gehuwd met Nicolaas IV van Tecklenburg, zoon van Nicolaas III van Tecklenburg en Mechtildis van Berg-'s Heerenberg.
 • Gerard (-1506)
 • Bernard (-1556)
 • Reinhard
 • Lodewijk (-1516)
 • Otto (1485-)
 • Margaretha
 • Irmgard
 • Elisabeth.

_________________________________________________________________________

 

 • Johan II Graaf van Nassau 1499-1513:

Johan II trouwde met Maria van Solms-Braunfels (1471-1505) en met Anna van Lippe (-1533) en werd de vader van:

 

 • Johan III (1490-1561)
 • Hendrik V (-1525)
 • Hermanna (-1584)
 • Eva (-1575).

_________________________________________________________________________

 

 • Johan III Graaf van Nassau 1513-1561:

Johan III trad in 1523 in het huwelijk met Anna (1505-1564) van Nassau, dochter van Lodewijk (1473-1523) en Margaretha van Nassau-Wiesbaden (1487-1548).

Doordat hij geen mannelijke erfgenamen had , kwam het gebied na zijn dood bij Nassau-Dillenburg.

_________________________________________________________________________

Graven van Nassau-Dillenburg (1343-1559)

Kasteel Breda

Willem (de Rijke), Graaf van Nassau-Dillenburg van Nassau-Dillenburg, Siegen, Vianden en Dietz. Hij erfde in 1516 de Duitse bezittingen van zijn vader en verwierf in 1530 ? Dietz, dat het geslacht Eppenstein bezat (Everhard IV van Eppenstein, broer van Willem's latere schoonmoeder, stierf kinderloos in 1535. Zijn geslacht had deze bezitting verworven door het huwelijk van Judith van Nassau). In 1557 kreeg hij de titel graaf van Katzenelnbogen en nog ? Dietz, indertijd door de eppenstein's aan Katzenelnbogen verkocht. Op 9 oktober 1528 hechtte de keizer zijn goedkeuring aan zijn benoeming tot gouverneur van Luxemburg, doch Willem weigerde. Hij werd lutheraan en in 1535 lid van de Schmalkaldische bond.

Kasteel Vianden

 • Otto II Graaf van Nassau 1343-1350:

Otto II was gehuwd met Adelheid (1309-1373), dochter en erfgename van Filips II van Vianden, en was de vader van:

 

 • Johan I (1339-1416)
 • Hendrik (-1402), de Houwdegen
 • Otto (-1384)

_________________________________________________________________________

Johan I trouwde in 1357 met Margaretha van der Marck (1345-1409), dochter van Adolf II van der Mark, en werd de vader van:

 

 • Adolf (1362-1420)
 • Johan II de Oude (ca. 1365-1443)
 • Margaretha (1370-)
 • Engelbrecht I (1370-1442)
 • Hendrik (-na 1401)
 • Johan III de Jongere (1398-1430).

_________________________________________________________________________

 

 • Adolf I Graaf van Nassau 1416-1420:

Adolf I was in 1384 getrouwd met Judith (-1397), dochter van Gerard VII van Dietz, en werd vader van Judith (-1424), in 1401 getrouwd met Godfried VII van Eppenstein.  Adolf I hertrouwde met Kunigunde van Limburg.

_________________________________________________________________________

 

 • Johan III Graaf van Nassau 1420-1429:

Hij had geen mannelijke nakomelingen toen hij in 1430 stierf. Wel had hij ?n bastaarddochter, Elisabeth van Nassau, die non werd te Keulen.

_________________________________________________________________________

 

 • Engelbrecht I Graaf van Nassau 1420-1442:

Engelbrecht I van Nassau deed omdat zijn beide broers kinderloos waren afstand van de proosdij en trouwde op 1 augustus 1403 met Johanna van Polanen (1392 - 1445), vrouwe van Breda en de Lek, in Breda. Tot haar erfenis behoorden vele heerlijkheden en ridderhofsteden in Holland en Brabant, Henegouwen, Utrecht en Zeeland. Door dit huwelijk begon de opkomst van het Huis Nassau in de Nederlanden. Zij kregen samen zes kinderen:

 

 • Jan IV geboren op 1 augustus 1410, trouwde met Maria van Loon-Heinsberg
 • Hendrik II geboren op 7 januari 1414, trouwde met Genoveva van Virneburg en Irmgard van Schleiden-Junkerath
 • Margaretha geboren 1415, trouwde met Diederik, graaf van Sayn
 • Willem geboren in december 1416.
 • Maria geboren 2 februari 1418, trouwde met graaf Johan II van Nassau-Wiesbaden-Idstein,
 • Filips geboren 13 oktober 1420, overleden 1429.

Engelbrecht I had 1 bastaarddochter bij een onbekende vrouw:

 

 • Margaretha van Nassau. Zij trouwde met Hugo Wijnrix

Daarnaast had Engelbrecht nog een zoon:

 

 • Johan van Nassau rentmeester in de graafschap Vianden. Johan trouwde met Johanna von Raven (Jeanette de Rauw). Hij werd de stamvader van bastaardtak die in 1772 uitstierf.

Engelbrecht I was heer van Breda van 1403-1442 en woonde in het Kas

_________________________________________________________________________

 

 • Johan II Graaf van Nassau 1420-1443:

Johan II bleef ongehuwd, maar had wel twee bastaardkinderen:

 

 • Adelheid van Nassau
 • Tilman van Nassau

_________________________________________________________________________

 

 • Hendrik II Graaf van Nassau 1442-1451:

In het jaar 1435 trouwt hij met Genoveva gravin van Virneburg (overleden 1437), dochter van Ruprecht IV, graaf van Virneburg en Agnes gravin van Solms-Braunfels. Na de dood van Genoveva hertrouwd Hendrik met Irmgard van Schleiden, dochter van Johan III heer van Schleiden-Junkerath en Johanna gravin van Blankenheim. Hendrik II sterft op 8 juni 1450 tijdens een reis naar Rome.  Hij krijgt ?n dochter uit zijn eerste huwelijk:

 

 • Odillia, (1437-1495) Zij trouwt de eerste keer met Filips de jongere graaf van Katzenelnbogen en voor de tweede keer met Oswald I graaf van Tierstein, geboren rond 1423 en gestorven voor 1488. Oswald I is landvoogd in de Elzas, Sundgau en Breisgau, Lotharings en Keuls raad.

_________________________________________________________________________

 

 • Jan IV Graaf van Nassau 1442-1475:

Op 7 februari 1440 trouwde hij met gravin Maria van Loon-Heinsberg (1426-1502), een telg uit een vooraanstaande adellijke familie, die afstamde van de graven van Loon. Zij was een zuster van Jan van Heinsberg, de Prins-Bisschop van Luik. Haar vader was Johan I van Loon-Heinsberg, heer van Heinsberg en Blankenberg (1360-1438) die getrouwd was met Margaretha van Gennep (-1419).

Uit het huwelijk tussen Jan IV en Maria van Loon-Heinsberg zijn zes kinderen geboren:

 

 • Anna van Nassau-Dillenburg (1441-1513)
 • Johanna van Nassau-Dillenburg (1444-1468)
 • Odillia van Nassau-Dillenburg (1445-1493)
 • Adriana van Nassau-Dillenburg (1449-1477)
 • Engelbrecht II van Nassau (1451-1504)
 • Jan V van Nassau-Dillenburg (1455-1516)

Ook had hij drie bastaardkinderen bij Aleyd van Lommel (ca. 1420-ca. 1475).

 

 • Adriaan van Nassau zu Reinhardstein ridder (ca. 1445-1510).
 • Jan I van Nassau (ca. 1450 - 8 oktober 1512) heer van Corroy en Frasne.
 • Cathelijne van Nassau, non te Breda.

De Burcht Reinhardstein, ook wel Burg Metternich genoemd

_________________________________________________________________________

 

 • Engelbrecht II Graaf van Nassau 1475-1504:

Engelbrecht II liet geen wettige kinderen na en benoemde Hendrik III van Nassau-Breda, een zoon van zijn broer, tot zijn erfgenaam.

Bastaardkinderen van Engelbrecht II en een onbekende vrouw:

 

 • Engelbrecht van Nassau, jonker van Nassau, van de stad Antwerpen genoot hij een lijfrente van 500 rijnse guldens, overl. 1532.
 • Barbara van Nassau, priores van het klooster Vredenberg, genoot eenzelfde lijfrente als haar broer sinds 1502. Na het overlijden van haar broer had zij recht op 1000 rijnse guldens per jaar; zij schreef hierover aan Willem van Oranje in 1554.

_________________________________________________________________________

 

 • Jan V Graaf van Nassau 1475-1516:

Op 11 februari 1482 trouwde Jan V te Marburg met Elisabeth van Hessen-Marburg. Uit dit huwelijk werden zes kinderen geboren:

 

 • Hendrik III 1483-1538 Regeerde in Breda.
 • Jan 1484-1504 Jong overleden
 • Ernst 1486-1486 Jong overleden
 • Willem I de Rijke 1487-1559 Regeerde in Nassau
 • Elisabeth 1488-1559 Getrouwd met Johan van Wied-Runkel
 • Maria 1491-1547 Getrouwd met Jobst I van Holstein en Schauenburg in Pinneburg

_________________________________________________________________________

 • Hendrik III Graaf van Nassau 1516-1538  (Nassau-Breda)

Hendrik III van Nassau-Breda trouwde achtereenvolgens met Louise Francisca van Savoye (1503), Claudia van Chalon (1515) en Menc? de Mendoza (1524). Hij had ?n zoon uit het tweede huwelijk met Claudia van Chalon:

 

 • Ren?van Chalon, Prins van Oranje.

Ook had Hendrik III een aantal bastaardkinderen.
Met Elisabeth Claire van Rosenbach (1485-1540) de dochter van de gouverneur van het kasteel van Vianden:

 

 • Alexis van Nassau-Corroy (1506? ? Corroy, 18 september 1550), stamvader van het geslacht Nassau-Corroy
 • Elisabeth (ca. 1510 ? 17 februari 1550) gehuwd met Jan van Renesse heer van Elderen en van OostMalle

Met Marie de Reval:

 

 • Lodewijk Philips (geboren tussen 1531 en 1538) Hij had een zoon Alfons van Nassau.

_________________________________________________________________________

 • Ren?/font> Graaf van Nassau 1538-1544: (Nassau-Breda)

Ren?van Ch?on huwde op 20 augustus 1540 in Bar-le-Duc met Anna van Lotharingen (1522?1568). Zij kregen een dochtertje, Maria, dat slechts drie weken oud werd en werd bijgezet in een grafkelder in de Grote Kerk van Breda. Verder bleef het huwelijk kinderloos. Wel kreeg Ren?bij een onbekende vrouw een bastaardzoon genaamd Palamedes van Chalon; hij werd geboren in 1540.

Grafmonument van Ren?/span>

_________________________________________________________________________

 

 • Willem I de Rijke Graaf van Nassau 1487-1559:

Willem I trouwde met Walburga van Egmont (29 oktober 1490 - maart 1529) Uit dit huwelijk geboren kinderen:

 

 • Elisabeth (oktober 1515 - 31 januari 1523)
 • Magdalena (6 oktober 1522 - 18 augustus 1567), trouwde met Herman graaf van Nieuwenaar en Meurs (1514-1578).

Willem I trouwde met Juliana van Stolberg (15 februari 1506 - 18 juni 1580) Uit dit huwelijk geboren kinderen:

 

 • Willem van Oranje (24 april 1533 - 10 juli 1584), trouwde met Anna van Egmont, Anna van Saksen, Charlotte van Bourbon en Louise de Coligny
 • Hermanna (9 augustus 1534 - jong gestorven)
 • Jan van Nassau (22 november 1536 - 28 oktober 1606), trouwde met Elisabeth van Leuchtenberg, Cunegonda Jacoba van de Palts en Johannetta van Sayn-Wittgenstein
 • Lodewijk van Nassau (10 januari 1538 - 14 april 1574)
 • Maria van Nassau (18 maart 1539 - 28 mei 1599), trouwde met Willem IV van den Bergh
 • Adolf van Nassau (11 juli 1540 - 23 mei 1568)
 • Anna (21 september 1541 - 12 februari 1616), trouwde Albrecht van Nassau-Weilburg-Saarbr?ken (1537-1593)
 • Elisabeth (25 september 1542 - 18 november 1603), trouwde met Conrad van Solms-Braunfels (1542-1592), de grootvader van Amalia van Solms, vrouw van Frederik Hendrik van Oranje
 • Catharina van Nassau (19 december 1543 - 25 december 1624), trouwde in 1560 met G?ther XLI van Schwarzburg-Arnstadt
 • Juliana van Nassau (10 augustus 1546 - 31 augustus 1588), trouwde in 1575 met Albrecht VII van Schwarzburg-Rudolstadt (broer van bovenstaande G?ther van Schwarzburg-Arnstadt)
 • Magdalena (15 december 1547 - 16 mei 1633), trouwde met Wolfgang von Hohenlohe-Weikersheim
 • Hendrik van Nassau (15 oktober 1550 - 14 april 1574)

Willem de Rijke had een bastaardzoon:

 

 • Gottfried van Nassau, ook bekend als Gottfried von Nassau-L?nberg, kreeg van zijn vader de lenen te L?nberg en Camberg. Zijn tak stierf in 1636 uit met het overlijden van zijn kleinzoon Hans Wilhelm von Nassau.

_________________________________________________________________________

Vorsten van Nassau-Oranje (prinsen van Oranje) (1559-1674)

     

Kasteel Ch?/font>lon in Orange ( Frankrijk )

De titel Prins van Oranje kwam na het overlijden van Ren?van Chalon in 1544 in handen van Willem van Oranje en diens nakomelingen. Na de dood van Willem van Oranje erfde zijn zoon Filips Willem de titel. Nadat deze in 1618 kinderloos kwam te overlijden erfde zijn halfbroer Maurits de titel. Maurits overleed in 1625 zonder wettige nakomelingen en nu erfde een andere halfbroer, Frederik Hendrik, op zijn beurt de titel.

Frederik Hendrik gaf de titel door aan zijn zoon Willem II, en die op zijn beurt aan diens zoon, koning-stadhouder Willem III.

 • Willem van Oranje ("Vader des Vaderlands") Graaf van Nassau 1544-1584 , erft van neef Ren?van Ch?on (Nassau-Dillenburg-Breda) het Franse prinsdom Oranje.

Willem van Oranje is viermaal getrouwd geweest. Achtereenvolgens waren zijn vrouwen:

 

 • Anna van Egmont van Buren (1551?1558), huwelijk eindigde door het overlijden van Anna van Egmont. Ze was de dochter van Maximiliaan van Egmont (graaf van Buren en van Leerdam) en van Fran?ise de Lannoy.

   

  • Maria (22 november 1553 ? 7 december 1555?)
  • Filips Willem (19 december 1554 ? 20 februari 1618), prins van Oranje, trouwde met Eleonora de Bourbon-Cond?/font>
  • Maria (7 februari 1556 ? 10 oktober 1616), getrouwd met Filips van Hohenlohe-Neuenstein

   

 • Anna van Saksen (1561?1571), huwelijk eindigde door nietigverklaring

   

  • Anna (31 oktober 1562, vrijwel direct daarna overleden)
  • Anna (5 november 1563 ? 13 juni 1588), getrouwd met Willem Lodewijk van Nassau-Dillenburg
  • Maurits (18 december 1564 ? 8 december 1566)
  • Maurits (14 november 1567 ? 23 april 1625), stadhouder, prins van Oranje (1618?1625)
  • Emilia (10 april 1569 - 16 maart 1629), getrouwd met Emanuel van Portugal

   

 • Charlotte van Bourbon (1575?1582), huwelijk eindigde door het overlijden van Charlotte van Bourbon

   

  • Louise Juliana (31 maart 1576 ? 15 maart 1644), getrouwd met Frederik IV van de Palts
  • Elisabeth van Nassau (26 april 1577 ? 3 september 1642), getrouwd met Henri de La Tour d'Auvergne
  • Catharina Belgica (3 of 31 juli 1578 ? 12 april 1648), getrouwd met Filips Lodewijk II van Hanau-M?zenberg
  • Charlotte Flandrina (18 augustus 1579 ? 16 april 1640), abdis van het klooster van St. Croix bij Poitiers
  • Charlotte Brabantina (17 september 1580 ? augustus 1631), getrouwd met Claude de la Tr?oille, hertog van Thouars
  • Emilia Secunda Antwerpiana (9 december 1581 ? 28 september 1657), getrouwd met Frederik Casimir van Palts-Landsberg

   

 • Louise de Coligny (1583?1584), huwelijk eindigde door het overlijden van Willem van Oranje

   

  1. Frederik Hendrik (29 januari 1584 ? 14 maart 1647), stadhouder, prins van Oranje (1625?1647)

Willem van Oranje verwekte bij Eva Elincx een zoon: Justinus van Nassau (1559?1631).

In deze kerk ( Dateert uit 1496 ) bevindt zich de koninklijke grafkelder waar de Oranjes hun laatste rustplaats vinden.

_________________________________________________________________________

 

 • Filips Willem Graaf van Nassau 1584-1618: (tijdens studententijd ontvoerd vanuit Leuven, droeg titel niet)

Op 23 november 1606 trad hij in Fontainebleau in het huwelijk met Eleonora van Bourbon-Cond?(1587-1619), een nicht van koning Hendrik IV van Frankrijk, en een dochter van Hendrik I van Bourbon-Cond? Het huwelijk bleef kinderloos.

Hij ligt begraven in de Sint-Sulpitiuskerk te Diest. Filips Willem was heer van Diest, dat hij had verkregen na de dood van zijn vader.

_________________________________________________________________________

 

 • Maurits Graaf van Nassau 1618-1625: (zou na de moord op zijn vader Willem I de titel 'souverein heerser' gebruiken)

Maurits heeft altijd geweigerd te trouwen. Hij liet zelfs twee huwelijken niet doorgaan vanwege zijn onwil. Maurits heeft echter met meerdere ma?resses relaties gehad. De bekendste daarvan is Margaretha van Mechelen, waarmee hij drie zoons kreeg. Allen bleven bastaarden. De oudste was Willem, die in 1601 werd geboren. Hij werd stamvader van het geslacht Nassau-LaLecq. De tweede zoon, Lodewijk, werd in 1602 geboren en werd de stamvader van het geslacht Nassau-Odijk. Tot slot kreeg Margaretha in 1604 nog een derde zoon die de naam Maurits kreeg, maar deze stierf al op dertienjarige leeftijd.

Het is bekend dat Maurits naast Margaretha relaties had met Anna van de Kelder, Cornelia Jacobs, Jobghen van Alphen, Ursula de Rijck en Deliana de Backer.

 

 • Cornelia Jacobs
  • Anna (overleden 11 juni 1673) Zij is begraven in de Grote Kerk van Breda. Anna gaat in ondertrouw in Heusden op 7 maart 1636, het huwelijk is voltrokken in Vianen, met Jonker Fran?is de Ferrier, heer van Morsant. Fran?is die ritmeester van een compagnie Cavalerie was, onder commando van Frederik Maurits de La Tour d'Auvergne (1605-1652) een kleinzoon van Willem van Oranje, is in 1647 overleden en is eveneens begraven in de Grote Kerk van Breda.

   

 • Ursula de Rijck
  • Elisabeth (geboren ca. 1611)

   

 • Jobghen Arendsdr. van Alphen (ca. 1580 - voor 1637)
  • Carel (ca. 1612 - 28 maart 1637), hij trouwde in 1630 met Margaretha van Bodegem. Carel is gesneuveld bij Porto Calvo in Nederlands-Brazili? tijdens de strijd tegen de Portugezen onder commando van de in 1636 als gouverneur-generaal aangestelde Johan Maurits van Nassau Siegen.[22]

   

 • Anna van de Kelder (overleden 1674), dochter van de uit Den Haag afkomstige klokkenmaker Jan Jacobs van de Kelder
  • Carel Maurits (ca. 1616 - ca. 1646) vocht onder zijn oom prins Frederik Hendrik in Zeeuws-Vlaanderen, waarbij zij Sas van Gent en Hulst veroverden.

   

 • Deliana de Backer
  • Eleonora (ca. 1620 - 1693/1703), zij trouwde op 23 maart 1642 in Den Haag met Gerard Bernard van P?lnitz (Oberp?lnitz, 18 januari 1617 - Buch, 2 augustus 1679), Oberstallmeister.

  _________________________________________________________________________

 

 • Frederik Hendrik Graaf van Nassau  de Stedendwinger 1625-1647:

Bij zijn vriendin Margaretha Catharina Bruyns verwekte hij:

 

 • Frederik van Nassau-Zuylestein (1624 ? 's-Gravesloot, 12 oktober 1672), trouwde Mary Killigrew

Frederik Hendrik en Amalia trouwden op 4 april 1625. Frederik Hendrik en Amalia van Solms kregen negen kinderen, van wie er vier erg jong stierven:

 

 • Willem II van Oranje (27 mei 1626 - 6 november 1650), trouwde Mary Stuart, de oudste dochter van koning Karel I van Engeland.
 • Louise Henri?te van Nassau (7 december 1627 - 18 juni 1667), getrouwd met keurvorst Frederik Willem I van Brandenburg
 • Henri?te Amalia van Nassau (26 oktober 1628 - december 1628)
 • Elisabeth van Nassau (4 augustus 1630 - 4 augustus 1630)
 • Isabella Charlotte van Nassau (28 april 1632 - april 1642)
 • Albertine Agnes van Nassau (9 april 1634 - 24 mei 1696), trouwde Willem Frederik van Nassau-Dietz
 • Henri?te Catharina van Nassau (10 februari 1637 - 3 november 1708), huwde Johan George II van Anhalt-Dessau
 • Hendrik Lodewijk van Nassau (30 november 1639 - 29 december 1639)
 • Maria van Nassau (5 september 1642 - 20 maart 1688), getrouwd met Lodewijk Hendrik Maurits van Palts-Simmern

_________________________________________________________________________

 

 • Willem II Graaf van Nassau 1647-1650:

Willem II trouwde op 14-jarige leeftijd met de negenjarige Maria Henri?te Stuart, de oudste dochter van koning Karel I van Engeland. Willem II bleek aan pokken te lijden en op 6 november stierf hij op 24-jarige leeftijd. Acht dagen later werd zijn erfgenaam geboren, de latere stadhouder Willem III

._________________________________________________________________________

 

 • Willem III Graaf van Nassau 1650-1702:

Tegenwoordig zijn de meningen van de historici verdeeld. Sommigen achten het zeer waarschijnlijk dat Willem er homoseksuele relaties op na hield, anderen menen dat die indruk slechts gewekt wordt doordat Willem een introverte verlegen man was, daarbij tamelijk lelijk ? hij was erg klein met te korte benen, was gedrongen en had een lange kromme neus ? die zich daarom niet erg op zijn gemak voelde in vrouwelijk gezelschap, waar hij met zijn drukke bezigheden ook te weinig tijd voor had

In 1702 stierf Willem aan longontsteking, als complicatie bij een gebroken sleutelbeen, na een val van zijn paard dat struikelde over een molshoop. Het ongeluk vond plaats op 20 februari bij Hampton Court, vanwaar de koning werd overgebracht naar Kensington Palace. Per ongeluk viel hij in slaap bij een open raam. Hij kreeg koorts en stierf op 8 maart (juliaanse kalender; 19 maart volgens de gregoriaanse). Vanwege zijn kinderloosheid ontstond ook hier een opvolgingsprobleem.

_________________________________________________________________________

Graven van Nassau-Dillenburg (1559-1606)

Jan van Nassau erfde in 1559 als oudste broer na Willem van Oranje de Nassause goederen van het geslacht Nassau in Duitsland, omdat zijn broer Willem (van Oranje) de nalatenschap van zijn neef Ren?van Chalon ge?fd had, namelijk het prinsdom Orange in Frankrijk en de bezittingen in de Nederlanden. Jan was evenals zijn andere broers Luthers opgevoed, maar ging in 1572 uit overtuiging over tot het calvinisme. In 1577 was hij in de Nederlanden, en fungeerde hij korte tijd als stadhouder van Gelre. In 1579 vervulde hij een belangrijke rol bij de totstandkoming van de Unie van Utrecht. Een jaar later echter verliet hij de Nederlanden omdat hij zich niet kon vinden in de Fransgezinde politiek van zijn broer Willem. Hij keerde terug naar Slot Dillenburg.

Jan van Nassau trouwde driemaal:

 

 • Elisabeth van Leuchtenberg (1537-1579), uit dit huwelijk (Dillenburg, 16 juni 1559) de volgende kinderen:

   

  • Willem Lodewijk (1560-1620), stadhouder van Friesland (1584-1620), trouwde met Anna van Nassau (1563-1588)
  • Jan VII (1561-1623)
  • George (1562-1623)
  • Elisabeth van Nassau-Katzenelnbogen-Dietz (1564-1611). Zij trouwde (1) in 1583 gehuwd met Filips IV van Nassau-Weilburg. Zij trouwde (2) in 1603 met Wolfgang Ernst I van Isenburg-Budingen in Birstein (1560?1633). Hij was een zoon van Filips II van Isenburg-B?ingen-Birstein (1526-1596) en Irmgard von Solms-Braunfels (1536-1577).
  • Juliana (1565-1606)
  • Filips (1566-1595)
  • Maria (1568-1625), gehuwd met Johan Lodewijk I van Nassau-Wiesbaden-Idstein,
  • Anna Sibylla (1569-1576), jong gestorven
  • Mathilde (1570-1625), getrouwd met Willem V, graaf van Mansfeld-Arnstein
  • Albert (1572, datzelfde jaar overleden)
  • Ernst Casimir (1573-1632), Graaf van Nassau-Dietz, stadhouder van Friesland (1620-1632), trouwde in 1607 met Sophia Hedwig van Brunswijk-Wolfenb?tel (1592-1642)
  • Lodewijk Gunther (1575-1604)
  • doodgeboren zoon (1579)

   

 • Cunegonda Jacoba van de Palts (1556-1586), uit dit huwelijk (Dillenburg, 13 september 1580) de volgende kinderen

   

  • doodgeboren zoon (1581)
  • Maria Amalia (1582-1635)
  • Cunegonda (1583-1584)
  • doodgeboren zoon (1585)

   

 • Johannetta van Sayn-Wittgenstein (1561-1622), uit dit huwelijk (Berleburg, 14 juni 1586)

   

  • George Lodewijk (1588, leefde 4 dagen)
  • Johan Lodewijk (1590-1653)
  • Johanetta Elisabeth (1593-1654)
  • Anna Johanna (1594-1654), huwt in 1619 met Joan Wolfert van Brederode, veldmaarschalk in het Staatse leger.
  • Magdalena (1595-1633)
  • Anna Amalia (1599-1667)
  • Juliana (1602, datzelfde jaar overleden)

  _________________________________________________________________________

Graven van Nassau-Beilstein (1606-1620)

Burg Metternich in Beilstein

In 1606 wordt Nassau-Dillenburg verdeeld onder de vijf zonen van Jan, waarbij de heerlijkheid Beilstein aan Georg valt. Als George' oudere broer Willem Lodewijk van Nassau-Dillenburg in 1620 overlijdt, volgt hij deze op in het graafschap Dillenburg. Vanaf dan noemt George zich Nassau-Dillenburg.

 • George Graaf van Nassau 1606-1620:

George trouwde in 1548 met Anna Amalia van Nassau-Saarbr?ken (1565-1605), dochter van Filips IV van Nassau-Weilburg-Saarbr?ken. Uit het huwelijk werden veertien kinderen geboren, van wie de meeste jong stierven:

 

 • Johan Filips (1586-1586)
 • Johan George (1587-1587)
 • Johan Filips (1590-1607)
 • George II de Jonge (1591-1616)
 • Maria Juliana (1592-1645), getrouwd met George II van Sayn-Wittgenstein-Berleburg, zoon van Graaf Lodewijk I van Sayn-Wittgenstein
 • Louise (1593-1614)
 • Lodewijk Hendrik (1594-1662), graaf van Nassau-Dillenburg
 • Filips Wolfgang (1595-1595)
 • Albrecht (1596-1626), graaf van Nassau-Dillenburg
 • Amalia (1597-1598)
 • Elisabeth (1598-1599)
 • Erika (1601-1657)
 • Anna Elisabeth (1602-1651)
 • Maurits Lodewijk (1603-1604)

In het jaar van de dood van zijn eerste vrouw hertrouwde hij met Amalia van Sayn-Wittgenstein (1585-1633), dochter van Lodewijk I van Sayn-Wittgenstein. Uit dit huwelijk werd ?n kind geboren:

 

 • Margaretha (1606-1661), gehuwd met Otto van Lippe-Brake

_________________________________________________________________________

Graven, sinds 1650 vorsten van Nassau-Hadamar (1606-1711)

 

Kasteel Hadamar

De tweede tak Nassau-Hadamar ontstond na het overlijden van Jan van Nassau (1535-1606). Het graafschap Nassau-Dillenburg wordt dan verdeeld onder zijn vijf zonen, waarbij Johan Lodewijk het graafschap Hadamar erft. Zo ontstaat er weer een huis Nassau-Hadamar. Het graafschap behoorde tot de Nederrijns-Westfaalse Kreits.

In 1643 verkoopt de graaf de heerlijkheid Esterau met de voogdij Isselbach en Eppenrod aan veldmaarschalk Peter Melander. Hieruit ontstaat het rijksgraafschap Holzappel. Op 8 januari 1650 wordt Johan Lodewijk tot rijksvorst verheven.

 • Johan Lodewijk Graaf van Nassau 1606-1653:

Johan Lodewijk was op 26 augustus 1617 in Detmold getrouwd met Ursula (1598-1638), dochter van Simon VI van Lippe en Elisabeth von Holstein-Schaumburg, en werd de vader van:

 

 • Johanna Elisabeth (1619-1647), in 1642 gehuwd met Frederik van Anhalt-Bernburg-Harzgerode, zoon van Christiaan I van Anhalt-Bernburg,
 • Louisa Ursula (1620-1635)
 • Sophia Magdalena (1622-1658), in 1656 gehuwd met Lodewijk Hendrik (1594-1662), graaf van Nassau-Dillenburg, zoon van George van Nassau-Dillenburg,
 • Johan Lodewijk (1623-1624)
 • Simon Lodewijk (1624-1628)
 • Maurits Hendrik (1626-1679)
 • Herman Otto (1627-1660), geestelijke in Mainz, Keulen en Trier.
 • Filips Lodewijk (1628-1629)
 • Sijbilla van Nassau-Hadamar (1629-1680)
 • Anna Catharina (1630-1630)
 • Johan Ernst (1631-1651)
 • Anselmus Ferdinand (1633-1634)
 • Johan Lodewijk (1635-1635)
 • Frans Bernard (1637-1695), domprovoost in Keulen, Straatsburg, Emmerih en Bremen.
 • Maria Elisabeth (1638-1638).

 

Johan Lodewijk van Nassau-Hadamar werd bijgezet in de franciscaner Liebfrauenkirche Hadamar

 

 . 

In 1835 werden zijn stoffelijke resten overgebracht naar de F?stengruft.

 

_________________________________________________________________________

 

 • Maurits Hendrik Graaf van Nassau 1653-1679:

Maurits Hendrik was getrouwd met:

 • Ernestina Charlotte (1623-1668), dochter van Johan II van Nassau-Siegen,
 • Maria Leopoldina (1652-1675), dochter van Johan Frans Desideratus van Nassau-Siegen,
 • Anna Louisa (1654-1692), dochter van Valentijn Ernst van Manderscheid-Blankenheim.

Zijn kinderen waren:

 • Ernestina Louisa (1651-1661)
 • Johan Lamoraal (1653-1654)
 • Filips Karel (1656-1668), overleden in Oirschot
 • Frans Caspar (1657-1659)
 • Claudia Francisca (1660-1680), in 1677 gehuwd met Ferdinand August van Lobkowitz,
 • Maximiliaan August (1662-1664)
 • Leopold Frans (1672-1675)
 • Frans Alexander (1674-1711)
 • Lotharius Hugo (1675-1675)
 • Damiaan Salomon (1676-1676)
 • Willem Bernard (1677-1677)
 • Hugo Ferdinand (1678-1679)
 • Albertina Johanna Francisca van Nassau-Hadamar (6 juli 1679 - 24 april 1716). Zij trouwde op 20 juli 1700 gehuwd met Lodewijk Otto van Salm Neufville (24 oktober 1674 - 23 november 1738). Hij was de zoon van Karel Theodoor van Salm Neufville (27 mei 1645 - 10 november 1710) en Louise Maria van Pfalz Simmern (23 juli 1647 - 11 maart 1679).

Maurits Hendrik is bijgezet in de F?stengruft..

 

_________________________________________________________________________

 
 • Frans Alexander Graaf van Nassau 1679-1711:

Frans Alexander was in 1695 getrouwd met Elisabeth Catharina (1677-1739), dochter van Willem van Hessen-Rheinfels-Rotenberg, en was de vader van:

 

 • Francisca Maria Anna Wilhelmina van Nassau-Hadamar (16 september 1696 - 18 juni 1697)
 • Elisabeth van Nassau-Hadamar (21 september 1698 - Roermond, 2 oktober 1724) was een non in Thorn en in Essen.
 • Jozef Hugo van Nassau-Hadamar (18 april 1701 - 6 december 1708)
 • Charlotte Wilhelmine Amalie Alexandrina van Nassau-Hadamar (21 september 1703 - 25 september 1740). Zij trouwde op 29 september 1721 met Jean-Philippe-Eug?e de Merode.

Omdat hij stierf zonder mannelijke erfgenaam, werd Nassau-Hadamar na de dood van Frans weder verenigd met Nassau-Dillenburg.

_________________________________________________________________________

Graven, sinds 1652 vorsten van Nassau-Dillenburg (1606-1739)

Als Willem Lodewijk in 1620 overlijdt, gaat zijn graafschap over naar zijn jongere broer George van Nassau-Beilstein, de die zich vervolgens Nassau-Dillenburg noemt. Het graafschap behoorde tot de Nederrijns-Westfaalse Kreits. Op 25 november 1652 wordt de graaf tot rijksvorst verheven. Ten gevolge van huwelijk van Adolf, een jongere zoon van vorst Lodewijk Hendrik met Elizabeth Charlotte Melander, regeert er ook een lid van de dynastie in het rijksgraafschap Holzappel.

 • Willem Lodewijk Graaf van Nassau 1606-1620:

Willem Lodewijk trouwde (waarschijnlijk op 22 november 1587) met zijn nicht Anna van Nassau (dochter van Willem van Oranje en zijn tweede echtgenote Anna van Saksen). Het huwelijk was tegen de zin van Jan de Oude vanwege de schulden van Willem van Oranje. Een ander beletsel was het gegeven dat zij neef en nicht waren. Gereformeerde theologen gaven hierover een instemmend advies. Anna kreeg uit het sterfhuis van Willem van Oranje een jaarrente van 2.000 gulden mee. Anna werd echter al snel ziek en zij overleed tijdens haar eerste zwangerschap in juni 1588. Willem Lodewijk kwam het verlies van zijn vrouw niet te boven en is nooit hertrouwd.

De lijkstoet eindigde in de Grote of Jacobijnerkerk in Leeuwarden waar hij werd bijgezet in de Grafkelder van de Friesche Nassau's waar in 1588 zijn vrouw Anna haar laatste rustplaats had gekregen.

 

Grote of Jacobijnerkerk in Leeuwarden

_________________________________________________________________________

George trouwde in 1548 met Anna Amalia van Nassau-Saarbr?ken (1565-1605), dochter van Filips IV van Nassau-Weilburg-Saarbr?ken. Uit het huwelijk werden veertien kinderen geboren, van wie de meeste jong stierven:

 

 • Johan Filips (1586-1586)
 • Johan George (1587-1587)
 • Johan Filips (1590-1607)
 • George II de Jonge (1591-1616)
 • Maria Juliana (1592-1645), gehuwd met George II van Sayn-Wittgenstein-Berleburg, zoon van Graaf Lodewijk I van Sayn-Wittgenstein
 • Louise (1593-1614)
 • Lodewijk Hendrik (1594-1662), graaf van Nassau-Dillenburg
 • Filips Wolfgang (1595-1595)
 • Albrecht (1596-1626), graaf van Nassau-Dillenburg
 • Amalia (1597-1598)
 • Elisabeth (1598-1599)
 • Erika (1601-1657)
 • Anna Elisabeth (1602-1651)
 • Maurits Lodewijk (1603-1604)

In het jaar van de dood van zijn eerste vrouw hertrouwde hij met Amalia van Sayn-Wittgenstein (1585-1633), dochter van Lodewijk I van Sayn-Wittgenstein. Uit dit huwelijk werd ?n kind geboren:

 

 • Margaretha (1606-1661), gehuwd met Otto van Lippe-Brake

_________________________________________________________________________

 

 • Albrecht Graaf van Nassau 1623-1626:

Samen met zijn broer Lodewijk Hendrik, volgde Albrecht zijn vader in 1623 op als graaf van Nassau-Dillenburg, maar overleed in 1626.

_________________________________________________________________________

 

 • Lodewijk Hendrik Graaf van Nassau 1623-1662:

Hij trouwde drie maal:

 

 • Catharina van Sayn-Wittgenstein (1588-1651);

   

  • Anna Amalia (1616-1649), in 1638 gehuwd met Filips Lodewijk van Wied,
  • George Lodewijk (1618-1656), in 1638 gehuwd met Anna Augusta , dochter van Hendrik Julius van Brunswijk-Wolfenb?tel,
  • Elisabeth (1619-1665)
  • Juliana (1620-1621)
  • Johan Albrecht (1621-1622)
  • Catharina (1622-1631)
  • Louise (1623-1665), in 1646 gehuwd met Johan Lodewijk van Isenburg-B?ingen,
  • Hendrik Willem (1626-1627)
  • Magdalena (1628-1663), in 1662 gehuwd met Christiaan Maurits van Isenburg-B?ingen,
  • Adolf (1629-1676)
  • Filips (1630-1657)
  • Maria Eleonora (1632-1633)

   

 • Elisabeth van Salm-Daun (1593-1656), dit huwelijk bleef kinderloos.

 

 • Sophia Magdalena (1622-1658), dochter van Johan Lodewijk van Nassau-Hadamar:

   

  • August Hendrik (1657-1680)
  • Karel (1658-1659)
  • Lodewijk (1658-1658)

  _________________________________________________________________________

 

 • Adolf Graaf van Nassau 1653-1676:  (Schaumburg)

In 1653 trouwde Adolf met Elisabeth Charlotte Melander (1640-1707). Door het huwelijk van deze Elizabeth Charlotte van Holzappel kwamen het graafschap Holzappel en de heerlijkheid Schaumburg in het bezit van Adolf, die graaf van Nassau-Schaumburg werd.  Adolf was de vader van:

 

 • Catharina (1659-)
 • Agnes (1660-1660)
 • Ernestina Charlotte, in 1678 gehuwd met Willem Maurits van Nassau-Siegen,
 • Johanna Elisabeth (1663-1700), in 1692 gehuwd met Frederik Adolf van Lippe-Detmold
 • Louisa Henriette (1665-1665)
 • Charlotte (1673-1700), in 1692 gehuwd met Lebrecht van Anhalt-Bernburg-Schaumburg-Hoym, zoon van Victor I Amadeus van Anhalt-Bernburg

_________________________________________________________________________

 

 • Hendrik Graaf van Nassau 1662-1701: (Dillenburg)

Hendrik trouwde in 1663 met Dorothea Elisabeth van Silezi?Liegnitz-Brieg, een dochter van George III van Legnica. Uit Hendriks huwelijk met Dorothea Elisabeth werden zestien kinderen geboren:

 

 • Sophie Augusta (1666-1733), gehuwd met Willem van Anhalt-Harzgerode
 • George Lodewijk (1667-1681)
 • Frederika Albertina(1668-1719)
 • doodgeboren zoon (1669)
 • Willem II (1670-1724), vorst van Nassau-Dillenburg
 • Karel (1672-1672)
 • Adolf (1673-1690)
 • Frederika Amalia (1674-1724)
 • Dorothea Elisabeth (1676-1676)
 • Wilhelmina Henri?te (1677-1727)
 • Frederik Hendrik (1678-1681)
 • Charlotte Amalia (1680-1738), gehuwd met Willem Hendrik van Nassau-Usingen
 • Lodewijk Hendrik (1681-1710)
 • Johan George (1683-1690)
 • Dorothea Elisabeth (1685-1686)
 • Christiaan (1688-1739), vorst van Nassau-Dillenburg
 • Hendrik (1689-1689)

_________________________________________________________________________

 

Doordat Willem II zijn zoon Hendrik had overleefd en verder geen wettige mannelijke opvolger naliet, werd hij opgevolgd door zijn broer Christiaan.  Willem II trouwde in 1699 met Dorothea Johanna van Holstein-Sonderburg (1676-1727), en werd de vader van:

 

 • Hendrik August Willem (1700-1718)
 • Elisabeth Charlotte (1703-1720).

 

De volgende leden van het huis van Nassau werden hier o.a. begraven:
 • Jan IV van Nassau (overleden 1475)
 • Willem de Rijke (1487-1559)
 • Juliana van Stolberg (1506-1580)
 • Jan VI van Nassau-Dillenburg (1536-1606)
 • Hendrik, vorst van Nassau-Dillenburg (1641-1701)
 • Hendrik August Willem, erfprins van Nassau-Dillenburg (1700-1718)
 • Elisabeth Charlotte van Nassau-Dillenburg (1703-1720)
 • Willem van Nassau-Dillenburg (1670-1724)
 • Dorothea Johannette van Holstein-Pl? (overleden 1727), Echtgenote van Willem van Nassau-Dillenburg

Het familiegraf bevindt zich in de Evangelische Stadskerk van Dillenburg.

_________________________________________________________________________

 

 • Christiaan Graaf van Nassau 1724-1739:

Als hoofd van de Ottoonse linie sloot Christiaan in 1736 een overeenkomst met Karel August van Nassau-Weilburg, het hoofd van de Walramse linie, die regelde dat beide takken bij uitsterven elkaars gebied zouden erven. Christiaan stierf in 1739 kinderloos. Zijn land viel toe aan Nassau-Dietz.

 
Graven, sinds 1664 vorsten van Nassau-Siegen (1606-1734)

De tweede tak Nassau-Siegen ontstond na het overlijden van Jan van Nassau (1535-1606), broer van Willem van Oranje. Het graafschap Nassau-Dillenburg wordt dan verdeeld onder zijn vijf zonen, waarbij Jan (VII) (1561-1623) het graafschap Siegen erft. Zo ontstaat er weer een huis Nassau-Siegen. Het graafschap behoorde tot de Nederrijns-Westfaalse Kreits.

Omdat zijn oudste zoon tot het katholicisme overgaat, ontstaat er tweespalt in de familie. Dit resulteert in een deling van het land in 1623: Van 1623 tot 1649 is Hilchenbach de hoofdplaats van het graafschap.

 • Jan I (VII) Graaf van Nassau 1606-1623:

Jan I (VII)  trouwde twee keer. Het eerste huwelijk met gravin Magdalena van Waldeck, dochter van Filips IV van Waldeck-Wildungen en Jutta van Isenburg werd op 9 december 1581 op Slot Dillenburg voltrokken. Zij kregen twaalf kinderen:

 

 • Johan Ernst van Nassau-Siegen (1582?1617), was generaal in het Venetiaanse leger
 • Jan VIII van Nassau-Siegen. (1583?1638)
 • Elisabeth (8 november 1584 ? 26 juli 1661), trouwde op 26 juli 1604 met graaf Christiaan van Waldeck
 • Adolf van Nassau Siegen. (1586?1608)
 • Juliana (3 september 1587 ? 15 februari 1643) trouwde op 22 mei 1603 met landgraaf Maurits van Hessen-Kassel
 • Anna Maria van Nassau-Siegen (3 maart 1589 - 15 februari 1643) trouwde op 3 februari 1611 met graaf Johan Adolf van Daun-Falkenstein
 • Johan Albrecht, geboren en overleden in 1590
 • Willem (1592?1642) was graaf van Nassau in Hilchenbach
 • Anna Johanna (2 maart 1594 ? 7 december 1636), trouwde op 14 juni 1619 met Joan Wolfert van Brederode
 • Frederik Lodewijk (2 februari 1595 ? 22 april 1600)
 • Magdalena (23 februari 1596 ? 6 december 1662) trouwde twee maal: met Bernhard Maurits van Oeynhausen in augustus 1631 en met Philip Willem van Inn en Knyphausen op 25 augustus 1642
 • Johan Frederik, geboren en overleden in 1597.

Het tweede huwelijk was met Margaretha van Holstein-Sonderburg en werd gesloten in Rothenburg op 27 augustus 1603. Bij haar kreeg hij dertien kinderen:

 

 • Johan Maurits (1604-1679)
 • Georg Frederik Lodewijk (1606?1674)
 • Willem Otto (22 juni 1607 ? 14 augustus 1641)
 • Louise Christiana (8 oktober 1608 ? 19 december 1678), trouwde op 4 juli 1627 met Markies Philippe de Conflans.
 • Sophia Margaretha (16 april 1610 - 18 Mei 1665) trouwde op 13 januari 1656 met graaf Georg Ernst van Limburg Stirum
 • Hendrik (1611-1652)
 • Maria Juliana (14 augustus 1612 ? 21 januari 1665), trouwde op 13 december 1637 met Hertog Frans Hendrik van Saxen-Lauenburg, zoon van Frans II van Saksen-Lauenburg
 • Amalia (2 september 1613 - 24 augustus 1669). Zij trouwde (1) op 23 april 1636 in Stettin met Hermann von Wrangel (Estland, 29 juni 1587 - Riga, 11 december 1643). Zij trouwde (2) op 27 maart 1649 in Stockholm met Christiaan August van Palts-Sulzbach (Sulzbach, 26 juli 1622 - Sulzbach, 23 april 1708) hertog van de Palts Sulzbach. Hij was een zoon van August van Palts-Sulzbach en van Hedwig van Sleeswijk-Holstein-Gottorp.
 • Bernhard (18 november 1614 ? 6 januari 1617)
 • Christiaan (16 juli 1616 ? april 1644)
 • Catharina (1 augustus 1617 - 21 augustus 1645)
 • Johann Ernst (8 november 1618 - 23 november 1639)
 • Elizabeth Juliana (1 mei 1620 - 13 mei 1665) trouwde met Bernhard van Sayn-Wittgenstein (1620-1675).

_________________________________________________________________________

 

 • George Frederik Graaf van Nassau 1606-1674:

George Frederik trouwde op 4 juni 1647 in Den Haag met zijn achternicht prinses Mauritia Eleonora van Portugal (1609-1674). Zij was een dochter van Emilia van Nassau en Emanuel van Portugal, tevens kleindochter van Willem van Oranje en Anna van Saksen. Het huwelijk bleef kinderloos.

Wel had Georg Frederik twee buiten-echtelijkse dochters:

 

 • NN prinses van Nassau-Siegen
 • Margaretha Sofia prinses van Nassau-Siegen (? 1737)

_________________________________________________________________________

 

 • Johan Maurits Graaf van Nassau 1606-1679:   

Toen de dochter van de koning van Zweden een huwelijk met hem weigerde, trouwde Frederik Willem op Het Oude Hof (het huidige Paleis Noordeinde) met zijn jeugdliefde Louise Henri?te. De eerste jaren woonde het paar in het Kleef van Johan Maurits, later het grootste deel van de tijd in Berlijn.

In 1678, een jaar voor zijn dood, liet hij een graftombe bouwen naar klassiek voorbeeld op een heuvel in de open lucht in Berg und Tal nabij het door hem bewoonde landhuis, in de huidige gemeente Bedburg-Hau met uitzicht op Kleef.

   

_________________________________________________________________________

 

 • Hendrik Graaf van Nassau 1611-1652:

Hendrik trouwde op 19 april 1646 met gravin Maria Magdalena van Limburg en Bronckhorst (1623 - Siegen, 27 december 1707), een dochter van Georg Ernst van Limburg Stirum (1593-1661) uit diens op 26 september 1591 te Detmold gesloten huwelijk met Magdalena van Bentheim (1591-1649). Uit zijn huwelijk zijn 4 kinderen geboren:

 

 • Ernestine (1647-1652)
 • Willem Maurits (1649-1691) de latere vorst van Nassau-Siegen
 • Sophie Amalia van Nassau-Siegen (Wisch, 10 januari 1650 - Jelgava, 15 november 1688), trouwde in 1678 met Frederik Casimir Kettler (1650-1698) een zoon van hertog Jacob Kettler en Louise Charlotte van Brandenburg (1617-1676)
 • Frederik (1651-1676)

 

Ingang tot de F?stengruft in Siegen

_________________________________________________________________________

 

 • Jan II (VIII) Graaf van Nassau 1623-1638: (sinds 1612 katholiek, splitsing in een katholiek en een protestants landsdeel)

Jan II (VIII) trouwde op 13 augustus 1618 te Brussel met de katholieke Ernestine Yolande van Ligne (1594-1668). Zij kregen de volgende kinderen:

 

 • Maria (1619-1620)
 • bij geboorte gestorven dochter (1620)
 • Clara Maria (Brussel, 1621 - Beloeil, 1695) en gehuwd in 1634 te Brussel met prins Albert Henri van Ligne (+ 1641) en in 1642 met prins Claude Lamoral I van Ligne (+ 1679)
 • Ernestine Charlotte (1623-1668), gehuwd in 1650 te Brussel met prins Maurits Hendrik van Nassau-Hadamar (+ 1679),
 • Lamberta Alberta Gabrielle Ursula (1625-1635)
 • Johan Frans Desideratus (Nozeroy, 1627 - Roermond, 1699), vorst van Nassau-Siegen

Jan II (VIII) werd opgevolgd door zijn enige zoon Johan Frans Desideratus, die onder de voogdij stond van zijn moeder tot hij meerderjarig werd. De heerschappij van Johan Frans Desideratus werd evenwel gekenmerkt door wanbeheer en schulden. Hij moest bovendien een deel van het graafschap aan de protestantse tak van de familie afstaan.

_________________________________________________________________________

 
Katholieke tak (1638-1734)

  Bovenslot Siegen

Het slot met het gebied ten zuiden van de Sieg komt aan de katholieke Jan (Johansland). Het slot krijgt in 1695 de naam Bovenslot Siegen. In 1652 wordt graaf Johan Frans van de katholieke tak tot rijksvorst verheven.

 • Johan Frans Desideratus Graaf van Nassau 1638-1699:

Johan Frans Desideratus trouwt drie maal:

 

 • in 1651 trouwt Johan Frans Desideratus met Johanna Claudia van K?igsegg-Rotenfels-Aulendorf (1632-1663), een hofdame van keizerin Eleonora Gonzaga:

   

  • Maria Leopoldine Eleonora Gabriella van Nassau-Siegen (1652-1675), gehuwd op 27 maart 1669 met Maurits Hendrik, prins van Nassau-Hadamar (1626-1679)

   

 • in 1665 trouwt Johan Frans Desideratus een tweede keer met Eleonore Sophie van Baden (1641-1668), een dochter van Herman Fortunatus van Baden-Rodemachern

  :

  • in 1666 werd de erfopvolger Willem Hyacinth van Nassau-Siegen (1666-1743) geboren.

   

 • In 1669 sloot Johan Frans Desideratus een derde huwelijk met de Waalse Isabella Clara du Puget de la Serre (1651-1714), dochter van Nicolaas du Puget de la Serre. Uit dit huwelijk werden onder anderen geboren:

   

  • Alexis Anton Christian Ferdinand (1673-1734), titulair aartsbisschop van Trapezopolis
  • Joseph (1674)
  • Johanna Sophia Charlotte (1675-1676)
  • Joseph Karl Maurits (1676-1677)
  • Maria Filipina (1677-1678)
  • Frans Hugo (1678-1735), baron van Ronse
  • Jeanne Baptista Josefina (1680-1745)
  • Anna Franziska Louise (1681-1728)
  • Clara Bernardina Franciska (1682-1724)
  • Emanuel Ignatius (1688-1735), baron van Ronse

 

                          De sarcofaag van Johann Franz Desiratius van Nassau-Siegen
 
_________________________________________________________________________

 

 • Willem Hyacinth Graaf van Nassau 1699-1707:

Willem Hyacinth trouwde drie keer. Op 9 april 1687 trad hij met Maria Francisca van F?stenberg-Heiligenberg in het huwelijk. Ze stierf op 7 juni 1691, zij hadden drie kinderen:

 

 • Jozef Hyacinth van Nassau-Siegen (1688-1688)
 • Frans Jozef, prins van Nassau-Siegen (1689-1703)
 • N.N., prinses van Nassau-Siegen (1691-1692)

 

Willem Hyacinth zijn tweede vrouw was Maria Anna van Hohenlohe-Waldenburg-Schillingsf?st, met wie hij op 22 mei 1698 in Frankfurt huwde. Zij hadden een dochter:

 

 • Maria Anna Josepha, prinses van Nassau-Siegen (1704-1723)

 

Willem Hyacinth zijn derde vrouw Maria Eva Sophia van Starhemberg (Londen, 28 oktober 1722 - Straatsburg, 12 december 1773), die hij op 28 juli 1740 in Wenen tot vrouw nam, overleefde hem. Uit dit huwelijk kwamen geen kinderen voort. Ze overleed op 12 december 1773.

Willem Hyacinth is bijgezet in de Grafkelder van Nassau-Hadamar.

_________________________________________________________________________

 
 
 • Emanuel Ignatius Graaf van Nassau 1707-1734: (regent namens de verdreven Willem Hyacinth)

Zelf trouwde hij met Charlotte de Mailly-Nesle. Uit dit huwelijk zijn in 1712 en 1713 twee jong overleden zonen voortgekomen. Het paar leefde gescheiden en Charlotte zou later in Parijs een leven vol uitspattingen leiden, waarna ze heimelijk naar een klooster werd gestuurd. Ondanks de scheiding zou ze later beweren dat uit het huwelijk met Emanuel Ignatius nog de zoon, Maximiliaan Willem Adolf van Nassau-Siegen voortgekomen zou zijn.

 
Protestantse tak (1606-1734)

   Nederslot Siegen

Het klooster met het gebied ten noorden van de Sieg komt aan de protestante tak. Deze tak bouwt in 1695 het nederslot Siegen. Graaf Hendrik van de protestantse tak huwt Maria Elizabeth van Limburg-Styrum, waardoor de heerlijkheid Wisch in Gelderland aan deze tak valt. Op 6-5-1664 wordt graaf Willem Maurits uit de protestantse tak tot rijksvorst verheven. Deze tak sterft in 1734 uit met Frederik Willem II, waarna de eenheid van Nassau-Siegen hersteld is

 • Jan I (VII) Graaf van Nassau 1606-1623:

Informatie ( Zie boven )

_________________________________________________________________________

 

 • George Frederik Graaf van Nassau 1606-1674:

Informatie ( Zie boven )

_________________________________________________________________________

 

 • Johan Maurits Graaf van Nassau 1606-1679:

_________________________________________________________________________

 

 • Hendrik Graaf van Nassau 1611-1652:

Informatie ( Zie boven )

_________________________________________________________________________

 

 • Willem Maurits Graaf van Nassau 1652-1691:

Willem Maurits trouwde in 1678 met Ernestina Charlotte (1662-1732), dochter van Adolf van Nassau-Schaumburg (1629-1676) en van Elisabeth Charlotte Melander / van Holzappel (1640-1707), en was de vader van:

 

 • Frederik Willem Adolf (1680-1722), zijn opvolger,
 • Karel Lodewijk (1682-1704).

_________________________________________________________________________

 

 • Frederik Willem I Adolf Graaf van Nassau 1691-1722:

In 1702 trouwde Frederik Willem I Adolf met Elisabeth Juliana van Hessen-Homburg (1681-1707). Zij was een dochter van Frederik II van Hessen-Homburg en Louise Elisabeth Kettler van Koerland (1646-1690). Uit zijn eerste huwelijk werden de volgende kinderen geboren:

 

 • Charlotte Frederika van Nassau-Siegen (1702-1785). Zij trouwde in 1725 met Leopold van Anhalt-K?hen,
 • Sophia Maria van Nassau-Siegen (1704-1704), bijgezet in de Grafkelder van Nassau-Siegen.
 • Sibylle Henriette Eleonora van Nassau-Siegen (1705-1712), bijgezet in de Grafkelder van Nassau-Siegen.
 • Frederik Willem (1706-1734). Hij trouwde op 23 september 1728 met Sophie Polyxena Conc?dia van Sayn-Wittgenstein-Hohenstein (Berlijn, 28 mei 1709 - Siegen, 15 december 1781). Zij was een dochter van August David van Sayn-Wittgenstein-Hohenstein (1663-1735) en Concordia Frederika van Sayn-Wittgenstein-Hohenstein-Vallendar (1679 - 6 juni 1709).
 • Sophia Elisabeth van Nassau-Siegen (1707-1708), bijgezet in de Grafkelder van Nassau-Siegen.

In 1708 hertrouwde Frederik Willem I Adolf met Amalia van Koerland (1687-1750). Zij was een dochter van Frederik Casimir Kettler. Uit zijn tweede huwelijk werden de volgende kinderen geboren:

 

 • Sophia Wilhelmine van Nassau-Siegen (1709-1710), bijgezet in de Grafkelder van Nassau-Siegen.
 • Karel Frederik van Nassau-Siegen (1710-1710), bijgezet in de Grafkelder van Nassau-Siegen.
 • Wilhelmine Charlotte Luise van Nassau-Siegen (1711-1711), bijgezet in de Grafkelder van Nassau-Siegen.
 • Augusta Amalia van Nassau-Siegen (1712-1742). Zij trouwde in 1738 met Karel Frederik Willem van Sayn-Wittgenstein-Hohenstein (19 januari 1708 - 9 juni 1756). Hij was een zoon van August David van Sayn-Wittgenstein-Hohenstein (1663-1735) en Concordia Frederika van Sayn-Wittgenstein-Hohenstein-Vallendar (1679 - 6 juni 1709).
 • Lodewijk Ferdinand van Nassau-Siegen (1714-1715), bijgezet in de Grafkelder van Nassau-Siegen.
 • Carolina Amalia van Nassau-Siegen (1715-1752). Zij trouwde in 1751 met Christiaan August van Solms-Laubach.
 • Willem Maurits van Nassau-Siegen (1717-1719), bijgezet in de Grafkelder van Nassau-Siegen.
 • Elisabeth Hedwig van Nassau-Siegen (1719-1789). Zij trouwde in 1743 met Karel Frederik van Sayn-Wittgenstein, de weduwnaar van haar zuster Augusta Amalia.

_________________________________________________________________________

 

 • Frederik Willem II Graaf van Nassau 1722-1734:

Frederik Willem II was in 1728 gehuwd met Sophia van Sayn-Wittgenstein (1709-1781), en werd de vader van:

 

 • Charlotte Sophia (1729-1759). Zij trouwde in 1748 met Paul Ernst Karl (Karel) van Bentheim-Steinfurt graaf von Bentheim-Steinfurt-Batenburg (30 augustus 1729 - 30 juni 1780). Hij was een kleinzoon van Isabella Justine van Horne, zoon van Friedrich Belgicus Karl graaf van Bentheim und Steinfurt (24 januari 1703 - 7 juni 1733). Hij trouwde met Franziska Charlotte gravin zur Lippe-Detmold (Detmold, 11 november 1704 - Burgsteinfurt, 12 juni 1738).
 • Frederika Wilhelmina (1730-1733)
 • Maria Eleonora (1731-1759)
 • Frederika Augusta (1732-1733)
 • Catharina Anna 1734-1759).

Doordat hij geen mannelijke opvolger heeft, wordt het gebied na zijn dood verenigd met Nassau-Dietz.

_________________________________________________________________________

 

 

Graven, sinds 1654 vorsten van Nassau-Dietz, sinds 1702 prinsen van Oranje (1606-1814)

Graven Kasteel Dietz

 

Kasteel Oranienstein in Dietz

In 1606 wordt Nassau-Dillenburg verdeeld onder de vijf zonen van Jan VI, waarbij Ernst Casimir (1573-1632) het graafschap Diez (rond het stadje Diez) erft. Hij is dus de stichter van het huis Nassau-Diez, in Nederland Nassau-Dietz genoemd. Het graafschap maakte deel uit van de Nederrijns-Westfaalse Kreits. In 1652 wordt de graaf van Nassau-Dietz tot rijksvorst verheven. Als de tak Nassau-Hadamar in 1711 uitsterft, komt dit vorstendom aan de overgebleven drie takken: Nassau-Siegen, Nassau-Dillenburg en Nassau-Dietz. Graaf Christiaan van Nassau-Dillenburg treedt op als regent in Hadamar. Met de dood van graaf Christiaan in 1739 is ook de tak Nassau-Dillenburg uitgestorven. In 1620 was Nassau-Beilstein al met Nassau-Dillenburg verenigd. Als dan met Willem Hyacinthus in 1743 ook Nassau-Siegen is uitgestorven kan de vorst van Nassau-Dietz alle landen van de Ottonische linie herenigen.

De achterkleinzoon van Ernst Casimir, Johan Willem Friso van Nassau-Dietz, wordt in 1702 erfgenaam van zijn kinderloos overleden verre neef koning-stadhouder Willem III waarmee de bezittingen van de takken Nassau-Dietz en Oranje-Nassau gedeeltelijk bij elkaar komen. Johan Willem Friso wordt hiermee ook Prins van Oranje. De titel van Nassau-Dietz wordt daarna in Duitsland vervangen door: F?st von Nassau-Oranien. In Nederland wordt dat prins van Oranje-Nassau. De keizerlijke administratie blijft echter de titel Nassau-Dietz of Nassau-Dillenburg gebruiken. Een ander deel van de Oranje-erfenis (graafschap Meurs, graafschap Lingen) gaat naar de koning van Pruisen, die voortaan ook de titel prins van Oranje voert.

Bij de Rijnbondacte van 12 juli 1806 werd het graafschap Dietz met onderhorigheden onder de soevereiniteit van het groothertogdom Berg gesteld: de mediatisering. In 1808 werden aan de prins van Oranje alle rechten ontzegd. Na de nederlaag van Napoleon werd in 1813 het oude gezag hersteld. Op 31 mei 1815 sloot de prins van Oranje een verdrag met Pruisen, waarbij hij al zijn Duitse bezittingen aan Pruisen afstond. Nog dezelfde dag stond Pruisen het voormalige vorstendom Diez aan het hertogdom Nassau af.

Dit is de zogenoemde Friese stadhouderstak van het Huis Nassau.

 • Ernst Casimir Graaf van Nassau 1606-1632:

Ernst Casimir trouwde in 1607 met Sophia Hedwig, hertogin van Brunswijk-Wolfenb?tel, dochter van Hendrik Julius, regerend hertog van Brunswijk-Wolfenb?tel-Calenberg en Grubenhagen.  Uit dit huwelijk werden negen kinderen geboren:

 

 • dochter 1608-1608 Doodgeboren dochter
 • zoon 1609-1609 Doodgeboren zoon
 • zoon 1610-1610 Naamloze zoon
 • Hendrik Casimir 1612-1640 De latere Graaf Hendrik Casimir I van Nassau-Dietz
 • Willem Frederik 1613-1664 Graaf en later vorst van Nassau-Dietz
 • Elisabeth 25 juli 1614   18 september 1614 Stierf jong
 • Johan Ernst 29 maart 1617   mei 1617 Stierf jong
 • Maurits 21 februari 1619   18 september 1628 Stierf jong
 • Elisabeth Friso 25 november 1620   20 september 1628 Stierf jong

Ernst Casimir werd bijgezet in de Grafkelder van de Friesche Nassau's in Leeuwarden.

_________________________________________________________________________

 

 • Hendrik Casimir I Graaf van Nassau 1632-1640:

Hendrik Casimir was ongehuwd en had geen kinderen. Hij werd in Friesland opgevolgd door zijn broer Willem Frederik.

_________________________________________________________________________

 

 • Willem Frederik Graaf van Nassau 1640-1664:

Willem Frederik trouwde in 1652 met de vijfde dochter van Frederik Hendrik, zijn achternicht Albertine Agnes van Oranje-Nassau (1634-1696). Uit dit huwelijk werden de volgende kinderen geboren:

 

 • Amalia 1655-1695 Getrouwd met Johan Willem van Saksen-Eisenach
 • Hendrik Casimir 1657-1696 De vorst van Nassau-Dietz

_________________________________________________________________________

 

 • Hendrik Casimir II Graaf van Nassau 1664-1696:

Hendrik Casimir trouwde in 1683 met zijn nicht Henri?te Amalia van Anhalt-Dessau (1666-1726). Uit dit huwelijk werden negen kinderen geboren:

 

 • Willem George Friso (1685-1686)
 • Henri?te Albertine (1686-1754)
 • Johan Willem Friso (1687-1711), gehuwd met Maria Louise van Hessen-Kassel (1688-1765)
 • Maria Amalia (1689-1771)
 • Sophia Hedwig (1690-1734), gehuwd met hertog Karel Leopold van Mecklenburg-Schwerin (1678-1747)
 • Isabella Charlotte (1692-1757), gehuwd met Christiaan van Nassau-Dillenburg (1688-1739)
 • Johanna Agnes (1693-1765)
 • Louise Leopoldina (1695-1758)
 • Henri?te Casimira (1696-1738)

Het stoffelijk overschot van Hendrik Casimir is bijgezet in de Grafkelder van de Friesche Nassau's in Leeuwarden.

_________________________________________________________________________

 

Johan Willem Friso trouwde op 26 april 1709 te Kassel met Maria Louise van Hessen-Kassel (1688-1765), die via moederszijde eveneens afstamde van Willem van Oranje. Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren:

 

 • Anna Charlotte Amalie (1710-1777), gehuwd met Frederik van Baden-Durlach (1703-1732)
 • Willem IV Karel Hendrik Friso (1711-1751), gehuwd met Anna van Hannover (1709-1759). Willem IV werd na het overlijden van zijn vader geboren.

Hoewel hij zelf slechts twee kinderen had, worden door succesvolle huwelijkspolitiek alle erfbare tronen in Europa bezet door afstammelingen van Johan Willem Friso (en dus ook van Willem van Oranje).

_________________________________________________________________________

Al in 1721 was er sprake van een huwelijk met Anna van Hannover. De Engelse ambassadeur William Cadogan, de eerste graaf Cadogan, die met Margaretha Cecilia Munter was getrouwd, speelde mogelijk een belangrijke rol. De onderhandelingen voor het huwelijk van Prinses Anna met de Nederlandse vorst zouden twaalf jaar duren. Uit het huwelijk van prins Willem en prinses Anne werden de volgende kinderen geboren:

 

 • twee naamloze kinderen, in (1736) en (1739),
 • Wilhelmina Carolina (1743-1787), gehuwd met Karel Christiaan van Nassau-Weilburg,
 • Anna (1746),
 • Willem Batavus (1748-1806), de latere erfstadhouder Willem V, gehuwd met Wilhelmina van Pruisen (1751-1820).

_________________________________________________________________________

 

 • Willem V Batavus Graaf van Nassau 1751-1806:

Op 4 oktober 1767 trouwde Willem V Batavus in Berlijn met Wilhelmina van Pruisen, een nicht van Frederik de Grote, die in 1768 de stadhouderlijke familie bezocht op Het Loo. Uit het huwelijk van Willem V en Wilhelmina werden vijf kinderen geboren:

 

 • naamloze zoon (23 maart 1769 - 24 maart 1769)
 • Louise (28 november 1770 ? 15 oktober 1819), gehuwd met Karel van Brunswijk-Wolfenb?tel
 • naamloze zoon (geboren en overleden op 6 augustus 1771)
 • Willem (24 augustus 1772 ? 12 december 1843), koning der Nederlanden
 • Frederik (15 februari 1774 ? 6 januari 1799)

_________________________________________________________________________

 

 • Willem I Graaf van Nassau 1806-1814: koning der Nederlanden

Willem I Frederik trouwde in 1791 zijn volle nicht Wilhelmina van Pruisen, een zuster van Frederik Willem III, koning van Pruisen. Uit dit huwelijk werden vijf kinderen geboren:

 

 • Willem II Frederik George Lodewijk van Oranje-Nassau geboren in Den Haag op 6 december 1792, overleden in Tilburg op 17 maart 1849  Trouwde Anna Paulowna van Rusland
  De latere koning Willem II

 • Willem Frederik Karel van Oranje-Nassau geboren in Berlijn op 28 februari 1797, overleden in Wassenaar, Huize De Paauw op 8 september 1881

 • Wilhelmina Frederika Louise Paulina Charlotte van Oranje-Nassau geboren in Berlijn op 1 maart 1800 overleden in Freienwalde op 22 december 1806

 • Levenloos geboren zoon  op 30 augustus 1806

 • Wilhelmina Frederica Louisa Charlotte Marianne van Oranje-Nassau geboren in Berlijn op 9 mei 1810, overleden in Erbach Schloss Reinhartshausen op 29 mei 1883, trouwde in 1830 met haar neef Albert van Pruisen geboren in Koningsbergen op 4 oktober 1809, overleden in Berlijn op 14 oktober 1872

_________________________________________________________________________

 

 

Willem I (1815-1840)

In 1815 werd de kaart van Europa grondig hertekend op het Congres van Wenen. Willem I lobbyde voor een vereniging van Noord-Nederland, de Zuidelijke Nederlanden en delen van het Rijnland. Dit laatste faalde, maar Luxemburg werd wel toegewezen aan Willem I. Luxemburg werd opgewaardeerd tot groothertogdom en het maakte deel uit van de Duitse Bond.

Groothertog Willem I was naast groothertog van Luxemburg, tevens koning der Nederlanden. Willem schakelde Luxemburg in in zijn Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, hoewel het daar eigenlijk geen deel van uitmaakte. In 1830 kwamen de Zuidelijke Nederlanden in opstand, en riepen eenzijdig de onafhankelijkheid uit onder de naam Belgi?/b>. De elites van Luxemburg kozen massaal de kant van Belgi? Luxemburg-stad werd echter gehouden door een Pruisisch garnizoen dat loyaal bleef aan de Nederlandse koning. De rest van het land integreerde zich in de Belgische instellingen.

Bij het Verdrag van Londen (1839) wezen de grootmachten het westelijke Franstalige deel van Luxemburg plus het Land van Aarlen toe aan Belgi? Koning Willem I bleef groothertog van het oostelijke deel van het Groothertogdom Luxemburg. Het oostelijke deel bleef dus onderdeel van het Koninkrijk der Nederlanden en onderdeel van de Duitse bond. Bij deze deling verloor Luxemburg 4.730 km? (ongeveer 65 % van het oppervlak), bewoond door 175.000 mensen (ongeveer 50 % van de bevolking).

Willem II (1840-1849)

De Belgische afscheiding en de veranderingen die dit teweegbracht in Nederland waren de voornaamste redenen voor Willem I om in 1840 troonsafstand te doen ten gunste van zijn zoon Willem II. Na de deling van Luxemburg was het land grotendeels Duitstalig. Het verlies van de Belgische markt was verder een pijnlijk economisch probleem. De groothertog zag dit in, en maakte het groothertogdom in 1842 onderdeel van de Duitse Zollverein. Het land bleef echter grotendeels agrarisch en achtergesteld. Als resultaat hiervan verhuisde tussen 1841 en 1891 een vijfde van de bevolking naar de Verenigde Staten. De revoluties van 1848 en 1849, waarin Lodewijk Filips I van Frankrijk werd afgezet en andere Europese vorsten met geweld tot concessies werden gedwongen, deden Willem vrezen voor zijn troon. De koning verklaarde daarop tegenover zijn Nederlandse ministers dat hij in ?n nacht van conservatief geworden was tot liberaal. Hierdoor werd onder andere in 1848 de Regeringsraad van Luxemburg opgericht.

Willem III (1849-1890)

Het Groothertogdom Luxemburg had nog het statuut van zelfstandig hertogdom binnen de Duitse Bond. Luxemburg werd definitief een onafhankelijke staat bij de opheffing van de Duitse Bond in 1867. De Luxemburgse kwestie leidde in 1867 bijna tot een oorlog over Luxemburg tussen Frankrijk en Pruisen. Het Tweede Verdrag van Londen erkende Luxemburg als een onafhankelijke, neutrale staat onder het huis van Oranje-Nassau. Verder moesten alle vestingwerken in Luxemburg worden afgebroken. Luxemburg was nu dus onafhankelijk maar werd nog steeds geregeerd door de koning der Nederlanden. Aan die situatie kwam een einde met de dood van Willem III in 1890. Terwijl deze in Nederland werd opgevolgd door Wilhelmina, deden de Luxemburgers een beroep op de Salische Wet, en kozen zo een andere groothertog, uit een andere tak van de Nassau familie, Adolf Willem Karel August Frederik van Luxemburg  Hiermee kwam er een eind aan de personele unie tussen Nederland en Luxemburg

_________________________________________________________________________

 

   Adolf Willem Karel August Frederik van Luxemburg (Wiesbaden, Biebrich, 24 juli 1817 ? Slot Hohenburg, 17 november 1905) was van 1839 tot 1866 de laatste hertog van Nassau en van 1890 tot 1905 groothertog van Luxemburg.

 Willem III, koning der Nederlanden en groothertog van Luxemburg, liet na zijn dood op 23 november 1890 slechts een dochter na. Deze Wilhelmina volgde hem in Nederland op, maar door de in Luxemburg van kracht zijnde Nassause huisbepalingen kon zij geen groothertogin worden. Derhalve ging de Luxemburgse kroon over op Adolf, hoofd van de Walramse linie van het Huis Nassau. Hij had zich reeds in 1889, toen Willems gezondheidstoestand zeer slecht was, bij de Luxemburgse premier Paul Eyschen als regent aangeboden. Toen Willem III dit vernam, zond hij vanaf zijn sterfbed een telegram aan Adolf van Nassau-Weilburg, waarin hij hem erop wees dat hij het prefereerde om pas na zijn overlijden te worden opgevolgd.

De opvolging van Adolf te Luxemburg was niet het gevolg van de Salische wet zoals vaak gedacht, maar van een Salische structuur zoals die door de overgebleven takken van het huis Nassau in de Erneuter Erbverein van 1783 (bevestigd in 1815) was overeengekomen. De opvolging van Adolf heeft in die zin nog aan een zijden draad gehangen. Hij kon immers van zijn kant de verdragsbepalingen niet meer nakomen door het verlies van zijn erflanden aan Pruisen. Koning-groothertog Willem III voelde zich om die reden ook niet meer aan het Huisverdrag gebonden.

Door de inspanningen van koningin Emma der Nederlanden, oomzegger van hertog Adolf, en de politieke elite in Nederland is het verdrag uiteindelijk toch gehonoreerd.

De reeds 73-jarige Adolf hield zich in het liberale Luxemburg afzijdig van de dagelijkse politiek en schoof in 1902 zijn zoon en troonopvolger Willem (IV) Alexander als stadhouder naar voren. Hij besteedde zijn tijd aan het uitbreiden van de kunstcollectie in zijn paleis in de stad Luxemburg en aan de restauratie van het slot Berg, dat sindsdien de residentie van de groothertogelijke familie is. Hij bracht het grootste deel van zijn tijd echter niet in Luxemburg door, maar op zijn slot Hohenburg bij Lenggries in de Beierse Alpen. Hij stierf daar op 17 november 1905 en werd opgevolgd door zijn zoon Willem IV.

 

Adolf trouwde in 1844 zijn eerste echtgenote Elisabeth Michajlovna die ?n dag na de bevalling van een dochter (1845) overleed. De baby was de dag van de geboorte al gestorven.

Op 23 april 1851 trouwde hij Adelheid Marie van Anhalt-Dessau, een nicht van Leopold IV van Anhalt, en ze hadden vijf kinderen:

 

 1. Willem IV Alexander (1852-1912), groothertog van Luxemburg

  De protestantse Willem trouwde op 21 juli 1893 met de katholieke Maria Anna van Bragan?, een dochter van Micha? I van Portugal. Het paar kreeg zes dochters, die rooms-katholiek zouden worden opgevoed:

   

  • Maria Adelheid (14 juni 1894 ? 24 januari 1924), groothertogin van Luxemburg

   

  • Charlotte (23 januari 1896 ? 9 juli 1985), groothertogin van Luxemburg, getrouwd met Felix van Bourbon-Parma (28 september 1893 - 8 april 1970) Het paar kreeg zes kinderen:

    

   • Jan (1921), groothertog, trouwde op 9 april 1953 prinses Josephine Charlotte, (1927-2005) , dochter van koning Leopold III van Belgi? Zij waren via hun (over)grootmoeders (Maria Anna van Bragan?, moeder van groothertogin Charlotte van Luxemburg en Maria Jos?van Bragan?, moeder van koningin Elisabeth van Belgi? verre familie van elkaar. Als kind al konden Jos?hine-Charlotte en Jan goed met elkaar opschieten. Uit hun huwelijk werden vijf kinderen geboren:

     

    • Marie Astrid (17 februari 1954), getrouwd met Carl Christian van Oostenrijk

    • Hendrik (16 april 1955), groothertog, getrouwd met Maria Teresa Mestre

     Hendrik leerde tijdens zijn studie Maria Teresa Mestre kennen, de dochter van een Cubaanse bankier die in 1959 het Cuba van Fidel Castro had moeten ontvluchten en zich met zijn gezin in Zwitserland had gevestigd. Hij trad op 14 februari 1981 met haar in het huwelijk, ook al hadden zijn ouders aanvankelijk bezwaren geopperd tegen deze (niet-adellijke) verbintenis. Het groothertogelijk paar heeft vijf kinderen:

      

     • Prins Willem (11 november 1981), erfgroothertog van Luxemburg

     • Prins F?ix (3 juni 1984)

     • Prins Louis (3 augustus 1986)

     • Prinses Alexandra (16 februari 1991)

     • Prins S?astien (16 april 1992)

   

 2. Frederik Paul Willem (1854-1855)

 3. Marie Bathildis Wilhelmina Charlotte (1857-1857)

 4. Frans Jozef Willem (1859-1875)

 5. Hilda Charlotte Wilhelmina (1864-1952), gehuwd met Frederik II van Baden

_________________________________________________________________________

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Copyright 2001 - 2017 Karigro. Alle rechten voorbehouden  |  Colofon  Privacy  |  Disclaimer